Имаме нужда от Европейски съюз за отбрана

С появата на хибридната война, кибератаките, новите форми на тероризъм и разпространението на ядрените оръжия, Европа е изправена пред най-голямата заплаха след Студената война. Европа трябва да порасне и да спре да разчита на САЩ за собствената си сигурност.

Подкрепяме създаването на Европейски съюз за отбрана, защото поотделно държавите никога няма да могат да гарантират собствената си сигурност, изправени пред заплахите на XXI век.

Европа има нужда от повече сътрудничество в областта на отбраната; Трябва да реагираме заедно, за да противодействаме на заплахите по външните ни граници и за да изградим по-силен отбранителен капацитет. Не само че трябва да харчим повече за отбрана, но трябва и да го правим по-интелигентно. По-конкретно това изисква инвестиции в научноизследователската и развойна дейност и внедряване на новите технологии.

Европа трябва да се откаже от „мекия“ силов подход и да бъде в състояние да използва надеждни сили, за да осигури собствената си сигурност, в рамките на НАТО и структурите на ЕС.

Изправени пред предизвикателството на киберпрестъпността

Една от главните заплахи, пред които е изправена Европа, са кибератаките. Те са нарастващ риск за сигурността на хората, предприятията и държавните органи. Координирана атака би могла да унищожи икономиката на една държава и дори демокрацията й. Днес кибертероризмът, кибернетичната война и масовата дезинформация (фалшивите новини) могат да се използват от трети държави за намеса в демократичните процеси на ЕС. Групата на ЕНП е за строгото санкциониране на лицата, за които е доказано, че са извършили атаки, и подкрепя всички усилия на държавите-членки на ЕС за укрепване на устойчивостта им на дезинформация и за засилване на системите им за киберсигурност.

Трети държави, като например Русия, могат да ни атакуват също чрез заплахи, свързани с енергоснабдяването. Евродепутатите от ЕНП прокараха закон, с който да се гарантира, че никоя държава няма да бъде оставена сама в подобна ситуация.


Related content

Зад какво заставаме

Economy, jobs & environment working group image

Правосъдие и вътрешни работи

Legal & home affairs working group image

Икономика, работни места и околна среда

Budget, agriculture and regional funding working group image

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

НАЙ-ГОРЕ