delo za politično skupino els epp

Delo za politično skupino ELS/EPP

Če razmišljate o karieri v evropskih institucijah, vas utegne zanimati politična skupina ELS/EPP.

Zaposlujemo predane, ambiciozne ljudi iz Evropske unije in drugih držav ter skrbimo za njihov osebni razvoj in poklicno usposabljanje.Naši sodelavci prihajajo iz vseh držav članic EU, držav kandidatk in drugih držav.

Naši predani in visoko usposobljeni uslužbenci pomagajo evropskim poslancem pri delu in pozorno spremljajo parlamentarni delovni program.Zaposlujemo politične svetovalce, ki imajo poglobljeno strokovno znanje o zapletenem delovanju Evropske unije.Zaposlujemo tudi strokovnjake za komuniciranje, ki posredujejo informacije o skupini po tradicionalnih in spletnih kanalih.Naši sodelavci na oddelku za informacijsko tehnologijo skrbijo, da imamo na voljo najsodobnejša orodja, da lahko svoje delo opravimo brez motenj.Naš kadrovski oddelek ponuja upravno pomoč našim zaposlenim.

V skupini ELS/EPP je raznolikost uslužbencev dobrodošla.Delamo v mednarodnem okolju in redko v enem samem jeziku.Gojimo ozračje odgovornosti in sodelovanja.

Če se vam zdi, da bi vam takšno delo ustrezalo, v nadaljevanju preberite informacije o zaposlovanju in prostih delovnih mestih.

 

 
 
  • Pogodbeni uslužbenecSkupina zaposluje številne pogodbene uslužbence. Takšne pogodbe trajajo največ 6 leta. Te sodelavce navadno izberemo z rezervnih seznamov, ki jih oblikujemo na podlagi pogovorov z izbirno komisijo.
  • Začasni uslužbenec Večina naših zaposlenih je začasnih uslužbencev s pogodbami za nedoločen čas. Zaposlimo jih na podlagi izbirnega postopka, ki obsega pisne in ustne preizkuse. Skupina objavlja prosta delovna mesta na svojem spletnem mestu, v kazalu objav Evropskega parlamenta (interna objava prostih delovnih mest) in občasno tudi v nacionalnem časopisju.
  • Uradnik V sekretariatu skupine je zaposlenih več uradnikov evropskih institucij, zlasti Evropskega parlamenta, vendar ne pripadajo skupini.Uradniki so stalni uslužbenci evropskih institucij.Obišči spletno mesto EPSO
 

Seznam prostih mest
Ref. številka
Stopnja
Prosta delovna mesta
Opis dela
Prijavnica
Rok za prijavo
Trenutno nimamo prostih delovnih mest. Prosimo, da se vrnete kasneje.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Pripravništvo
Kaj nudimo

Skupina ELS nudi petmesečno plačano prakso za državljane EU in kandidate iz pridruženih držav in držav kandidatk. Izjemoma lahko opravlja prakso tudi omejeno število državljanov iz drugih držav. Praktikanti za kritje življenjskih stroškov v Bruslju prejemajo mesečno nadomestilo v višini 1300 EUR. V času opravljanja prakse se praktikanti lahko udeležijo enega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Stroške tega službenega potovanja (potne stroške in stroške namestitve) dodatno krije skupina ELS.

Skupina ELS krije tudi nezgodno zavarovanje, praktikanti pa morajo pred začetkom prakse predložiti dokazilo o zdravstvenem zavarovanju.

Praktikantu je mentor eden od upravnih uslužbencev sekretariata skupine ELS.

 

Kdo se lahko prijavi

Prosilci za plačano prakso:

  • morajo biti državljani države članice Evropske unije ali pridružene države ali države kandidatke;
  • morajo imeti univerzitetno diplomo ali dokončan triletni študij (najmanj šest semestrov) na univerzi ali enakovredni visokošolski ustanovi ALI morajo predložiti potrdilo univerze, da se praksa zahteva v okviru študijskega programa;
  • morajo zelo dobro poznati dva uradna jezika EU, od katerih mora biti en jezik eden od delovnih jezikov EU, to je angleščina, francoščina ali nemščina (znanje mora ustrezati najmanj stopnji B2);
  • prosilci iz držav zunaj EU morajo zelo dobro poznati najmanj en delovni jezik EU;
  • še niso opravljali plačane prakse v institucijah EU ali po končanem študiju še niso bili redno zaposleni.

Skupina ELS zaposluje po načelu enakih možnosti in spodbuja prijave mladih invalidov, ki izpolnjujejo navedene zahteve.

 

Kdaj se prijaviti

Praksa se opravlja v dveh obdobjih:

Podrobnosti o objavljeni ponudbi in prijavnih obrazcih bodo na voljo 2-3 tedne pred prijavnimi roki.

Obdobje prakse:
februar–junij
september–januar
Rok za prijavo:
15. december (opolnoči)
15. junij (opolnoči)

 

Kako se prijaviti

Kandidat oz. kandidatka mora izpolniti spletni prijavni obrazec.

Pomembno obvestilo: nekatere dokumente boste morali imeti pripravljene vnaprej, na primer priporočilna pisma, diplome, itd.

Prosimo pozorno preberite objavljeno ponudbo za vse podrobnosti.

Za dodatne podrobnosti glede pripravništva skupine ELS si preberite Pravilnik.

 

Odprte ponudbe
Oznaka
2018/STG/2
2018/STG/Photo/2
Prijavni obrazec
Zaprto
Zaprto
 
“Na univerzi sem študiral zakonodajo Evropske unije, na ta način sem pridobil zanimanje za pridobivanje praktičnih izkušenj s tega področja, tudi zato, da bi tudi v praksi videl, kako se zakoni sprejemajo na evropski ravni. Kot pripravnik na skupini ELS sem se lahko udeležil veliko različnih sestankov odborov Evropskega parlamenta, lahko pa sem tudi od blizu opazoval, kako je napredek evropske zakonodaje predstavljen tisku in javnosti. Pripravništvo je bila koristna in zahtevna izkušnja, vsem, ki vas Evropska unija kot taka in delo na področju komunikacij zanima, bi priporočal, da se prijavite.”
Eoghan Dockrell (Irska)
 
 
“Odkrito in s polnim zaupanjem lahko rečem, da je bil moj čas, preživet na skupini ELS, zelo bogata izkušnja. Na eni strani sem imela priložnost, da strokovno zrastem, s tem, ko sem prevzemala odgovornosti za svoje lastne projekte, hkrati pa sem napredovala tudi s samim opazovanjem dela najboljših na svojem področju. Po drugi strani pa je bila ta izkušnja pomembna tudi iz človeškega vzgiba, saj sem za omejeno časovno obdobje bila del edinstvene skupine ljudi iz različnih delov sveta, katerih se bom spominjala po njihovi prijaznosti, ljubeznivosti in veliko smisla za humor.”
Vladimira Briestenska (Slovaška)
 
Ozadje
Oglejte si te fotografije poslancev Evropskega parlamenta na neuradnih srečanjih in pokukajte v zakulisje te institucije.Vsakdanje delo evropskih poslancev ne obsega samo glasovanja in sestankov odborov, ampak tudi dolgotrajno pripravljalno zakonodajno delo, srečanja z interesnimi skupinami in volivci, pojavljanje v medijih, pogajanja z drugimi akterji v procesu odločanja, nagovore skupin obiskovalcev, udeležbo na konferencah, predstavitve in spremljanje političnega dogajanja v Evropski uniji in državah članicah.

 

Stiki

Vprašanja o pripravništvu in prostih delovnih mestih pošljite na spodnja e-poštna naslov.Ne obračajte se neposredno na naše zaposlene, ker vašega sporočila ne bomo mogli upoštevati.

EPP-Recruitment@europarl.europa.eu