krajiny stredomoria

Krajiny stredomoria

najnovšie

Turkey & Europe flags
tlačová správa
05.07.2017 - 15:29
“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the non-negotiable basis for membership of the European Union. We consequently call to formally suspend -...
Mediterranean
Správy
16.05.2017 - 09:26
An EPP Group delegation to the 13th plenary session of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (PA-UfM) on 12 and 13 May 2017 in Rome garnered support for amendments "firmly condemning terrorist attacks and persecution...
Egyptians Celebrate The First Anniversary Of The Revolution In Tahrir Square
Správy
09.12.2016 - 13:30
by Elmar Brok and Mariya Gabriel, Members of the European Parliament Walking the streets of Cairo, you can see the change that the Arab Spring has brought about. The old regime has fallen. The instability which swept the country afterwards is...
EPP Group October I Plenary Briefing
tlačová správa
22.11.2016 - 18:02
“The EU needs to send a clear message to Turkey. For the EPP Group, accession negotiations should be frozen as they cannot continue under the current circumstances. Should Turkey reintroduce the death penalty, we need to make very clear...

Pages

 

História našich vzťahov so Stredomorím

Mediterranean Countries

Súčasná spolupráca medzi EÚ a stredomorskými krajinami vychádza z barcelonského procesu, ktorý sa začal v roku 1995 podpísaním Barcelonského vyhlásenia.

Euro-stredomorské partnerstvo sa obnovilo založením „Únie pre Stredomorie“, ktorá bola iniciatívou vtedajšieho francúzskeho prezidenta Nicholasa Sarkozyho a ktorá oficiálne začala svoju činnosť 13. júla 2008 na parížskom samite o Stredomorí.

Kontaktné údaje
Mariya GABRIEL
podpredsedníčka poslaneckého klubu EĽS
 
Staff
 
 

Prostredníctvom tejto iniciatívy s názvom barcelonský proces, ktorá je širokým rámcom pre politické, hospodárske a sociálne vzťahy medzi Európskou úniou a partnermi z južného Stredomoria, sa zaviedli tri jednoduché, ale kľúčové zásady: politická mobilizácia na najvyššej úrovni prostredníctvom samitov hláv štátov a predsedov vlád, ktoré sa organizujú každé dva roky; rovnocenná správa vo forme severojužného spolupredsedníctva a stály sekretariát s rovnakým zastúpením; uprednostňovanie konkrétnych projektov s regionálnym rozmerom, ktoré vytvárajú skutočnú solidaritu.

Parlamentný rozmer predstavuje okrem samitov hláv štátov a predsedov vlád a ministerských konferencií aj Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie.

Barcelonský proces je jedinečná a ambiciózna iniciatíva, ktorá položila základy pre vytvorenie nového regionálneho vzťahu a ktorá je medzníkom v euro-stredomorských vzťahoch. V barcelonskom vyhlásení si partneri z EÚ a Stredomoria stanovili tri hlavné ciele tohto partnerstva:

1. Vymedzenie spoločnej oblasti mieru a stability prostredníctvom posilnenia politického a bezpečnostného dialógu (kapitola politiky a bezpečnosti).

2. Vytvorenie zóny spoločnej prosperity prostredníctvom hospodárskeho a finančného partnerstva a postupného vytvárania zóny voľného obchodu (kapitola hospodárstva a financií).

3. Zbližovanie ľudí prostredníctvom sociálneho, kultúrneho a ľudského partnerstva zameraného na podporu porozumenia medzi kultúrami a výmeny medzi občianskymi spoločnosťami (kapitola sociálnych, kultúrnych a ľudských záležitostí).

Poslanecký klub EĽS pripisuje rozvoju pokrokovej susedskej politiky zásadný význam, keďže prispieva k lepšiemu porozumeniu medzi EÚ a jej stredomorskými partnermi. Poslanecký klub EĽS na tento účel podporuje viaceré iniciatívy.

Pracovná skupina pre euro-stredomorské partnerstvo (EUROMED) pôsobiaca v rámci poslaneckého klubu EĽS zasadá raz za mesiac, aby hodnotila činnosť poslaneckého klubu v súvislosti s Parlamentným zhromaždením Únie pre Stredomorie a aby posilnila svoje politické vzťahy so stranami a skupinami z južného Stredomoria s podobnými politických postojmi a hodnotami, aké má poslanecký klub EĽS. Toto zahŕňa spoluprácu s Európskou ľudovou stranou a s našimi členmi vo Výbore pre zahraničné veci. Táto pracovná skupina je pevne odhodlaná vniesť do euro-stredomorských vzťahov nové impulzy.

