Glavna tema

Cargo Ship

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the...

Sledi
Smiling man at candy store display

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for...

Sledi
Traffic on multiple lane highway

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That...

Sledi
Businesswoman touching virtual screen

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all...

Sledi

Mala in srednja podjetja (MSP)

Mala in srednja podjetja so temelj evropskega gospodarstva. Predstavljajo 99 % vseh podjetij v EU, ustvarjajo 85 % novih delovnih mest ter zagotavljajo dve tretjini zaposlitev v zasebnem sektorju v EU, zato mora zakonodaja EU podpirati predvsem njih.

Omogočanje rasti malih in srednjih podjetij ter spodbujanje podjetništva sta prednostni nalogi skupine ELS.

Da bi se nadzoroval učinek vseh zakonov EU na mala in srednja podjetja, je skupina ELS ustanovila delovno skupino Krog MSP. Po besedah predsednika 60-članske skupine Markusa Pieperja si skupina prizadeva postati t. i. straža za birokracijo oziroma opazovalni urad za pretirano birokracijo. Trdi tudi, da prekomerna zakonska regulacija ovira gospodarsko rast.

EU mora uporabiti in oblikovati spodbude za vse vire javnih in zasebnih naložb, ki malim in srednjim podjetjem zagotavljajo dostop do kapitala. Javno-zasebna partnerstva je treba dodatno spodbujati. Mladim je treba omogočiti ustanavljanje lastnih podjetij, predvsem pa je treba vlagati v izobraževanje in podjetništvo.

Več informacij o "krogu MSP" skupine ELS (prenos brošure)

Prednostne naloge

SMEs access to capital
Evropa je še vedno najboljši kraj za življenje na svetu. Želimo zaščititi naše socialno tržno gospodarstvo v globaliziranem svetu in pred posledicami zaskrbljujočega demografskega razvoja.  Da bi si to lahko privoščili, moramo izboljšati svojo konkurenčnost in preučiti možnosti Evrope za rast. Želimo, da konkurenčna industrija še naprej proizvaja v Evropi in ne, da se izvažajo delovna mesta in (vedno večje) onesnaževanje v druge dele sveta. Želimo, da Evropa ponovno prevzame vodilno...

Naši dosežki

The bridge
04.12.2013 - 13:45

Strukturni in investicijski skladi EU

1. Spodbujanje konkurenčnosti z inovacijami ter mala in srednja podjetja Sredstva EU je treba porabiti bolj namensko, da se zagotovijo rast, delovna mesta ter boljša in bolj vzdržna kakovost...
Woman working at flower shop smiling
28.11.2013 - 18:00

Lajšanje delovanja malih in srednjih podjetij

Mala in srednja podjetja (MSP) so jedro evropskega gospodarstva. Prispevajo daleč največji delež zasebne gospodarske dejavnosti (99 odstotkov) ter zagotavljajo dve od treh delovnih mest....

Novice

Smiling man at candy store display
04.04.2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22.11.2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....
Owner of a cafe showing open sign
19.01.2016 - 15:45

SME Circle started 2016 off on a confident note

"We can be proud of being the only political group in the European Parliament that has a framework for discussing policies that concern Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the European...

Pages

Izjave za tisk

Cargo Ship
15.06.2017 - 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...
Traffic on multiple lane highway
24.11.2016 - 09:51

Small transport businesses key to successful digital economy

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That’s why we are calling on the European Commission...
US - EU flag
11.07.2016 - 15:49

EU-US data flows agreement crucial for EU SMEs

Tomorrow, the government of the United States and the European Union are expected to sign an agreement on data transfers between the two sides which will end legal uncertainties for EU companies...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages