krajiny stredomoria

Krajiny stredomoria

najnovšie

Brice Hortefeux MEP, Tokia Saïfi MEP, Andrey Kovatchev MEP, PM of Lebanon Saad Hariri, Ramona Mănescu MEP
Správy
01.03.2018 - 15:46
"We must not forget that the security of the EU depends also on the security of Lebanon. The country expects the EU to help the region by participating in the reconstruction of Syria and creating "safe areas" for the return of...
Mediterranean
Správy
16.01.2018 - 10:30
It's now or never. The formula seems worn out it has been heard so much, but it is nevertheless my deep conviction: the future of the European Union will be played out this year. In March 2018, the electoral sequence which started in May 2017...
European Ideas Network
tlačová správa
26.09.2017 - 16:48
The 16th annual gathering of the European Ideas Network (EIN) will take place in Rome, Italy, from 27 to 29 September, with European politicians, businessmen, academics, policy-makers and opinion-shapers debating solutions for ensuring security and...
Turkey & Europe flags
tlačová správa
05.07.2017 - 15:29
“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the non-negotiable basis for membership of the European Union. We consequently call to formally suspend -...

Pages

 

História našich vzťahov so Stredomorím

Mediterranean Countries

Súčasná spolupráca medzi EÚ a stredomorskými krajinami vychádza z barcelonského procesu, ktorý sa začal v roku 1995 podpísaním Barcelonského vyhlásenia.

Euro-stredomorské partnerstvo sa obnovilo založením „Únie pre Stredomorie“, ktorá bola iniciatívou vtedajšieho francúzskeho prezidenta Nicholasa Sarkozyho a ktorá oficiálne začala svoju činnosť 13. júla 2008 na parížskom samite o Stredomorí.

Kontaktné údaje
Andrey KOVATCHEV
Podpredseda
 
Staff
 
 

Prostredníctvom tejto iniciatívy s názvom barcelonský proces, ktorá je širokým rámcom pre politické, hospodárske a sociálne vzťahy medzi Európskou úniou a partnermi z južného Stredomoria, sa zaviedli tri jednoduché, ale kľúčové zásady: politická mobilizácia na najvyššej úrovni prostredníctvom samitov hláv štátov a predsedov vlád, ktoré sa organizujú každé dva roky; rovnocenná správa vo forme severojužného spolupredsedníctva a stály sekretariát s rovnakým zastúpením; uprednostňovanie konkrétnych projektov s regionálnym rozmerom, ktoré vytvárajú skutočnú solidaritu.

Parlamentný rozmer predstavuje okrem samitov hláv štátov a predsedov vlád a ministerských konferencií aj Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie.

Barcelonský proces je jedinečná a ambiciózna iniciatíva, ktorá položila základy pre vytvorenie nového regionálneho vzťahu a ktorá je medzníkom v euro-stredomorských vzťahoch. V barcelonskom vyhlásení si partneri z EÚ a Stredomoria stanovili tri hlavné ciele tohto partnerstva:

1. Vymedzenie spoločnej oblasti mieru a stability prostredníctvom posilnenia politického a bezpečnostného dialógu (kapitola politiky a bezpečnosti).

2. Vytvorenie zóny spoločnej prosperity prostredníctvom hospodárskeho a finančného partnerstva a postupného vytvárania zóny voľného obchodu (kapitola hospodárstva a financií).

3. Zbližovanie ľudí prostredníctvom sociálneho, kultúrneho a ľudského partnerstva zameraného na podporu porozumenia medzi kultúrami a výmeny medzi občianskymi spoločnosťami (kapitola sociálnych, kultúrnych a ľudských záležitostí).

Poslanecký klub EĽS pripisuje rozvoju pokrokovej susedskej politiky zásadný význam, keďže prispieva k lepšiemu porozumeniu medzi EÚ a jej stredomorskými partnermi. Poslanecký klub EĽS na tento účel podporuje viaceré iniciatívy.