Poslanecký klub EĽS podporuje stredomorskú politiku založenú na solidarite, vďaka ktorej je možné riešiť rôzne problémy v oblasti mieru, stability, boja proti terorizmu, bezpečnosti, vzájomného porozumenia a dodržiavania ľudských práv. Náš poslanecký klub spolupracuje so stredomorskými partnermi s cieľom jasne stanoviť priority v oblastiach akými sú migrácia, náboženstvo, ochrana životného prostredia a hlavné výzvy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Ďalej sa zaoberáme účasťou žien na hospodárskom, politickom a sociálnom živote, prístupom žien ku vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti a projektmi a programami, ktoré sú určené pre ženy.

 

 

 

Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie

Euromed

Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie v súčasnej dobe tvorí 260 poslancov, medzi ktorými je 130 poslancov Európskeho parlamentu (81 z národných parlamentov a 49 z Európskeho parlamentu) a 130 poslancov zo stredomorských krajín. Politickému výboru Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredomorie predsedá členka poslaneckého klubu EĽS Tokia Saïfi.

Vytvorenie zhromaždenia, ktoré bolo v minulosti známe ako Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie, predstavovalo hlavný politický prelom, vďaka ktorému sa posilnil demokratický charakter a politický dialóg v rámci barcelonského procesu. Jeho založenie bolo dlhodobým cieľom poslaneckého klubu EĽS. Náš poslanecký klub navrhuje, aby sa v záujme ďalšieho posilnenia postavenia Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredomorie toto zhromaždenie stalo inštitúciou s povinnými konzultačnými právomocami v otázkach týkajúcich sa Stredomoria, o ktorých rokuje Rada ministrov Únie pre Stredomorie. Rada EÚ a Komisia musia s týmto zhromaždením aj naďalej spolupracovať a musia sa zúčastňovať na jeho stretnutiach, pričom by sa toto zhromaždenie malo výrazne zapájať do prípravy samitov hláv štátov, ktoré sa organizujú každé dva roky, a do každoročných stretnutí ministrov zahraničných vecí z členských krajín Únie pre Stredomorie.

Poslanecký klub EĽS rozvíja v rámci zhromaždenia ambiciózny projekt na rozdelenie poslancov podľa politickej príslušnosti na rovnakom základe ako v Európskom parlamente. Všetci poslanci zhromaždenia sa tak budú môcť zaradiť do politických skupín podľa existujúcej politickej príslušnosti (nad rámec súčasného rozdelenia v rámci stredomorských parlamentov – Európskeho parlamentu – parlamentov členských štátov EÚ), čím sa pripraví cesta k väčšej integrácii a účinnosti.

 

Publikácie

najnovšie

CETA
20.09.2017 - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...
Euro symbol in the magnifying glass
14.09.2017 - 12:41

EPP Group deplores attempts to keep NGO financing secret

In a vote today the EPP Group rejected attempts to keep NGO financing a secret. Hiding behind calls for transparency in this House, the Greens and...
State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela
14.09.2017 - 12:00

State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela

At the European Parliament’s latest plenary, European Commission President Jean-Claude Juncker proposed plans to strengthen the EU27 as Brexit...
Germany Raises Security Level
14.09.2017 - 11:06

Committee on terrorism: new European approach to security

The new European Parliament Committee on Terrorism (TERR), initiated by the EPP Group, met for the first time today. It will have one year to assess...

Správy týždňa

11.09.2017 - 15.09.2017
State of the Union

State of the Union

EPP Group Chairman Manfred Weber MEP will take the floor during the debate following European Commission President Juncker's speech on the State...
Steel pipes in crude oil factory

Towards more secure gas supplies in the EU

The European Parliament will vote on Tuesday on the security of gas supply Regulation by Jerzy Buzek MEP, which will make it easier and mandatory to...
Surfing on the Internet

Free Wi-Fi for all in Europe

The agreement on the so-called WiFi4EU initiative will be approved on Tuesday. Its main goal is to finance free Wi-Fi terminals in public spaces such...