Horuca Tema

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude...

Už čoskoro
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The...

Už čoskoro
Corruption

Two new sets of EU rules will tie terrorists’ hands and limit their access to money for organising attacks in Europe. Today, the European...

Už čoskoro
Passport with credit card and computer

“There are more than 30 million travellers from 60 visa-free countries who come to Europe every year about whom the authorities have no...

Už čoskoro

Terorizmus

Terorizmus považujeme za celosvetovú hrozbu, proti ktorej je potrebné bojovať na miestnej, vnútroštátnej, európskej, regionálnej a celosvetovej úrovni. Pevne veríme, že v záujme posilnenia bezpečnosti, ochrany našich základných hodnôt slobody, demokracie a ľudských práv, a dodržiavania medzinárodného práva je naliehavo potrebné zintenzívniť protiteroristické opatrenia EÚ, najmä po útokoch v Paríži.

Boj proti terorizmu síce patrí predovšetkým do kompetencie členských štátov, skupina PPE však výrazne presadzuje prístup na úrovni EÚ k vymedzovaniu konkrétnej podstaty teroristickej hrozby, vyvíjaniu najlepších metód boja proti nej a odhaľovaniu základných príčin terorizmu, a to pri úplnom dodržiavaní zásad právneho štátu a s využitím pevného rámca a noriem na ochranu základných práv.

#antiterrorpact

Priority

predošlépauseresumeďalšie
Germany Raises Security Level
Koordinácia okamžitej odpovede na narastajúcu hrozbu zo strany zahraničných bojovníkov Členské štáty musia zjednotiť svoju okamžitú odpoveď na narastajúcu hrozbu zo strany zahraničných bojovníkov, ako aj svoj postoj k nim, aby s ňou mohli účinne bojovať. Skupina PPE skúma všetky možnosti bez výnimky a to: odoberanie cestovných pasov EÚ v prípadoch dvojakého...
Muslim rebel
EÚ, USA a Kanada (a v menšej miere Austrália a Nový Zéland) zaznamenali znepokojujúci trend domáceho terorizmu a prudkej radikalizácie, a preto je transatlantická spolupráca medzi týmito krajinami nevyhnutná. Skupina PPE zdôrazňuje prínos použitia všetkých vhodných nástrojov pre výraznejšiu výmenu informácií a spoluprácu medzi ...
Muslim militants
Jednou z hlavných otázok, na ktoré sa zameriava naša stratégia, je otázka deradikalizácie a integrácie nepriateľsky zmýšľajúcich osôb. Narastá povedomie o potrebe koordinovaného sledovania Internetu, pretože extrémisti využívajú tento voľný priestor na šírenie svojej radikálnej propagandy. Skupina PPE vyzýva členské štáty a Komisiu na...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
Skupina PPE vždy podporovala systém osobných záznamov o cestujúcom (PNR) v EÚ, ktorý považuje  spolu s komplexným súborom iných opatrení za cenný nástroj na boj proti teroristickým hrozbám pre vnútornú bezpečnosť. Množstvo zradikalizovaných občanov EÚ, ktorí sa vracajú do Európy po boji po boku Islamského štátu, Al-Káidy...

Naše výsledky

two police officers doing a traffic control
29.11.2013 - 12:30

Bezpečnejšia spoločnosť: boj proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu

         Policajná spolupráca v záujme lepšej prevencie trestnej činnosti   Organizovaná trestná činnosť je hrozbou...

Správy

Passport with credit card and computer
25.06.2018 - 10:00

ETIAS will identify terrorists and criminals before they reach European borders

The ultimate key to securing Europe is smart borders - a system of checks and assessments allowing us to know who is entering the EU, from where and if they pose a risk to EU security. The new...
Travel
08.11.2016 - 14:21

Paris attacks: reinforced controls at Schengen external borders

Controls at the external borders of the Schengen area remain one of the most important safeguards of our freedom of movement and the Member States' internal security and public policies. When...
Paris, January 10 2016: commemoration for victims of terrorist attacks
31.10.2016 - 16:15

Five lessons learned from the terror attacks in France

One year has passed since the Paris attacks and January 2017 will mark two years since the Charlie Hebdo offices were attacked. Brussels, Burgas, Nice, Würzburg, Copenhagen, Ansbach and others...

Pages

Tlačové správy

Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
12.09.2018 - 13:03

Stopping terrorists' access to financing

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The European Parliament today approved new regulations in...
Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP
12.09.2018 - 12:39

State of the Union: we want a Europe of the people

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude Juncker, your determination and your sincere heart...
Corruption
10.07.2018 - 10:00

Seized terrorist funds to be used in stride against them

Two new sets of EU rules will tie terrorists’ hands and limit their access to money for organising attacks in Europe. Today, the European Parliament’s Committee on Civil Liberties,...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages