Horuca Tema

Brexit, Turkey, Interrail tickets, EU border Entry-Exit System, posted workers

At the European Parliament’s latest plenary, following the latest round of Brexit talks, MEPs and EU officials discussed preparing for a...

Už čoskoro
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit...

Už čoskoro
Turkey & Europe flags

“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the...

Už čoskoro
Erasmus celebrates 30 years of success

Former Erasmus students from all over Europe and MEPs attended celebrations in the European Parliament marking 30 years of the Erasmus student...

Už čoskoro

Mládež

Domnievame sa, že mladí ľudia sú hnacou silou rastu a prekonania krízy a čím podnikavejší a inovatívnejší budú, tým viac dokážu riadiť svoju vlastnú budúcnosť.

Podľa Európskej komisie sa každoročne 150 000 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou zapája do viac ako 8000 celoeurópskych projektov v rámci tzv. odvetvia mimoškolského vzdelávania. Medzi tieto projekty patrí napríklad ochrana životného prostredia v Grécku, podpora zdravotne postihnutých mladých ľudí na Slovensku alebo založenie akadémia kódovania vo Francúzsku.

Tieto aktivity je potrebné v plnej miere využiť napríklad prostredníctvom výmenných programov financovaných EÚ.

Z prieskumu Európskej komisie vyplýva, že v roku 2009 sa 29 % mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov v EÚ zúčastnilo volieb do Európskeho parlamentu, kým v prípade účastníkov výmenných programov mládeže odovzdalo svoj hlas 60 % z nich.

Ak chceme ponúknuť mladým Európanom lepšie vyhliadky a vybudovať dynamickejšie, inovatívnejšie a konkurencieschopnejšie hospodárstvo, musíme investovať do vzdelania. Celoživotné vzdelávanie je pre skupinu PPE kľúčovou prioritou.

Skupina PPE chce uvoľniť inovatívny potenciál mladých podnikateľov. Ak tak neurobíme, naše najlepšie mozgy odídu a ostatným sa rozplynie nádej nájsť si zamestnanie, keďže obchodné spoločnosti sa budú sťahovať mimo Európskej únie. V projektoch odbornej prípravy a vo vzdelávacích projektoch chceme klásť dôraz na podnikanie. Mladým ľuďom sa musí umožniť plné využívanie digitálneho jednotného trhu, ak si majú nájsť vysoko kvalitné pracovné miesta a podieľať sa na ich tvorbe. Začínajúce podniky chceme oslobodiť od zbytočnej byrokracie, aby sa mladí podnikatelia mohli sústrediť na to, čo dokážu najlepšie: na inovácie!

Z hľadiska tvorby pracovných miest a znižovania nezamestnanosti veríme v schopnosti ľudí a ich podnikateľského ducha, a nie v zásahy štátu.

#UpToUs

Priority

No priority found

Naše výsledky

melting pot - five in the park
28.11.2013 - 17:45

Boj proti nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu mladých ľudí

 Od začiatku hospodárskej krízy v roku 2008 je európsky finančný, sociálny a politický systém pod neustálym tlakom. Hospod...
Male Teacher Asking Students Questions During Seminar
03.12.2013 - 15:30

Investovanie do mladej generácie: erasmus pre všetkých a záruka pre mladých

Investovanie do mladej generácie: erasmus pre všetkých a záruka pre mladých Kvalitné vzdelávanie pre lepšiu budúcnosť mladých...

Správy

Milan Zver MEP
01.02.2017 - 18:30

Happy Birthday, Erasmus: a European success project turns 30

The Dutch humanist Erasmus of Rotterdam is not well known although he is the eponym of the best-known exchange programme in Europe: Erasmus! Since the start of the exchange programme in 1987, more...
#DiscoverEU
07.12.2016 - 07:00

More than free train tickets: our Interrail proposal

There is more to this proposal than free train tickets. It is an investment in young people and in Europe’s future. It reinforces the main aim of the European Union: to bring people together....
Franc Bogovič MEP
18.11.2016 - 11:12

Digital literacy - a vision for young Europeans

Today more than 4.5 million young people are unemployed in the EU, with peaks of more than 40% in some countries. For the near future some specific drivers of job creation can be identified in Europe...

Pages

Tlačové správy

New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017
09.10.2017 - 15:56

There's no development without good governance

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit will, however, depend on the political will for...
Turkey & Europe flags
05.07.2017 - 15:29

Suspend accession talks if constitutional reform's unchanged

“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the non-negotiable basis for membership of the European...
Savings
30.05.2017 - 16:41

Commission draft EU budget for 2018 reflects our priorities

The European Commission today proposed a draft budget that takes into account the EPP Group’s political priorities, adopted by a large majority in plenary in March: jobs and growth, and the...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages