My Positions in Parliament:

  • Заместник-председател - Права на жените и равенство между половете
  • Член - Интегрупа „Морета, реки, острови и крайбрежни райони“ (SEARICA)
  • Член - Интергрупа по правата на децата
  • Член - Nea Demokratia
  • Член - Турция
  • Член - Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • Член - Транспорт и туризъм
  • Член - Европейски парламент

My Positions in the group:

  • Заместник-председател - Работна група Правни въпроси и вътрешни работи
  • Член - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

В развитие

Друго свързано съдържание

Фото галерия

Адреси

BRU:


SPINELLI 09E116 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T09027 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
НАЙ-ГОРЕ