My Positions in Parliament:

 • Заместник-председател - Земеделие и развитие на селските райони
 • Координатор - Защита на животните по време на транспортиране
 • Член - Интергрупа по вино, спиртни напитки и хранителни продукти
 • Член - Интергрупа по хуманно отношение и опазване на животните
 • Член - Интергрупа по въздушно пространство и космос
 • Член - Интергрупа по демографски предизвикателства, баланс личен-професионален живот и младежки преходи
 • Член - Интергрупа по устойчиви, дългосрочни инвестиции и конкурентоспособна европейска промишленост
 • Член - Интергрупа по изменение на климата, биологично разнообразие и устойчиво развитие
 • Член - Partidul Naţional Liberal
 • Член - Евролат
 • Член - Меркосур
 • Член - Защита на животните по време на транспортиране
 • Член - Европейски парламент
 • Заместник - Правни въпроси
 • Заместник - Регионално развитие

My Positions in the group:

 • Член - Група на Европейската народна партия (Християндемократи)

В развитие

Друго свързано съдържание

Фото галерия

Адреси

BRU:


SPINELLI 11E158 (ALTIERO SPINELLI)
Parlement européen
60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles / Brussel

STR:


WEISS T13029 (LOUISE WEISS)
Parlement européen
Allée du Printemps
BP 1024/F
F-67070 Strasbourg cedex
НАЙ-ГОРЕ