Horuca Tema

Bitcoins

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial...

Už čoskoro
Seizing terror and criminal assets across EU

The European Parliament’s Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee has approved legislation to block terrorists’ access to...

Už čoskoro
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together

Blocking terrorists’ access to financing will be easier with new EU legislation adopted today by the European Parliament’s Committee on...

Už čoskoro
Giving Schengen databank muscle to secure borders

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs approved reports on three pieces of legislation calling for...

Už čoskoro

Terorizmus

Terorizmus považujeme za celosvetovú hrozbu, proti ktorej je potrebné bojovať na miestnej, vnútroštátnej, európskej, regionálnej a celosvetovej úrovni. Pevne veríme, že v záujme posilnenia bezpečnosti, ochrany našich základných hodnôt slobody, demokracie a ľudských práv, a dodržiavania medzinárodného práva je naliehavo potrebné zintenzívniť protiteroristické opatrenia EÚ, najmä po útokoch v Paríži.

Boj proti terorizmu síce patrí predovšetkým do kompetencie členských štátov, skupina PPE však výrazne presadzuje prístup na úrovni EÚ k vymedzovaniu konkrétnej podstaty teroristickej hrozby, vyvíjaniu najlepších metód boja proti nej a odhaľovaniu základných príčin terorizmu, a to pri úplnom dodržiavaní zásad právneho štátu a s využitím pevného rámca a noriem na ochranu základných práv.

#antiterrorpact

Priority

predošlépauseresumeďalšie
Germany Raises Security Level
Koordinácia okamžitej odpovede na narastajúcu hrozbu zo strany zahraničných bojovníkov Členské štáty musia zjednotiť svoju okamžitú odpoveď na narastajúcu hrozbu zo strany zahraničných bojovníkov, ako aj svoj postoj k nim, aby s ňou mohli účinne bojovať. Skupina PPE skúma všetky možnosti bez výnimky a to: odoberanie cestovných pasov EÚ v prípadoch dvojakého...
Muslim rebel
EÚ, USA a Kanada (a v menšej miere Austrália a Nový Zéland) zaznamenali znepokojujúci trend domáceho terorizmu a prudkej radikalizácie, a preto je transatlantická spolupráca medzi týmito krajinami nevyhnutná. Skupina PPE zdôrazňuje prínos použitia všetkých vhodných nástrojov pre výraznejšiu výmenu informácií a spoluprácu medzi ...
Muslim militants
Jednou z hlavných otázok, na ktoré sa zameriava naša stratégia, je otázka deradikalizácie a integrácie nepriateľsky zmýšľajúcich osôb. Narastá povedomie o potrebe koordinovaného sledovania Internetu, pretože extrémisti využívajú tento voľný priestor na šírenie svojej radikálnej propagandy. Skupina PPE vyzýva členské štáty a Komisiu na...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
Skupina PPE vždy podporovala systém osobných záznamov o cestujúcom (PNR) v EÚ, ktorý považuje  spolu s komplexným súborom iných opatrení za cenný nástroj na boj proti teroristickým hrozbám pre vnútornú bezpečnosť. Množstvo zradikalizovaných občanov EÚ, ktorí sa vracajú do Európy po boji po boku Islamského štátu, Al-Káidy...

Naše výsledky

two police officers doing a traffic control
29.11.2013 - 12:30

Bezpečnejšia spoločnosť: boj proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu

         Policajná spolupráca v záujme lepšej prevencie trestnej činnosti   Organizovaná trestná činnosť je hrozbou...

Správy

Travel
08.11.2016 - 14:21

Paris attacks: reinforced controls at Schengen external borders

Controls at the external borders of the Schengen area remain one of the most important safeguards of our freedom of movement and the Member States' internal security and public policies. When...
Paris, January 10 2016: commemoration for victims of terrorist attacks
31.10.2016 - 16:15

Five lessons learned from the terror attacks in France

One year has passed since the Paris attacks and January 2017 will mark two years since the Charlie Hebdo offices were attacked. Brussels, Burgas, Nice, Würzburg, Copenhagen, Ansbach and others...
Terrorism
24.05.2016 - 11:30

The Fight Against Online Radicalisation

Hardly a week goes by without news of a terrorist atrocity that has been averted or, worse, committed. In Arab countries such as Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Libya, Lebanon, Egypt, Tunisia,...

Pages

Tlačové správy

Bitcoins
29.01.2018 - 14:46

Transparency against terror financing and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial transactions. With this decision, Europe's financial...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
11.01.2018 - 09:06

Taking money from terrorists to boost law enforcement

Blocking terrorists’ access to financing will be easier with new EU legislation adopted today by the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. Tackling...
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017
09.10.2017 - 15:56

There's no development without good governance

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit will, however, depend on the political will for...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages