Zamestnanosť a sociálne veci

Happy family with child and shopping bags in city

“The position on the Work-Life Balance Directive adopted today is strong and balanced. I am confident that this forms a solid basis for...

Už čoskoro
Bright Yellow Hardhats - closeup

“After 27 months, we have finally done it! This revised Directive will help to improve the conditions of workers while ensuring fairer...

Už čoskoro
Happy family with child and shopping bags in city

“We have taken the first step towards a better balance between work and private life for all working parents and their families. Gender...

Už čoskoro
Bright Yellow Hardhats - closeup

"This agreement reflects the social, economic and political reality of the European Union. It provides a clear direction towards a more social...

Už čoskoro

O:

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci je zodpovedný za politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, ako sú pracovné podmienky, sociálne zabezpečenie a sociálna ochrana. Zaoberá sa tiež otázkami, ako je ochrana zdravia a bezpečnosť na pracovisku, politika v oblasti odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií, voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov a všetky formy diskriminácie na pracovisku a trhu práce s výnimkou diskriminácie z dôvodu pohlavia, keďže touto sa zaoberá Výbor pre práva žien.

najnovšie

Happy family with child and shopping bags in city
tlačová správa
11.07.2018 - 15:31

Work-life balance: Parliament prepares for negotiations

“The position on the Work-Life Balance Directive adopted today is strong and balanced. I am confident that this forms a solid basis for entering into negotiations with the Council in September...
Bright Yellow Hardhats - closeup
tlačová správa
29.05.2018 - 12:44

Protecting posted workers and companies

“After 27 months, we have finally done it! This revised Directive will help to improve the conditions of workers while ensuring fairer competition between European companies that will have to...
Happy family with child and shopping bags in city
tlačová správa
29.05.2018 - 09:12

Better work-life balance for working parents

“We have taken the first step towards a better balance between work and private life for all working parents and their families. Gender equality is a priority for the EPP Group, that is why we...
Bright Yellow Hardhats - closeup
tlačová správa
19.03.2018 - 21:19

Towards better rules for companies and posted workers

"This agreement reflects the social, economic and political reality of the European Union. It provides a clear direction towards a more social Europe, with fairer competition between companies...
Engineer in nuclear power station
tlačová správa
25.10.2017 - 12:02

Work-related cancers: EP approves prevention measures

Every year, more than 100,000 people in Europe die from work-related cancers. Today, MEPs will approve an agreement struck with the Member States to strengthen the rules concerning carcinogens and...
Successful financial plans
tlačová správa
23.10.2017 - 16:56

Social Pillar: preparing EU social security for tomorrow

"Today, the European Institutions took a step forward to grant all Europeans equal access to the job market, fair working conditions and adequate and sustainable social protection",...

Pages

Videozáznamy

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...