krajiny stredomoria

Krajiny stredomoria

najnovšie

Mediterranean
Správy
16.01.2018 - 10:30
It's now or never. The formula seems worn out it has been heard so much, but it is nevertheless my deep conviction: the future of the European Union will be played out this year. In March 2018, the electoral sequence which started in May 2017...
European Ideas Network
tlačová správa
26.09.2017 - 16:48
The 16th annual gathering of the European Ideas Network (EIN) will take place in Rome, Italy, from 27 to 29 September, with European politicians, businessmen, academics, policy-makers and opinion-shapers debating solutions for ensuring security and...
Turkey & Europe flags
tlačová správa
05.07.2017 - 15:29
“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the non-negotiable basis for membership of the European Union. We consequently call to formally suspend -...
Mediterranean
Správy
16.05.2017 - 09:26
An EPP Group delegation to the 13th plenary session of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (PA-UfM) on 12 and 13 May 2017 in Rome garnered support for amendments "firmly condemning terrorist attacks and persecution...

Pages

 

História našich vzťahov so Stredomorím

Mediterranean Countries

Súčasná spolupráca medzi EÚ a stredomorskými krajinami vychádza z barcelonského procesu, ktorý sa začal v roku 1995 podpísaním Barcelonského vyhlásenia.

Euro-stredomorské partnerstvo sa obnovilo založením „Únie pre Stredomorie“, ktorá bola iniciatívou vtedajšieho francúzskeho prezidenta Nicholasa Sarkozyho a ktorá oficiálne začala svoju činnosť 13. júla 2008 na parížskom samite o Stredomorí.

Kontaktné údaje
Andrey KOVATCHEV
Podpredseda
 
Staff
 
 

Prostredníctvom tejto iniciatívy s názvom barcelonský proces, ktorá je širokým rámcom pre politické, hospodárske a sociálne vzťahy medzi Európskou úniou a partnermi z južného Stredomoria, sa zaviedli tri jednoduché, ale kľúčové zásady: politická mobilizácia na najvyššej úrovni prostredníctvom samitov hláv štátov a predsedov vlád, ktoré sa organizujú každé dva roky; rovnocenná správa vo forme severojužného spolupredsedníctva a stály sekretariát s rovnakým zastúpením; uprednostňovanie konkrétnych projektov s regionálnym rozmerom, ktoré vytvárajú skutočnú solidaritu.

Parlamentný rozmer predstavuje okrem samitov hláv štátov a predsedov vlád a ministerských konferencií aj Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie.

Barcelonský proces je jedinečná a ambiciózna iniciatíva, ktorá položila základy pre vytvorenie nového regionálneho vzťahu a ktorá je medzníkom v euro-stredomorských vzťahoch. V barcelonskom vyhlásení si partneri z EÚ a Stredomoria stanovili tri hlavné ciele tohto partnerstva:

1. Vymedzenie spoločnej oblasti mieru a stability prostredníctvom posilnenia politického a bezpečnostného dialógu (kapitola politiky a bezpečnosti).

2. Vytvorenie zóny spoločnej prosperity prostredníctvom hospodárskeho a finančného partnerstva a postupného vytvárania zóny voľného obchodu (kapitola hospodárstva a financií).

3. Zbližovanie ľudí prostredníctvom sociálneho, kultúrneho a ľudského partnerstva zameraného na podporu porozumenia medzi kultúrami a výmeny medzi občianskymi spoločnosťami (kapitola sociálnych, kultúrnych a ľudských záležitostí).

Poslanecký klub EĽS pripisuje rozvoju pokrokovej susedskej politiky zásadný význam, keďže prispieva k lepšiemu porozumeniu medzi EÚ a jej stredomorskými partnermi. Poslanecký klub EĽS na tento účel podporuje viaceré iniciatívy.

Pracovná skupina pre euro-stredomorské partnerstvo (EUROMED) pôsobiaca v rámci poslaneckého klubu EĽS zasadá raz za mesiac, aby hodnotila činnosť poslaneckého klubu v súvislosti s Parlamentným zhromaždením Únie pre Stredomorie a aby posilnila svoje politické vzťahy so stranami a skupinami z južného Stredomoria s podobnými politických postojmi a hodnotami, aké má poslanecký klub EĽS. Toto zahŕňa spoluprácu s Európskou ľudovou stranou a s našimi členmi vo Výbore pre zahraničné veci. Táto pracovná skupina je pevne odhodlaná vniesť do euro-stredomorských vzťahov nové impulzy.

