Нашата позиция за

Европейският съюз е изправен пред големи предизвикателства: безработица, миграция и тежка глобална конкуренция, съпроводени от загубата на доверие в способността на политиката да намирана решения. Групата на ЕНП иска да предостави на ЕС успешна програма за реформи за бъдещето на Европа, която да гарантира, че ЕС ще може да посрещне бъдещите предизвикателства. Увеличаването на растежа и заетостта трябва да бъде подкрепено от усилията за възстановяване на доверието на гражданите. Европа е континент на ценности и човешко достойнство. Трябва да защитим нашия социален модел в условията на глобална конкуренция, като в същото време се справим с демографското предизвикателство.

Икономика, работни места и околна среда

Продължаваме да се застъпваме за социална пазарна икономика като най-доброто средство за създаване на работни места и иновации, като същевременно защитаваме нашите високи социални и екологични стандарти. Трябва да завършим единния цифровия пазар, да разработим нови начини за намаляване на емисиите и осигуряване на достъпна енергия.

Правосъдие и вътрешни работи

Трябва да подобрим сигурността ни, като контролираме по-добре нашите граници, а същевременно предоставим убежище на нуждаещите се, и се оборудваме по-добре за борба с киберпрестъпността. Нашето право на свободно движение трябва да бъде запазено, като трябва да продължим да въвеждаме мерки за предотвратяване на тероризма.

Бюджет, земеделие и регионално финансиране

Бюджетът на ЕС не трябва да разчита единствено на национални вноски - Европа трябва да може да финансира своите приоритети в дългосрочен план и с допълнителни ресурси. Нашата селскостопанска политика се нуждае от адекватно финансиране и нови методи, за да бъде ефективна и устойчива.

Външни работи

Трябва да засилим способността си да говорим с един глас на световно равнище за постигане на нашите цели: мир и сигурност, отворена и многостранна търговия и облекчаване на бедността. Трябва да продължим да насърчаваме правата на човека и демокрацията в нашите отношения с трети страни.

Писмени становища