tlačová správa

Tu uvedené pohľady sú názorom národnej delegácie a nie vždy odzrkadlujú názory  celého poslaneckého klubu.

Európsky parlament vyzýva na boj proti neznášanlivosti voči Rómom

Štrasburg
, 25.10.2017 - 14:30
Roma

Európsky parlament dnes schválil správu o opatreniach na zabezpečenie základných práv a integrácie Rómov v EÚ. Jej cieľom je rozšíriť súčasný prístup k rómskej politike o boj proti neznášanlivosti voči Rómom, ktorá predstavuje jednu zo základných prekážok v ich úspešnej integrácii.

„Za posledné desaťročia mala každá členská krajina na stole problematiku Rómov, avšak bez dosiahnutia významného úspechu. To, že sa vypracoval Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, síce pomohlo, zlepšenie situácie je však minimálne,“ uviedol v rozprave Pál Csáky, poslanec Európskeho parlamentu a tieňový spravodajca za skupinu Európskej ľudovej strany (EĽS).

Prijatá správa dopĺňa doterajšiu stratégiu o boj proti neznášanlivosti. Skúsenosti z členských štátov totiž ukazujú, že bez neho sú opatrenia pre integráciu Rómov málo účinné. Napríklad v oblasti zamestnanosti Rómov je to práve táto neznášanlivosť, ktorá obmedzuje ich vstup na pracovný trh.

V rozprave vystúpila aj slovenská europoslankyňa Anna Záborská, ktorá zdôraznila súvislosť medzi neznášanlivosťou voči Rómom a chudobou: „Sú to práve obrazy zo života v extrémnej chudobe, ktoré živia predsudky o Rómoch, nedôveru a pocit nadradenosti u príslušníkov väčšiny. Chudoba je dedičná. Dieťa, ktoré sa narodí v podmienkach skutočnej biedy, má štatisticky len malú šancu získať kvalitné vzdelanie a dobre platenú prácu. Boj proti extrémnej chudobe je preto základnou podmienkou integrácie.“

Tieňový spravodajca Csáky sa pri práci na tejto správe stretol so zástupcami viacerých neziskových organizácií a podal množstvo pozmeňujúcich návrhov na vylepšenie textu. Vo svojom vystúpení v pléne žiadal Rumunsko, Bulharsko a Slovensko, aby prijali opatrenia na zlepšenie situácie Rómov žijúcich v osadách. Csáky tiež zdôraznil, že táto téma je pre EĽS veľmi dôležitá, keďže Rómovia sú najpočetnejšou etnickou menšinou v Európe. EĽS žiada riešenie. „V prípade, že integráciu Rómov zanedbáme, môže to viesť iba ku konfliktom.,“ upozornil europoslanec.

Poznámka pre redaktorov
Poslanecký klub EĹS s 216 členmi z 27 členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

Kontakty  poslancov EP

-
Pál CSÁKY
STR - Phone: +33 (0)3 88 175601 Fax: +33 (0)3 88 179601
Email.: pal.csaky@europarl.europa.eu
-
Anna ZÁBORSKÁ
STR - Phone: +33 (0)3 88 175923 Fax: +33 (0)3 88 179923
Email.: anna.zaborska@europarl.europa.eu

Kontakty na tlač

Atilla Agárdi
Press Relations Intercultural and Religious Activities, Slovakia
Phone: +32 475 750 272

najnovšie

EU future, terror financing, journalist murders, Facebook scandal
19.04.2018 - 12:45

EU future, terror financing, journalist murders, Facebook scandal

The European Parliament debated the French President’s future-minded EU reform ideas with the EPP Group calling for greater security for...
Money laundering
19.04.2018 - 11:07

Tough rules against terror money and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "Shady money transactions will become much more difficult. The financial system...
Jan Kuciak's commemoration
19.04.2018 - 09:46

What has the Slovak Government done to protect journalists

Today, the plenary of the European Parliament (EP) paid tribute to the memory and legacy of investigative journalist Ján Kuciak and his fianc...
Exhaust pipe
18.04.2018 - 16:15

European Parliament stops Dieselgate from happening again

"The public rightly expects us to fix the Dieselgate loopholes." Ivan Štefanec MEP, EPP Group Spokesman on Type Approval “I...

Správy týždňa

23.04.2018 - 27.04.2018
Construction workers working on cement formwork frames

Towards new rules on the posting of workers

Members of the Employment Committee will vote on the final agreement between the Commission, the Parliament and the Council on the revision of the...
Flowers and car

Action needed to combat mileage fraud in Europe

The Transport Committee will demand action from the European Commission on mileage fraud in Europe on Wednesday. In cross-border car sales, research...
Photo of ready meals containting meat

Dual quality products in the Single Market

As a consumer in the EU, you have the right to be treated equally with others. A high-level conference to discuss the discriminatory practice of dual...
Marian-Jean Marinescu MEP