My Positions in Parliament:

 • Председател - Бразилия
 • Заместник-председател - Интергрупа за Зеления нов пакт
 • Координатор - Бюджети
 • Член - Интергрупа по въздушно пространство и космос
 • Член - Интегрупа „Морета, реки, острови и крайбрежни райони“ (SEARICA)
 • Член - Интергрупа по европейско културно наследство, Пътя на Сантяго и други европейски културни маршрути
 • Член - Интергрупа по въпросите на хората с увреждания
 • Член - Интергрупа по демографски предизвикателства, баланс личен-професионален живот и младежки преходи
 • Член - Интергрупа по устойчиви, дългосрочни инвестиции и конкурентоспособна европейска промишленост
 • Член - Интергрупа по биологично разнообразие, лов и селски райони
 • Член - Partido Social Democrata
 • Член - Евролат
 • Член - Меркосур
 • Член - Бюджетен контрол
 • Член - Бюджети
 • Член - Съвет на председателите на делегации
 • Член - Европейски парламент
 • Заместник - Съюз за Средиземноморието
 • Заместник - Магреб
 • Заместник - Заетост и социални въпроси

My Positions in the group:

 • Член - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Член - Бюро на Групата на ЕНП

В развитие

Друго свързано съдържание

Фото галерия

Адреси

BRU:


SPINELLI 08E142 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T09147 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
НАЙ-ГОРЕ