EĽS TV

Loading Video...
24.05.2018
Two days of events this week are aimed at raising awareness and fighting racism and anti-Semitism in sport. MEPs and members of the sports world are seeking to call attention to increasing cases of racist incidents and to fight the practice at the upcoming World Cup in Russia.

Kontaktné údaje

-
Ioannis Zografos
Managing producer EPP TV; Communications Strategy

Správy z plenárneho zasadnutia

Zhrnutie rozpráv a hlavných legislatívnych aktov prijatých na plenárnych schôdzach Európskeho parlamentu. Zverejňuje sa v posledný deň schôdze.
EU future, terror financing, journalist murders, Facebook scandal
19.04.2018
The European Parliament debated the French President’s future-minded EU reform ideas with the EPP Group calling for greater security for...

Ľudia na prvom mieste

Mesačný program zameraný na to, aký vplyv majú právne predpisy na európskych občanov, v rámci ktorého odpovedá na otázky verejnosti týkajúce sa konkrétnej oblasti politík EÚ vždy nový hosť.
Boost innovation with updated laws, education and new funding
05.03.2018
Europe can close its innovation gap with other parts of the world by establishing better conditions for innovation. This means enacting flexible...

Príbehy o úspechoch

Séria krátkych dokumentárnych filmov o dôležitých zákonoch a politík, o ktorých sa diskutovalo a boli implementované parlamentom počas terajšieho legislatívneho obdobia.
EU Citizenship: People's Rights
29.04.2014
Part II of this Success Story investigates how the EU aims to further progress people's rights, whether it be through its Common Immigration and...

Udalosti týždňa

Všetko, čo potrebujete vedieť o udalostiach konaných každý týždeň v Európskom parlamente, vrátane rozhovorov s aktérmi týchto udalostí.
Step up fight against racism in sport
24.05.2018
Two days of events this week are aimed at raising awareness and fighting racism and anti-Semitism in sport. MEPs and members of the sports world are...

Okamžité reakcie

Rýchle a okamžité reakcie poslancov a iných odborníkov na správy a udalosti v Európskom parlamente i mimo neho.
Zuckerberg testimony requires concrete action, says Weber
23.05.2018
The meeting between Parliament leaders and Facebook CEO Zuckerberg left many questions unanswered and the need for more concrete action to ensure...

Míľniky

Dokumentárne filmy o udalostiach, ktoré poznačili históriu EÚ a európskej integrácie, vrátane rozhovorov s osobnosťami, ktoré zohrávali v tomto procese ústrednú úlohu.
60. výročie Rímskej zmluvy
24.03.2017
EPPTV sa rôznym spôsobom zaoberá udalosťami okolo podpísania zakladajúcej zmluvy Európskej únie - R...

V centre pozornosti

90-sekundový prehľad hlavných udalostí týždňa v Európskej únii vo svetle súčasných udalostí.

EU to crack down on money-laundering
17.05.2015
The European Parliament is to vote on a new Directive against money-laundering as a means of catching or impeding organised criminals and terrorists...