krajiny stredomoria

Krajiny stredomoria

najnovšie

European Ideas Network
tlačová správa
26.09.2017 - 16:48
The 16th annual gathering of the European Ideas Network (EIN) will take place in Rome, Italy, from 27 to 29 September, with European politicians, businessmen, academics, policy-makers and opinion-shapers debating solutions for ensuring security and...
Turkey & Europe flags
tlačová správa
05.07.2017 - 15:29
“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the non-negotiable basis for membership of the European Union. We consequently call to formally suspend -...
Mediterranean
Správy
16.05.2017 - 09:26
An EPP Group delegation to the 13th plenary session of the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (PA-UfM) on 12 and 13 May 2017 in Rome garnered support for amendments "firmly condemning terrorist attacks and persecution...
Egyptians Celebrate The First Anniversary Of The Revolution In Tahrir Square
Správy
09.12.2016 - 13:30
by Elmar Brok and Mariya Gabriel, Members of the European Parliament Walking the streets of Cairo, you can see the change that the Arab Spring has brought about. The old regime has fallen. The instability which swept the country afterwards is...

Pages

 

História našich vzťahov so Stredomorím

Mediterranean Countries

Súčasná spolupráca medzi EÚ a stredomorskými krajinami vychádza z barcelonského procesu, ktorý sa začal v roku 1995 podpísaním Barcelonského vyhlásenia.

Euro-stredomorské partnerstvo sa obnovilo založením „Únie pre Stredomorie“, ktorá bola iniciatívou vtedajšieho francúzskeho prezidenta Nicholasa Sarkozyho a ktorá oficiálne začala svoju činnosť 13. júla 2008 na parížskom samite o Stredomorí.

Kontaktné údaje
Andrey KOVATCHEV
Podpredseda
 
Staff
 
 

Prostredníctvom tejto iniciatívy s názvom barcelonský proces, ktorá je širokým rámcom pre politické, hospodárske a sociálne vzťahy medzi Európskou úniou a partnermi z južného Stredomoria, sa zaviedli tri jednoduché, ale kľúčové zásady: politická mobilizácia na najvyššej úrovni prostredníctvom samitov hláv štátov a predsedov vlád, ktoré sa organizujú každé dva roky; rovnocenná správa vo forme severojužného spolupredsedníctva a stály sekretariát s rovnakým zastúpením; uprednostňovanie konkrétnych projektov s regionálnym rozmerom, ktoré vytvárajú skutočnú solidaritu.

Parlamentný rozmer predstavuje okrem samitov hláv štátov a predsedov vlád a ministerských konferencií aj Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie.

Barcelonský proces je jedinečná a ambiciózna iniciatíva, ktorá položila základy pre vytvorenie nového regionálneho vzťahu a ktorá je medzníkom v euro-stredomorských vzťahoch. V barcelonskom vyhlásení si partneri z EÚ a Stredomoria stanovili tri hlavné ciele tohto partnerstva:

1. Vymedzenie spoločnej oblasti mieru a stability prostredníctvom posilnenia politického a bezpečnostného dialógu (kapitola politiky a bezpečnosti).

2. Vytvorenie zóny spoločnej prosperity prostredníctvom hospodárskeho a finančného partnerstva a postupného vytvárania zóny voľného obchodu (kapitola hospodárstva a financií).

3. Zbližovanie ľudí prostredníctvom sociálneho, kultúrneho a ľudského partnerstva zameraného na podporu porozumenia medzi kultúrami a výmeny medzi občianskymi spoločnosťami (kapitola sociálnych, kultúrnych a ľudských záležitostí).

Poslanecký klub EĽS pripisuje rozvoju pokrokovej susedskej politiky zásadný význam, keďže prispieva k lepšiemu porozumeniu medzi EÚ a jej stredomorskými partnermi. Poslanecký klub EĽS na tento účel podporuje viaceré iniciatívy.

Pracovná skupina pre euro-stredomorské partnerstvo (EUROMED) pôsobiaca v rámci poslaneckého klubu EĽS zasadá raz za mesiac, aby hodnotila činnosť poslaneckého klubu v súvislosti s Parlamentným zhromaždením Únie pre Stredomorie a aby posilnila svoje politické vzťahy so stranami a skupinami z južného Stredomoria s podobnými politických postojmi a hodnotami, aké má poslanecký klub EĽS. Toto zahŕňa spoluprácu s Európskou ľudovou stranou a s našimi členmi vo Výbore pre zahraničné veci. Táto pracovná skupina je pevne odhodlaná vniesť do euro-stredomorských vzťahov nové impulzy.

