Osobitnývýbor pre postup Únie pre povoľovanie pesticídov

Combines harvesting wheat

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...

Už čoskoro
Roundup

Prior to today's vote on glyphosate in the European Parliament, the EPP Group calls on Member States to find a solution Prior to the vote in...

Už čoskoro

O:

Špeciálny výbor pre postup Únie pre povolenie pesticídov (PEST) bol vytvorený hlavne v súvislosti s nedávnym škandálom spoločnosti Monsanto, ktorý spochybnil transparentnosť a dôveryhodnosť vedeckých štúdií využívaných Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA). Výbor bude mať 30 členov a deväťmesačný mandát. Jeho cieľom bude preveriť prípadné pochybnosti v hodnotení a udeľovaní oprávnení na tieto látky a preskúmať úlohu Európskej komisie v procese obnovovania licencií na glyfosáty. Poslanecký klub EĽS súhlasil s vytvorením tohto výboru. Postupy pri udeľovaní oprávnení musia byť dostatočne jasné, aby mohli obstáť v hodnotení. Počas práce výboru však poslanecký klub ELS zabezpečí, aby parlament neznížil význam a autoritu vedeckých inštitúcií. Poslanecký klub EĽS bude stáť za poľnohospodármi a zabezpečí im istotu založenú na legálnych, bezpečných a overených pesticídoch.

najnovšie

Combines harvesting wheat
Správy
21.02.2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to investigate potential failures in the evaluation and...
Roundup
tlačová správa
24.10.2017 - 11:03

Glyphosate: EPP Group for limited renewal

Prior to today's vote on glyphosate in the European Parliament, the EPP Group calls on Member States to find a solution Prior to the vote in the European Parliament on an objection to the...