Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

Online shopping with digital tablet

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online....

Už čoskoro
Improving the emergency services for EU citizens

The EPP Group hosted a cross-party event in the European Parliament in Brussels at which MEPs met representatives from the emergency services from...

Už čoskoro
photo of person holding a smartphone

As of today, roaming charges in the EU will disappear. Spanish MEP Pilar Del Castillo, who negotiated the historic agreement on behalf the European...

Už čoskoro
Bullet holes in a front windshield

"We have strengthened security in Europe without restricting citizens' freedom," said Anna Maria Corazza Bildt MEP, EPP Group...

Už čoskoro

O:

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa je zodpovedný za koordináciu národných právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni Spoločenstva, najmä čo sa týka voľného pohybu tovaru, vrátane harmonizácie technických noriem, práva usadiť sa a slobody poskytovať služby s výnimkou finančných a poštových služieb. Prijíma tiež opatrenia zamerané na identifikáciu a odstránenie možných prekážok fungovania vnútorného trhu. A napokon sa zaoberá presadzovaním a chránením hospodárskych záujmov spotrebiteľov v rámci vnútorného trhu.

najnovšie

Online shopping with digital tablet
tlačová správa
06.02.2018 - 12:12

End to unjustified blocking of online cross-border sales

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online. The new rules forbid discrimination on the grounds...
Online shopping with digital tablet
Správy
02.02.2018 - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Exhaust pipe
tlačová správa
07.12.2017 - 12:29

EPP Group welcomes deal to fix Dieselgate loopholes

The EPP Group welcomes the agreement on the new rules of type approval and market surveillance agreed today by the European Parliament and the Council “I am very pleased that after a year of...
Online shopping with digital tablet
tlačová správa
21.11.2017 - 11:07

Digital Single Market: ending unjustified geo-blocking

European Parliament reaches provisional agreement with Council and Commission that would end geo-blocking for physical goods “This means the end of discrimination of consumers buying...
photo of application icons
tlačová správa
21.11.2017 - 10:39

Consumer-friendly rules in the digital environment

MEPs took an important step today towards eliminating the barriers that hinder cross-border on-line trade and defining rules that protect consumers in the digital environment. The Members of the...
Improving the emergency services for EU citizens
Video
18.10.2017 - 16:30

Improving the emergency services for EU citizens

The EPP Group hosted a cross-party event in the European Parliament in Brussels at which MEPs met representatives from the emergency services from across the European Union. The aims of the event...

Pages

Videozáznamy

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...