Poslanecký klub EĽS podporuje stredomorskú politiku založenú na solidarite, vďaka ktorej je možné riešiť rôzne problémy v oblasti mieru, stability, boja proti terorizmu, bezpečnosti, vzájomného porozumenia a dodržiavania ľudských práv. Náš poslanecký klub spolupracuje so stredomorskými partnermi s cieľom jasne stanoviť priority v oblastiach akými sú migrácia, náboženstvo, ochrana životného prostredia a hlavné výzvy v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Ďalej sa zaoberáme účasťou žien na hospodárskom, politickom a sociálnom živote, prístupom žien ku vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti a projektmi a programami, ktoré sú určené pre ženy.

 

 

 

Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie

Euromed

Parlamentné zhromaždenie Únie pre Stredomorie v súčasnej dobe tvorí 260 poslancov, medzi ktorými je 130 poslancov Európskeho parlamentu (81 z národných parlamentov a 49 z Európskeho parlamentu) a 130 poslancov zo stredomorských krajín. Politickému výboru Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredomorie predsedá členka poslaneckého klubu EĽS Tokia Saïfi.

Vytvorenie zhromaždenia, ktoré bolo v minulosti známe ako Euro-stredomorské parlamentné zhromaždenie, predstavovalo hlavný politický prelom, vďaka ktorému sa posilnil demokratický charakter a politický dialóg v rámci barcelonského procesu. Jeho založenie bolo dlhodobým cieľom poslaneckého klubu EĽS. Náš poslanecký klub navrhuje, aby sa v záujme ďalšieho posilnenia postavenia Parlamentného zhromaždenia Únie pre Stredomorie toto zhromaždenie stalo inštitúciou s povinnými konzultačnými právomocami v otázkach týkajúcich sa Stredomoria, o ktorých rokuje Rada ministrov Únie pre Stredomorie. Rada EÚ a Komisia musia s týmto zhromaždením aj naďalej spolupracovať a musia sa zúčastňovať na jeho stretnutiach, pričom by sa toto zhromaždenie malo výrazne zapájať do prípravy samitov hláv štátov, ktoré sa organizujú každé dva roky, a do každoročných stretnutí ministrov zahraničných vecí z členských krajín Únie pre Stredomorie.

Poslanecký klub EĽS rozvíja v rámci zhromaždenia ambiciózny projekt na rozdelenie poslancov podľa politickej príslušnosti na rovnakom základe ako v Európskom parlamente. Všetci poslanci zhromaždenia sa tak budú môcť zaradiť do politických skupín podľa existujúcej politickej príslušnosti (nad rámec súčasného rozdelenia v rámci stredomorských parlamentov – Európskeho parlamentu – parlamentov členských štátov EÚ), čím sa pripraví cesta k väčšej integrácii a účinnosti.

 

Publikácie

najnovšie

Flooded house in flood waters
23.11.2017 - 15:09

Better response to and prevention of natural disasters

Today, the European Commission presented its ideas to reinforce Europe's ability to deal with natural disasters. ‘rescEU’ is an EU...
EU Civil Protection Mechanism to become mandatory
23.11.2017 - 10:45

EU Civil Protection Mechanism to become mandatory

Spurred by deadly wildfires in Portugal and flooding in Eastern Europe, the European Commission is proposing to make the EU’s voluntary Civil...
Young plant
22.11.2017 - 10:10

Omnibus: much-needed adjustments to EU farming policy

The much-needed adjustments of the mid-term reform of the Common Agricultural Policy (CAP) through the so-called Omnibus Regulation are on their way...
Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU
21.11.2017 - 17:45

Improving contract law for digital content and copyright law for broadcasts in the EU

In committee, MEPs have approved a new law creating an EU-wide standard set of contract rules for digital content provided by businesses to consumers...

Správy týždňa

27.11.2017 - 01.12.2017
word budget

EPP Group priorities reflected in 2018 EU Budget

On Wednesday and Thursday at the mini-Plenary, MEPs will debate and vote on the deal reached during conciliation talks on next year's EU budget...
Bank sign on building

Providing legal certainty for banks and investors

As part of a package of legislative proposals aimed at reducing risks in the EU banking industry, MEPs will vote on Thursday in the mini-Plenary on...
Energy

Energy Union: towards more affordable, more secure energy

Energy will take a prominent place in the mini-Plenary on Wednesday with the European Commission presenting the State of the Energy Union 2017 and...