práca pre poslanecký klub el s

Práca pre poslanecký klub EĽS

Ak uvažujete o kariére v inštitúciách EÚ, možno by ste mohli zvážiť prácu pre poslanecký klub EĽS.

Zamestnávame a formujeme odhodlaných, ambicióznych ľudí z celej Európskej únie aj spoza jej hraníc a ponúkame im možnosť ďalšieho osobného rastu prostredníctvom odborného vzdelávania. Máme spolupracovníkov zo všetkých členských štátov EÚ, kandidátskych krajín a tretích krajín.

Naši nadšení a vysoko kompetentní zamestnanci uľahčujú prácu poslancom a pozorne sledujú činnosť Parlamentu. Zamestnávame politických poradcov s excelentnými vedomosťami o fungovaní Európskej únie. Zamestnávame informátorov, ktorí zabezpečujú, že správy klubu sú zrozumiteľne vysvetlené v tradičných aj online médiách. Naši spolupracovníci z oddelenia IT nám poskytujú moderné nástroje na hladký priebeh našej práce. Oddelenie ľudských zdrojov poskytuje zamestnancom administratívnu podporu.

V rámci poslaneckého klubu EĽS vítame rôznorodosť medzi našimi zamestnancami. Pracujeme v medzinárodnom prostredí a takmer vždy používame viac ako jeden jazyk. Medzi spolupracovníkmi sa snažíme podporovať atmosféru zodpovednosti a spolupráce.

Ak vás táto ponuka oslovila, pozrite si našu internetovú stránku a získajte viac informácií o možnostiach kariéry a voľných pracovných miestach.

 

 
 
  • Zmluvný zamestnanecPoslanecký klub má množstvo zmluvných zamestnancov. Maximálna doba trvania zmluvy je 6 roky. Týchto spolupracovníkov spravidla získavame z rezervného zoznamu, ktorý je zostavený na základe podrobného pohovoru pred výberovou komisiou.
  • Dočasný zamestnanec Väčšina našich zamestnancov sú dočasní zamestnanci so zmluvou na neurčitú dobu. Prijímajú sa pomocou výberového konania, ktoré zahŕňa písomné a ústne testy. Skupina zverejňuje voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke, pomocou intranetu Európskeho parlamentu v rámci Avis de Vacances d'emplois internes a príležitostne v celoštátnych novinách.
  • Úradník Sekretariát politického klubu má vo svojich radoch aj množstvo úradníkov z Európskych inštitúcií, najmä z Európskeho parlamentu, ktorí sú pridelení k nášmu poslaneckému klubu. Títo úradníci sú stálymi úradníkmi európskych inštitúcií.Navštíviť webstránku EPSO
 

Zoznam voľných miest
Ref.
Stupeň
Voľné miesta
Popis práce
Prihláška
Lehota
Nie je otvorené žiadne výberové konanie. Skúste sa informovať neskôr.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Stáže
Čo ponúkame

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (PPE) ponúka päťmesačné stáže pre občanov EÚ a uchádzačov z pridružených a kandidátskych krajín. Stáž možno výnimočne poskytnúť obmedzenému počtu štátnych príslušníkov z iných krajín. Stážisti dostanú mesačný príspevok vo výške 1300 EUR na pokrytie životných nákladov v Bruseli. Počas stáže sa stážisti môžu zúčastniť na jednom plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Náklady na túto služobnú cestu (cesta a ubytovanie) prepláca PPE oddelene.

PPE pokrýva poistenie proti riziku pracovných úrazov. Stážisti však musia pred začiatkom stáže predložiť dokument potvrdzujúci ich poistenie pre prípad choroby.

Každý stážista absolvuje stáž pod vedením úradníka (tzv. administrátora) zo sekretariátu PPE.

 

Kto sa môže uchádzať o stáž

Žiadatelia o platené stáže musia:

  • byť štátnymi príslušníkmi členského štátu Európskej únie alebo pridruženej alebo kandidátskej krajiny;
  • mať vysokoškolské vzdelanie alebo ukončené tri roky štúdia (najmenej šesť semestrov) na vysokej škole alebo v ekvivalentnej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania ALEBO musia predložiť potvrdenie univerzity o tom, že stáž sa vyžaduje v rámci ich štúdia;
  • mať veľmi dobrú znalosť dvoch úradných jazykov EÚ, z ktorých jeden by mal byť jedným z pracovných jazykov EÚ, t. j. angličtina, francúzština alebo nemčina(aspoň naúrovni B2);
  • žiadatelia z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, by mali mať veľmi dobrú znalosť aspoň jedného z pracovných jazykov EÚ;
  • nebola im poskytnutá platená stáž v inštitúciách EÚ alebo po skončení štúdia ešte nevykonávali zárobkovú činnosť.

PPE uplatňuje ako zamestnávateľ politiku rovnosti príležitostí a nabáda mladých ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky, aby sa uchádzali o stáž.

 

Kedy podať prihlášku

Stáž prebieha v dvoch obdobiach:

Podrobné informácie o výzve na vyjadrenie záujmu a formuláre žiadosti budú k dispozícii 2-3 týždne pred termínmi.

Obdobie stáže:
február – jún
september – január
Termín podávania prihlášok:
15. december (polnoc)
15. jún (polnoc)

 

Ako podať prihlášku

Žiadatelia musia vyplniť online formulár žiadostí.

Dôležité upozornenie: Vopred budete musieť pripraviť nejakú dokumentáciu, ako sú odporúčacie listy, diplomi atď.

Prečítajte si prosím pozorne vyjadrenie záujmu a všetky tým súvisiace podrobnosti.

Ďalšie podrobnosti o stážach skupiny nájdete v Pravidlách.

 

Otvorené vyjadrenie záujmu:
Referencia
2018/STG/2
2018/STG/Photo/2
Formulár žiadosti
Zatvorené
Zatvorené
 
“Na univerzite som študoval niekoľko modulov práva EÚ, a z toho som nadobudol záujem na získanie praktických skúseností ako sa pripravujú zákony na európskej úrovni. Ako praktikant poslaneckého klubu EĽS, som bol schopný zúčastniť sa rôznych zasadnutí výborov Európskeho parlamentu, rovnako ako pozorovať zblízka proces, ako sa médiám a verejnosti komunikuje vývoj v oblasti právnych predpisov EÚ. Stáž bola obohacujúca skúsenosť a ja by som odporučil ostatným, ktorí majú záujem o dianie v EÚ a o komunikácie, aby sa o stáž uchádzali.”
Eoghan Dockrell (Írsko)
 
 
“Môžem otvorene a s plnou dôverou povedať, že môj čas strávený s poslaneckým klubom EĽS bola obohacujúca skúsenosť. Na jednej strane som mala možnosť profesne rásť, tak že som prebrala zodpovednosť za svoj vlastný projekt, ale tiež prostredníctvom pozorovaní práce tých najlepších vo svojom odbore. Na druhej strane to boli tiež ľudské skúsenosti, na obmedzenú dobu, som patrila k jedinečnému spoločenstvu zaujímavých ľudí z rôznych kútov sveta, ktorých si budem pamätať pre ich ústretovosť, láskavosť a veľký zmysel pre humor.”
Vladimira Briestenska (Slovensko)
 
Zákulisie
Získajte možnosť nazrieť do zákulisia Európskeho parlamentu a spoznať poslancov v neformálnejšom prostredí.Každodenná práca poslanca nezahŕňa len hlasovanie alebo schôdze výborov, ale aj hodiny prípravnej legislatívnej práce, stretnutia so zainteresovanými skupinami a voličmi, vystúpenia v médiách, vyjednávanie s ostatnými subjektmi v rámci rozhodovacieho procesu, príhovory ku skupinám návštevníkov, účasť na konferenciách, vypočutia a informovanie sa o aktuálnom politickom smerovaní v Európskej únii a  v členských štátoch.

 

 
 
Kontakty

V prípade záujmu o akékoľvek informácie o stáži alebo voľných pracovných miestach využite nižšie uvedené e-mailové adresu. Nekontaktujte našich spolupracovníkov priamo, pretože váš e-mail nebude spracovaný.

EPP-Recruitment@europarl.europa.eu