Poslanecký klub EĽS podporuje stredomorskú politiku založenú na solidarite, vďaka ktorej je možné riešiť rôzne problémy v oblasti mieru, stability, boja proti terorizmu, bezpečnosti, vzájomného porozumenia a dodržiavania ľudských práv. Náš poslanecký klub spolupracuje so stredomorskými partnermi s cieľom jasne stanoviť priority v oblastiach akými sú migrácia, náboženstvo, ochrana životného prostredia a hlavné výzvy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Ďalej sa zaoberáme účasťou žien na hospodárskom, politickom a sociálnom živote, prístupom žien ku vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti a projektmi a programami, ktoré sú určené pre ženy.

 

 

 

Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie

Euromed

Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie v súčasnej dobe tvorí 260 poslancov, medzi ktorými je 130 poslancov Európskeho parlamentu (81 z národných parlamentov a 49 z Európskeho parlamentu) a 130 poslancov zo stredomorských krajín. Politickému výboru Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredomorie predsedá členka poslaneckého klubu EĽS Tokia Saïfi.

Vytvorenie zhromaždenia, ktoré bolo v minulosti známe ako Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie, predstavovalo hlavný politický prelom, vďaka ktorému sa posilnil demokratický charakter a politický dialóg v rámci barcelonského procesu. Jeho založenie bolo dlhodobým cieľom poslaneckého klubu EĽS. Náš poslanecký klub navrhuje, aby sa v záujme ďalšieho posilnenia postavenia Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredomorie toto zhromaždenie stalo inštitúciou s povinnými konzultačnými právomocami v otázkach týkajúcich sa Stredomoria, o ktorých rokuje Rada ministrov Únie pre Stredomorie. Rada EÚ a Komisia musia s týmto zhromaždením aj naďalej spolupracovať a musia sa zúčastňovať na jeho stretnutiach, pričom by sa toto zhromaždenie malo výrazne zapájať do prípravy samitov hláv štátov, ktoré sa organizujú každé dva roky, a do každoročných stretnutí ministrov zahraničných vecí z členských krajín Únie pre Stredomorie.

Poslanecký klub EĽS rozvíja v rámci zhromaždenia ambiciózny projekt na rozdelenie poslancov podľa politickej príslušnosti na rovnakom základe ako v Európskom parlamente. Všetci poslanci zhromaždenia sa tak budú môcť zaradiť do politických skupín podľa existujúcej politickej príslušnosti (nad rámec súčasného rozdelenia v rámci stredomorských parlamentov – Európskeho parlamentu – parlamentov členských štátov EÚ), čím sa pripraví cesta k väčšej integrácii a účinnosti.

 

Publikácie

najnovšie

Albania in EU
14.02.2018 - 15:07

EPP MEPs in Albania: joint efforts required from all political parties on EU prospects

Albania has progressed and showed political commitment to EU-related reforms - this is one of the conclusions of the EU-Albania Stabilisation and...
Europe vote election
09.02.2018 - 12:19

In the 2019 European Elections, let's talk about candidates and programmes, not procedures!

The European Parliament will be ready to reject any candidate in the investiture procedure of the President of the Commission who was not appointed...
Time for tougher sanctions against Venezuela: Salafranca
09.02.2018 - 10:00

Time for tougher sanctions against Venezuela: Salafranca

The European Parliament has voted for tougher sanctions against the Venezuelan regime as it prepares for early presidential elections seen as a sham...
Protests in Venezuela
08.02.2018 - 12:22

Venezuela: elections must be fair and free

“We have to raise our voices to denounce further attempts to undermine sovereignty and fixed elections that don’t even fulfil the minimum...

Správy týždňa

19.02.2018 - 23.02.2018
Business finance chart and Euro banknotes

Voting on post-2020 EU expenditure and revenue

The Budgets Committee will vote on Thursday on Parliament's position on the EU's post-2020 seven-year budget (Multi-Annual Financial...
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers

Stronger industrial cooperation on defence

Europe needs stronger and better cooperation in the field of defence. The pan-EU cooperation on an industrial defence programme is an important step...
High voltage post

Making the internal market for electricity work for consumers and industry

The way the electricity markets work inside the EU needs an overhaul to increase the supply of affordable and secure energy across EU borders. The...