Vnútorný trh a ochrana spotrebiteľa

Woman checking food labelling

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message delivered by EPP Group MEP Ivan...

Už čoskoro
Fiber Optic cables

“The roll out of very fast fibre networks in the EU Member States is crucial for delivering better and faster internet and 5G mobile networks...

Už čoskoro
Smart TV

The European Parliament today took the first steps towards establishing the fifth freedom in the EU - the free flow of data. The free movement of non...

Už čoskoro
Avoid overregulation of AI, but ensure adequate protection

Europeans should be careful about over-regulating the growing use of artificial intelligence. AI can benefit medicine and other fields, but it can...

Už čoskoro

O:

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa je zodpovedný za koordináciu národných právnych predpisov v oblasti vnútorného trhu a colnej únie na úrovni Spoločenstva, najmä čo sa týka voľného pohybu tovaru, vrátane harmonizácie technických noriem, práva usadiť sa a slobody poskytovať služby s výnimkou finančných a poštových služieb. Prijíma tiež opatrenia zamerané na identifikáciu a odstránenie možných prekážok fungovania vnútorného trhu. A napokon sa zaoberá presadzovaním a chránením hospodárskych záujmov spotrebiteľov v rámci vnútorného trhu.

najnovšie

pharmacy
tlačová správa
13.09.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and packaging in different EU countries. MEPs adopted...
Blue puzzle on Euro currency
tlačová správa
03.09.2018 - 16:23

Single Market in goods

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest achievements of the EU, still needs to be completed...
Woman checking food labelling
tlačová správa
12.07.2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message delivered by EPP Group MEP Ivan Štefanec, Group Spokesperson on dual-quality...
Architect using drafting table
tlačová správa
13.06.2018 - 18:01

Securing professions in the EU

“The EU Single Market will benefit from the new Directive which lays down specific criteria that Member States have to consider when conducting a proportionality test for professional...
Fiber Optic cables
tlačová správa
06.06.2018 - 08:24

New telecoms rules: no more excessive fees, faster internet

“The roll out of very fast fibre networks in the EU Member States is crucial for delivering better and faster internet and 5G mobile networks for people and businesses. The new co-investment...
Smart TV
tlačová správa
04.06.2018 - 16:57

Free flow of non-personal data

The European Parliament today took the first steps towards establishing the fifth freedom in the EU - the free flow of data. The free movement of non-personal data will expand the existing four...

Pages

Videozáznamy

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...