Zamestnanosť a sociálne veci

Bright Yellow Hardhats - closeup

"This agreement reflects the social, economic and political reality of the European Union. It provides a clear direction towards a more social...

Už čoskoro
Womens day

"The gender pension gap between men and women is up to almost 40% in Europe. It is obvious that something isn’t right! Dealing with this...

Už čoskoro
Engineer in nuclear power station

MEPs in the European Parliament’s Employment and Social Affairs Committee have taken an important step towards the more efficient protection of...

Už čoskoro
Senior man sitting with his daughter and grandson

Naše hodnoty, zásady a vízie Náš pohľad na spoločnosť a hospodárstvo vychádza z kresťanský...

Už čoskoro

O:

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci je zodpovedný za politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky, ako sú pracovné podmienky, sociálne zabezpečenie a sociálna ochrana. Zaoberá sa tiež otázkami, ako je ochrana zdravia a bezpečnosť na pracovisku, politika v oblasti odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií, voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov a všetky formy diskriminácie na pracovisku a trhu práce s výnimkou diskriminácie z dôvodu pohlavia, keďže touto sa zaoberá Výbor pre práva žien.

najnovšie

Bright Yellow Hardhats - closeup
tlačová správa
19.03.2018 - 21:19

Towards better rules for companies and posted workers

"This agreement reflects the social, economic and political reality of the European Union. It provides a clear direction towards a more social Europe, with fairer competition between companies...
Engineer in nuclear power station
tlačová správa
25.10.2017 - 12:02

Work-related cancers: EP approves prevention measures

Every year, more than 100,000 people in Europe die from work-related cancers. Today, MEPs will approve an agreement struck with the Member States to strengthen the rules concerning carcinogens and...
Successful financial plans
tlačová správa
23.10.2017 - 16:56

Social Pillar: preparing EU social security for tomorrow

"Today, the European Institutions took a step forward to grant all Europeans equal access to the job market, fair working conditions and adequate and sustainable social protection",...
worker
tlačová správa
16.10.2017 - 17:51

Breakthrough in EU legislation on posting of workers

“Today, after 18 months of intensive negotiations, we have set up a common position on the posting of workers with clear rights for the more than 2 million posted workers on our continent...
token gesture
tlačová správa
21.06.2017 - 15:31

Europass: popular CV system revamped

“With more than 60 million CVs, Europass is one of the most successful and cost-effective initiatives of the past ten years. It must be our main goal to support educational and working mobility...
Womens day
tlačová správa
14.06.2017 - 13:19

Gender pension gap: something's not right

"The gender pension gap between men and women is up to almost 40% in Europe. It is obvious that something isn’t right! Dealing with this unacceptable situation, we experience a deep...

Pages

Videozáznamy

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...