tlačová správa

Tu uvedené pohľady sú názorom národnej delegácie a nie vždy odzrkadlujú názory  celého poslaneckého klubu.

Európsky parlament vyzýva na boj proti neznášanlivosti voči Rómom

Štrasburg
, 25.10.2017 - 14:30
Roma

Európsky parlament dnes schválil správu o opatreniach na zabezpečenie základných práv a integrácie Rómov v EÚ. Jej cieľom je rozšíriť súčasný prístup k rómskej politike o boj proti neznášanlivosti voči Rómom, ktorá predstavuje jednu zo základných prekážok v ich úspešnej integrácii.

„Za posledné desaťročia mala každá členská krajina na stole problematiku Rómov, avšak bez dosiahnutia významného úspechu. To, že sa vypracoval Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, síce pomohlo, zlepšenie situácie je však minimálne,“ uviedol v rozprave Pál Csáky, poslanec Európskeho parlamentu a tieňový spravodajca za skupinu Európskej ľudovej strany (EĽS).

Prijatá správa dopĺňa doterajšiu stratégiu o boj proti neznášanlivosti. Skúsenosti z členských štátov totiž ukazujú, že bez neho sú opatrenia pre integráciu Rómov málo účinné. Napríklad v oblasti zamestnanosti Rómov je to práve táto neznášanlivosť, ktorá obmedzuje ich vstup na pracovný trh.

V rozprave vystúpila aj slovenská europoslankyňa Anna Záborská, ktorá zdôraznila súvislosť medzi neznášanlivosťou voči Rómom a chudobou: „Sú to práve obrazy zo života v extrémnej chudobe, ktoré živia predsudky o Rómoch, nedôveru a pocit nadradenosti u príslušníkov väčšiny. Chudoba je dedičná. Dieťa, ktoré sa narodí v podmienkach skutočnej biedy, má štatisticky len malú šancu získať kvalitné vzdelanie a dobre platenú prácu. Boj proti extrémnej chudobe je preto základnou podmienkou integrácie.“

Tieňový spravodajca Csáky sa pri práci na tejto správe stretol so zástupcami viacerých neziskových organizácií a podal množstvo pozmeňujúcich návrhov na vylepšenie textu. Vo svojom vystúpení v pléne žiadal Rumunsko, Bulharsko a Slovensko, aby prijali opatrenia na zlepšenie situácie Rómov žijúcich v osadách. Csáky tiež zdôraznil, že táto téma je pre EĽS veľmi dôležitá, keďže Rómovia sú najpočetnejšou etnickou menšinou v Európe. EĽS žiada riešenie. „V prípade, že integráciu Rómov zanedbáme, môže to viesť iba ku konfliktom.,“ upozornil europoslanec.

Poznámka pre redaktorov
Poslanecký klub EĹS s 216 členmi z 27 členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

Kontakty  poslancov EP

-
Pál CSÁKY
STR - Phone: +33 (0)3 88 175601 Fax: +33 (0)3 88 179601
Email.: pal.csaky@europarl.europa.eu
-
Anna ZÁBORSKÁ
STR - Phone: +33 (0)3 88 175923 Fax: +33 (0)3 88 179923
Email.: anna.zaborska@europarl.europa.eu

Kontakty na tlač

Atilla Agárdi
Press Officer on Intercultural and Religious Activities and Slovakian Media
Phone: +32 475 750 272

najnovšie

Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
18.10.2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote...
EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers
18.10.2018 - 17:00

EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers

The EPP Group held its fifth European Congress of Young Farmers in the European Parliament in Brussels. The number of young people taking up...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
18.10.2018 - 10:32

Capping CO2 emissions: away with dirty trucks

EPP Group wants to limit CO2 emissions from trucks Today, the Members of the Environment Committee in the European Parliament voted in favour of a...
The map of Balkans under the magnifying glass
18.10.2018 - 09:32

EPP Group supports EU ambitions of Western Balkans

The EPP Group confirmed its support for the EU ambitions of the Western Balkan countries Albania, Bosnia and Herzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro...

Správy týždňa

15.10.2018 - 19.10.2018
Press freedom

Fight for the truth: free and independent journalism

In the past year, our continent has been shocked with the murders of a number of journalists, which is a clear threat to freedom of speech and...
Computer crime

Improving security through information sharing

With Monday’s vote, the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee will close the gaps in data sharing essential for tracking...
traffic on german autobahn,european cars and trucks

First step towards capping CO2 emissions from trucks

The Environment Committee will vote on Thursday on what could be considered a first step towards capping CO2 emissions for new heavy vehicles such as...

Podujatia

Oct
18
18.10.2018 - 09:00

XXI Annual EPP Group intercultural dialogue with churches and religious institutions

The XXI Annual EPP Group Intercultural Dialogue with Churches and Religious Institutions will be held in an...
Believe in people