tlačová správa

Tu uvedené pohľady sú názorom národnej delegácie a nie vždy odzrkadlujú názory  celého poslaneckého klubu.

Európsky parlament vyzýva na boj proti neznášanlivosti voči Rómom

Štrasburg
, 25.10.2017 - 14:30
Roma

Európsky parlament dnes schválil správu o opatreniach na zabezpečenie základných práv a integrácie Rómov v EÚ. Jej cieľom je rozšíriť súčasný prístup k rómskej politike o boj proti neznášanlivosti voči Rómom, ktorá predstavuje jednu zo základných prekážok v ich úspešnej integrácii.

„Za posledné desaťročia mala každá členská krajina na stole problematiku Rómov, avšak bez dosiahnutia významného úspechu. To, že sa vypracoval Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov, síce pomohlo, zlepšenie situácie je však minimálne,“ uviedol v rozprave Pál Csáky, poslanec Európskeho parlamentu a tieňový spravodajca za skupinu Európskej ľudovej strany (EĽS).

Prijatá správa dopĺňa doterajšiu stratégiu o boj proti neznášanlivosti. Skúsenosti z členských štátov totiž ukazujú, že bez neho sú opatrenia pre integráciu Rómov málo účinné. Napríklad v oblasti zamestnanosti Rómov je to práve táto neznášanlivosť, ktorá obmedzuje ich vstup na pracovný trh.

V rozprave vystúpila aj slovenská europoslankyňa Anna Záborská, ktorá zdôraznila súvislosť medzi neznášanlivosťou voči Rómom a chudobou: „Sú to práve obrazy zo života v extrémnej chudobe, ktoré živia predsudky o Rómoch, nedôveru a pocit nadradenosti u príslušníkov väčšiny. Chudoba je dedičná. Dieťa, ktoré sa narodí v podmienkach skutočnej biedy, má štatisticky len malú šancu získať kvalitné vzdelanie a dobre platenú prácu. Boj proti extrémnej chudobe je preto základnou podmienkou integrácie.“

Tieňový spravodajca Csáky sa pri práci na tejto správe stretol so zástupcami viacerých neziskových organizácií a podal množstvo pozmeňujúcich návrhov na vylepšenie textu. Vo svojom vystúpení v pléne žiadal Rumunsko, Bulharsko a Slovensko, aby prijali opatrenia na zlepšenie situácie Rómov žijúcich v osadách. Csáky tiež zdôraznil, že táto téma je pre EĽS veľmi dôležitá, keďže Rómovia sú najpočetnejšou etnickou menšinou v Európe. EĽS žiada riešenie. „V prípade, že integráciu Rómov zanedbáme, môže to viesť iba ku konfliktom.,“ upozornil europoslanec.

Poznámka pre redaktorov
Poslanecký klub EĹS s 216 členmi z 27 členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

Kontakty  poslancov EP

-
Pál CSÁKY
STR - Phone: +33 (0)3 88 175601 Fax: +33 (0)3 88 179601
Email.: pal.csaky@europarl.europa.eu
-
Anna ZÁBORSKÁ
STR - Phone: +33 (0)3 88 175923 Fax: +33 (0)3 88 179923
Email.: anna.zaborska@europarl.europa.eu

Kontakty na tlač

Atilla Agárdi
Press Officer on Intercultural and Religious Activities and Slovakian Media
Phone: +32 475 750 272

najnovšie

#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12.07.2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

Správy týždňa

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Simona Pronckutė