EĽS TV

Loading Video...
12.07.2018
Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for example, Bulgaria and Germany. The European Parliament’s Internal Market and Consumer Protection Committee has approved a Report looking at finding solutions to this dual quality problem. The solutions include a new methodology to help labs compare the quality of food products, a Parliament pilot project to investigate several categories of consumer products and a platform to collect information from consumer organisations.

Kontaktné údaje

-
Ioannis Zografos
Responsible for Web TV, Adviser on Communications Strategy

Správy z plenárneho zasadnutia

Zhrnutie rozpráv a hlavných legislatívnych aktov prijatých na plenárnych schôdzach Európskeho parlamentu. Zverejňuje sa v posledný deň schôdze.
Common defence, traveller database, Bulgarian Presidency, mobility package
05.07.2018
At its latest plenary session, the European Parliament approved spending to strengthen Europe’s defence industry and in turn EU military...

Ľudia na prvom mieste

Mesačný program zameraný na to, aký vplyv majú právne predpisy na európskych občanov, v rámci ktorého odpovedá na otázky verejnosti týkajúce sa konkrétnej oblasti politík EÚ vždy nový hosť.
Boost innovation with updated laws, education and new funding
05.03.2018
Europe can close its innovation gap with other parts of the world by establishing better conditions for innovation. This means enacting flexible...

Príbehy o úspechoch

Séria krátkych dokumentárnych filmov o dôležitých zákonoch a politík, o ktorých sa diskutovalo a boli implementované parlamentom počas terajšieho legislatívneho obdobia.
EU Citizenship: People's Rights
29.04.2014
Part II of this Success Story investigates how the EU aims to further progress people's rights, whether it be through its Common Immigration and...

Udalosti týždňa

Všetko, čo potrebujete vedieť o udalostiach konaných každý týždeň v Európskom parlamente, vrátane rozhovorov s aktérmi týchto udalostí.
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018
Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...

Okamžité reakcie

Rýchle a okamžité reakcie poslancov a iných odborníkov na správy a udalosti v Európskom parlamente i mimo neho.
DiscoverEU: Free Interrail passes for young Europeans
12.06.2018
Young Europeans who have reached the age of 18 by 1 July can apply for a free Interrail pass to travel across Europe this summer. They will need...

Míľniky

Dokumentárne filmy o udalostiach, ktoré poznačili históriu EÚ a európskej integrácie, vrátane rozhovorov s osobnosťami, ktoré zohrávali v tomto procese ústrednú úlohu.
60. výročie Rímskej zmluvy
24.03.2017
EPPTV sa rôznym spôsobom zaoberá udalosťami okolo podpísania zakladajúcej zmluvy Európskej únie - R...

V centre pozornosti

90-sekundový prehľad hlavných udalostí týždňa v Európskej únii vo svetle súčasných udalostí.

EU to crack down on money-laundering
17.05.2015
The European Parliament is to vote on a new Directive against money-laundering as a means of catching or impeding organised criminals and terrorists...