naša história

Naša história

 

Predsedovia Európskeho parlamentu zo skupiny EĽS

Our history


Alcide DE GASPERI
1954
 
Our history


Giuseppe PELLA
1954-1956
 
Our history


Hans FURLER
1956-1958   1960-1962
 
Our history


Robert SCHUMAN
1958-1960
 
Our history


Jean DUVIEUSART
1964-1965
 
Our history


Victor LEEMANS
1965-1966
 
Our history


Alain POHER
1966-1969
 
Our history


Mario SCELBA
1969-1971
 
Our history


Emilio COLOMBO
1977-1979
 
Our history


Pierre PFLIMLIN
1984-1987
 
Our history


Egon A. KLEPSCH
1992-1994
 
Our history


José Maria GIL-ROBLES GIL-DELGADO
1997-1999
 
Our history


Nicole FONTAINE
1999-2002
 
Our history


Hans-Gert POETTERING
2007-2009
 
Our history


Jerzy BUZEK
2009-2011
 
Our history


Antonio TAJANI
2017
 

 

 

Archív Poslaneckého klubu EĽS

Archív Poslaneckého klubu EĽS

Pre viac informacií

 

Medajla Roberta Schumana

Robert Schuman Medal

Pre viac informacií

 

Súvisiace publikácie

EPP Group: 1953-2018

65 Years of History (1953-2018)

EPP Group - 65 Years of History: 1953-2018

Voyage to the heart of Europe - 1953-2009

Voyage to the Heart of Europe (1953-2009)

A History of the Christian-Democratic Group and the Group of the European People’s Party in the European Parliament

The Reunification of Europe

The Reunification of Europe

A Struggle for the Power of Freedom: Peaceful Revolutions and the Heroes of Anti-Totalitarian Europe

V dôsledku 2. svetovej vojny malo niekoľko politických lídrov rozvahu a odvahu začať jedinečný mierový projekt. Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman, nemecký kancelár Konrad Adenauer a taliansky premiér Alcide de Gasperi, títo všetci patrili do rodiny EĽS - ED a boli otcami - zakladateľmi, ktorí urobili prvý rozhodujúci krok k realizácii myšlienky jednotnej Európy. Treba povedať, že to boli práve kresťanskí demokrati, ktorí začali zmierovací proces a integráciu Európy.

S túžbou po mieri a cieľom znovu vybudovať Európu na solídnych ekonomických základoch bolo vytvorené Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Väčšina predstaviteľov, ktorí sa zúčastnili na prvom zhromaždení ESUO, patrila k tej istej generácii priekopníkov, ktorí si želali, aby sa už nikdy neopakovali udalosti 2. svetovej vojny. Poslanecký klub kresťanských demokratov, založený 23. júna 1953 v rámci spoločného zhromaždenia ESUO, vždy hral vedúcu úlohu v budovaní Európy.

Budovanie EÚ sprevádzalo formovanie Európskeho parlamentu od zhromaždenia k plne fungujúcemu Parlamentu. Generácia, ktorá prišla po tejto priekopníckej generácii, bola rozhodnutá dosiahnuť praktickú európsku integráciu, ktorá umožní, aby sa zmodernizovala európska ekonomika a vyvinula sa v jednotný a veľký trh. Čím sa Európa stávala integrovanejšou, tým viac sa vyvíjali aj jej inštitúcie, aby spĺňali požiadavky nových výziev. V roku 1979 boli členovia Európskeho parlamentu po prvý krát volení vo všeobecných priamych voľbách. Pri tejto príležitosti náš klub zmenil názov na Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov).

Our History

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany tak opäť prevzal hlavnú úlohu v európskej integrácii po páde Berlínskeho múru a následnom zániku totalitných režimov v strednej a východnej Európe. Na základe inšpirácie myšlienkou zjednotenia Poslanecký klub EĽS zastával a podporoval vytvorenie pluralitných demokracií v bývalých komunistických štátoch a plne zastával názor, že kontinent, ktorý bol rozdelený na dve časti, sa musí opäť zjednotiť. V Európe vyhrali nekomunistické strany, ktoré zastávali stredopravé hodnoty. Občania v júlových voľbách do Európskeho parlamentu v roku 1999 podporili našu víziu zjednoteného kontinentu. Od vtedy sme najväčším klubom v Európskom parlamente.

Naša otvorenosť a inkluzívnosť tiež znamenala, že náš politický klub sa prispôsobil, aby prijal široké spektrum stredopravých strán.. Kresťanskodemokratické strany, ktoré formovali jadro nášho klubu v povojnových rokoch, prispôsobili svoju politickú filozofiu meniacej sa voličskej základni a klub sa rozrástol, aby zahŕňal umiernené a konzervatívne politické kluby v Škandinávii a strednej a východnej Európe. Klub tiež zmenil svoj názov na Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) a európskych demokratov v rokoch 1999 – 2009.

V júni 2009 sa opäť premenoval na Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov).

Poslanecký klub EĽS ovplyvňoval dejiny európskej integrácie. Dnes, keď Európa opäť čelí novým náročným úlohám, stále si ceníme toto dedičstvo tým, že ostávame verní nášmu presvedčeniu o zjednotenej Európe založenej na hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobode, ľudských právach, zásadách právneho štátu, solidarite a subsidiarite.

 

Predsedovia poslaneckého klubu EĽS

Our history


E.M.J.A. SASSEN
1953-1958
 
Our history


Pierre WIGNY
1958
 
Our history


Alain POHER
1959-1966
 
Our history


Joseph ILLERHAUS
1966-1969
 
Our history


Hans August LÜCKER
1969-1975
 
Our history


Alfred BERTRAND
1975-1977
 
Our history


Egon A. KLEPSCH
1977-1982, 1984-1992
 
Our history


Paolo BARBI
1982-1984
 
Our history


Leo TINDEMANS
1992-1994
 
Our history


Wilfried MARTENS
1994-1999
 
Our history


Hans-Gert POETTERING
1999-2007
 
Our history

Joseph DAUL
2007-2014
Viac informácií

 

Generálny tajomník skupiny EĽS

KAMP, Martin (D)
PEDERSEN, Niels (DK)
WELLE, Klaus (D)
DAVID, Mário (P)
GUCKENBERGER, Gerhard (D)
GUCCIONE, Sergio (I)
BETTAMIO, Giampaolo (I)
DE POI, Alfredo (I) †
FERRAGNI, Arnaldo (I)
LENZ, Carl Otto (D)
OPITZ, Hans Joachim (D)
od 01/09/2007
01/01/2004-31/08/2007
09/02/1999-31/12/2003
10/04/1997-07/02/1999
24/01/1991-09/04/1997
15/03/1986-31/12/1990
01/10/1976-31/01/1986
01/12/1972-30/09/1976
01/02/1966-30/11/1972
01/01/1960-31/01/1966
01/01/1954-15/09/1959