Pracovná skupina pre euro-stredomorské partnerstvo (EUROMED) pôsobiaca v rámci poslaneckého klubu EĽS zasadá raz za mesiac, aby hodnotila činnosť poslaneckého klubu v súvislosti s Parlamentným zhromaždením Únie pre Stredomorie a aby posilnila svoje politické vzťahy so stranami a skupinami z južného Stredomoria s podobnými politických postojmi a hodnotami, aké má poslanecký klub EĽS. Toto zahŕňa spoluprácu s Európskou ľudovou stranou a s našimi členmi vo Výbore pre zahraničné veci. Táto pracovná skupina je pevne odhodlaná vniesť do euro-stredomorských vzťahov nové impulzy.

Poslanecký klub EĽS podporuje stredomorskú politiku založenú na solidarite, vďaka ktorej je možné riešiť rôzne problémy v oblasti mieru, stability, boja proti terorizmu, bezpečnosti, vzájomného porozumenia a dodržiavania ľudských práv. Náš poslanecký klub spolupracuje so stredomorskými partnermi s cieľom jasne stanoviť priority v oblastiach akými sú migrácia, náboženstvo, ochrana životného prostredia a hlavné výzvy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Ďalej sa zaoberáme účasťou žien na hospodárskom, politickom a sociálnom živote, prístupom žien ku vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti a projektmi a programami, ktoré sú určené pre ženy.

 

 

 

Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie

Euromed

Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie v súčasnej dobe tvorí 260 poslancov, medzi ktorými je 130 poslancov Európskeho parlamentu (81 z národných parlamentov a 49 z Európskeho parlamentu) a 130 poslancov zo stredomorských krajín. Politickému výboru Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredomorie predsedá členka poslaneckého klubu EĽS Tokia Saïfi.

Vytvorenie zhromaždenia, ktoré bolo v minulosti známe ako Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie, predstavovalo hlavný politický prelom, vďaka ktorému sa posilnil demokratický charakter a politický dialóg v rámci barcelonského procesu. Jeho založenie bolo dlhodobým cieľom poslaneckého klubu EĽS. Náš poslanecký klub navrhuje, aby sa v záujme ďalšieho posilnenia postavenia Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredomorie toto zhromaždenie stalo inštitúciou s povinnými konzultačnými právomocami v otázkach týkajúcich sa Stredomoria, o ktorých rokuje Rada ministrov Únie pre Stredomorie. Rada EÚ a Komisia musia s týmto zhromaždením aj naďalej spolupracovať a musia sa zúčastňovať na jeho stretnutiach, pričom by sa toto zhromaždenie malo výrazne zapájať do prípravy samitov hláv štátov, ktoré sa organizujú každé dva roky, a do každoročných stretnutí ministrov zahraničných vecí z členských krajín Únie pre Stredomorie.

Poslanecký klub EĽS rozvíja v rámci zhromaždenia ambiciózny projekt na rozdelenie poslancov podľa politickej príslušnosti na rovnakom základe ako v Európskom parlamente. Všetci poslanci zhromaždenia sa tak budú môcť zaradiť do politických skupín podľa existujúcej politickej príslušnosti (nad rámec súčasného rozdelenia v rámci stredomorských parlamentov – Európskeho parlamentu – parlamentov členských štátov EÚ), čím sa pripraví cesta k väčšej integrácii a účinnosti.

 

Publikácie

najnovšie

Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom
24.09.2018 - 17:23

EPP Group wants to get investment firms ready for Brexit

Markus Ferber MEP: make sure that British investment firms remain subject to EU regime The European Parliament’s Economic and Monetary...
Combines harvesting wheat
20.09.2018 - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13.09.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.09.2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...

Správy týždňa

24.09.2018 - 28.09.2018
Financial Pie Chart - Euro

Cohesion Policy after 2020

The EPP Group will hold a public hearing on 'Cohesion Policy post-2020: Investments and solidarity in the context of the new EU budget', on...
word budget

2019 EU Budget Committee vote

On Tuesday and Wednesday, the Budgets Committee will vote on the 2019 EU Budget, ahead of the vote scheduled for the October II plenary session. Jos...
A heap of old collectors and vintage coins

Stopping illegal trafficking of cultural goods

The black market of antiquities and cultural goods constitutes one of the most persistent illegal trades in the world. For the moment, there is no EU...