Terorizmus

Terrorism across Europe can only be addressed by preventing radicalisation, enhancing cooperation, data exchange and giving strong support to victims...

Už čoskoro
two police officers doing a traffic control

On the initiative of the EPP, ECR and ALDE Groups and with the support of an overwhelming majority (527 votes in favour, 73 against, and 36...

Už čoskoro
Germany Raises Security Level

One year on from the terrorist attacks in Brussels, the EPP Group remains committed to pushing forward tough measures to help the fight against...

Už čoskoro
Anti-terror law with tougher measures against terror networks

A new EU anti-terror law before the European Parliament this week aims to step up the fight against terror recruitment, planning, training and...

Už čoskoro

O:

V uplynulých rokoch terorizmus vážne postihol európanov. Zatiaľ čo niektoré teroristické hrozby boli odvrátené, niekoľko spáchaných útokov odhalilo nedostatky v právnych predpisoch, ako aj v spolupráci medzi členskými štátmi. S cieľom riešiť tieto nedostatky zriadil Európsky parlament z iniciatívy skupiny EĽS osobitný výbor pre terorizmus. Výbor preskúma existujúce právne a praktické nástroje v boji proti terorizmu a navrhne odporúčania, ako odstrániť medzery v spolupráci a výmene informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi činnými v trestnom konaní. Výbor pre terorizmus (TERR) začal pracovať v septembri 2017 a má mandát pracovať 12 mesiacov.

najnovšie

tlačová správa
05.07.2018 - 09:37

Comprehensive proposals for anti-terror infrastructure

Terrorism across Europe can only be addressed by preventing radicalisation, enhancing cooperation, data exchange and giving strong support to victims of terrorism. Concrete proposals on such...
Germany Raises Security Level
tlačová správa
14.09.2017 - 11:06

Committee on terrorism: new European approach to security

The new European Parliament Committee on Terrorism (TERR), initiated by the EPP Group, met for the first time today. It will have one year to assess how counter-terrorism policies and tools can be...
two police officers doing a traffic control
tlačová správa
06.07.2017 - 13:18

EP approves establishment of special committee on terrorism

On the initiative of the EPP, ECR and ALDE Groups and with the support of an overwhelming majority (527 votes in favour, 73 against, and 36 abstentions) in the House, the European Parliament today...
Priorities for the European Parliament
tlačová správa
07.06.2017 - 14:47

Terrorism: EPP and ALDE Groups want a special committee

The Chairmen of the EPP and ALDE Groups want to set up a special committee in the European Parliament as soon as possible to examine what is needed to improve Europe's anti-terror cooperation...
Germany Raises Security Level
tlačová správa
15.03.2017 - 14:02

One year after Brussels attacks, we are making Europe safer

One year on from the terrorist attacks in Brussels, the EPP Group remains committed to pushing forward tough measures to help the fight against radical terrorism. After the attacks in Paris, the...
Anti-terror law with tougher measures against terror networks
Video
15.02.2017 - 16:15

Anti-terror law with tougher measures against terror networks

A new EU anti-terror law before the European Parliament this week aims to step up the fight against terror recruitment, planning, training and financing, as well as caring for the victims. EPP Group...

Videozáznamy

Loading Video...