Нашите приоритети

Светът е във фаза на дълбоки промени: цифровизация, глобализация, миграция, демографско развитие, нови предизвикателства в областта на сигурността. Тези промени повлияха и на Европа дотолкова, доколкото самият европейски проект се оспорва както отвън, така и отвътре. Аршинът, с който ще се измерва Европейският съюз, ще бъде способността му да посреща тези предизвикателства и да подобрява ежедневието на хората. Постигнахме страхотен напредък по въпроси, които имат значение за европейците: гарантиране на границите, борба с тероризма, насърчаване на инвестициите и създаване на работни места. Трябва обаче да останем амбициозни - така и ще направим!

Борбата с тероризма

Бяхме първата политическа сила, която осъзна  неотложността да укрепваме европейската инфраструктура за сигурност, като работим както за въвеждане на мерки за предотвратяване на терористични атаки, така и за насърчаване на интеграцията и за борба с радикализацията.

No result

Възможности за младите европейци

Искаме да дадем възможност на младите предприемачи на бъдещето да инвестират в образователни програми, които да ги научат на необходимите умения за развиващия се пазар на труда и да премахнат пречките пред въвеждането на нови иновативни идеи на пазара.

 

No result

Достъпна енергия и борба с изменението на климата

Европа играе водеща роля в борбата срещу изменението на климата. Не трябва да губим инерция. Трябва да намалим емисиите на парникови газове, като същевременно гарантираме конкурентоспособността на нашите дружества и инвестираме във възобновяеми източници.

No result

Защита на ЕС

С появата на хибридни войни, кибератаки, нови форми на тероризъм и разпространение на ядрени оръжия, Европа е изправена пред най-голямата си заплаха от Студената война насам. Европа трябва да порасне и да престане да разчита на САЩ за собствената си сигурност.

No result

Защитени граници

Пътуването без паспорт в рамките на ЕС може да бъде гарантирано само, ако знаем кой преминава външните ни граници по всяко време. Бяхме инициаторите на усилията на ЕС за осигуряване на външните ни граници, така че европейците да продължат да се радват на свободите, с които са свикнали.

No result

Инвестиции за повече работни места

Направихме усилия да се борим с икономическата криза чрез стабилни обществени финанси и структурни реформи. Сега трябва да инвестираме в създаването на работни места, премахването на пречките пред единния пазар, реформирането на банките и гарантирането на стабилно евро.

 

No result

Иновация

Европа отново трябва да се превърне в лидер в иновациите и в цифровата революция, която вече променя нашите отрасли и домакинства. Но европейският модел на иновации трябва да бъде за хората, които от своя страна осъществяват идеи за хора. Той трябва да се основава на ценности, а не на алгоритми или на авторитарно мислене.

 

No result

Подкрепа за нашите земеделски производители

Ангажираме се да подкрепим устойчива, конкурентна и справедлива ОСП, така че нашите земеделски стопани да могат да продължат да произвеждат висококачествена храна в справедливи условия, като запазят нашите уникални селски райони.

No result

Подпомагане на развитието на малкия бизнес

МСП управляват нашата икономика, създават работни места и въвеждат нови продукти и услуги на пазара. Искаме да гарантираме, че законодателството на ЕС не поставя пречки пред тях и че получават необходимите финансови средства за "стартиране" и нарастване.

No result

Свободна и справедлива търговия

1 от 7 работни места в ЕС зависи от търговията с външния свят. Твърдо сме ангажирани с отворена, многостранна система на свободна и лоялна търговия, за облекчаване на бедността и създаване на възможности за европейците.


 

No result

Справедливи условия за Европа

Европейският начин на живот е изправен пред нови предизвикателства: конкуренция, основана на ниски социални и екологични стандарти в трети държави; промени в начина, по който работим, произтичащи от напредъка на цифровите технологии; практики за избягване на данъчно облагане. Социалната пазарна икономика все още е най-добрият отговор на тези въпроси.

No result

Хората в сърцето на цифровата икономика

Съзнавайки потенциала си за растеж и създаване на работни места, ние водим усилия за създаване на среда, в която цифровата икономика може да процъфтява, да предоставя по-широк избор на потребителите и да насърчава социалното приобщаване.

No result

Писмени становища

No result

Зад какво заставаме

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ

Правосъдие и вътрешни работи

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ

Икономика, работни места и околна среда

НАШАТА ПОЗИЦИЯ ЗА КАК ГО ОСЪЩЕСТВЯВАМЕ