Истински глобален лидер

За да заеме глобална водеща роля по въпросите на външната политика, ЕС трябва да продължи да укрепва способността си да говори с един глас, включително да се премине от единодушие към вземане на решения с мнозинство в областта на външните работи.

Твърдо вярваме, че Европа трябва да продължи активно да защитава правата на човека, демокрацията и основните принципи на ЕС във всички политики на ЕС, които имат външно измерение, като развитие, миграция, сигурност, борба с тероризма, разширяване и търговия.

Европа трябва да продължи да укрепва своята сигурност и да се насочи към истински Отбранителен съюз. Трябва да направим приоритет и енергийната сигурност в Европа и да предотвратим използването на енергията като политически инструмент.

Трансатлантическото партньорство, дългосрочен стълб на мира след Втората световна война, основаващ се на споделени общи ценности и интереси, е изправено пред значителен брой предизвикателства в краткосрочен план, но дългосрочните основи остават силни и сътрудничеството между ЕС и САЩ, като съмишленици, остава решаващо. Както и отворената и многостранна система за свободна и лоялна търговия.

Искаме ЕС да продължи да работи за изкореняването на крайната бедност до 2030, като ЕС остава водещият доставчик на глобална помощ за развитие. ЕС трябва да даде приоритет на подпомагането на страните, които имат репутация за добро управление и зачитане на демократичните принципи и правата на човека.

Глобална търговия и инвестиции

Стремим се да изградим глобална търговска система, която да е възможно най-отворена и справедлива; която би позволила на Европа да изгради политически връзки и да създаде нови работни места в своите индустрии за износ.

Искаме да видим, че Европа продължава да гради свободни и справедливи търговски споразумения, които защитават високите ни стандарти в областта на защитата на потребителите, околната среда, социалната защита на данните, като тези с Канада или Япония, като начин за отваряне на пазарите, стимулиране на растежа, и създаване на възможности за европейците.

Защитаваме нашите съседи

ЕС трябва да продължи да гради специални партньорства с европейските си съседи, основаващи се на принципа "повече за повече", укрепвайки демократичните процеси и върховенството на закона. Трябва да помогнем за стабилизирането на тези региони и да ги приближим до Европа, като се противопоставим на непрекъснатите опити на Русия да дестабилизира съседите ни и да възстановим влиянието си върху бившите съветски държави.

Разширяването е един от успехите на ЕС. Трябва да продължим да оценяваме всяка страна кандидатка спрямо собствените й заслуги, като обърнем внимание на пълното зачитане на критериите от Копенхаген, както и на капацитета на ЕС за интеграция, който той трябва да укрепи.

Заставаме зад ангажиментите от Солун, особено в Югоизточна Европа, където искаме да създадем правилните предпоставки за разширяване.

Друго свързано съдържание

Контакти

Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Председател - Работна група Външни работи

Повече информация
НАЙ-ГОРЕ