Horuca Tema

Blue puzzle on Euro currency

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest...

Už čoskoro
Security concept

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-...

Už čoskoro
Row of parked cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe....

Už čoskoro
Construction worker doing measuring

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...

Už čoskoro

Malé a stredné podniky (MSP)

MSP sú pilierom európskeho hospodárstva. Predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ, vytvárajú 85 % nových pracovných miest a tvoria dvojtretinový podiel na zamestnanosti v súkromnom sektore EÚ. Z tohto dôvodu ich právne predpisy EÚ musia predovšetkým podporovať.

Podporovať rast MSP a uľahčovať podnikanie je jednou z priorít poslaneckého klubu PPE.

Na preskúmanie vplyvu všetkých právnych predpisov EÚ týkajúcich sa MSP zriadil poslanecký klub PPE pracovnú skupinu s názvom Kruh malých a stredných podnikov. Skupina má 60 členov a jej predseda Markus Pieper sa vyjadril: „Chceme sa stať dozorcami byrokracie, monitorovacím strediskom proti nadmernému byrokratickému zaťaženiu. Príliš podrobná regulácia je brzdou pre hospodársky rast.“

EÚ musí mobilizovať všetky – verejné aj súkromné – zdroje investícií a vytvárať pre ne stimuly, aby sa zaručil prístup MSP ku kapitálu. Naďalej by sa mali podporovať verejno-súkromné partnerstvá. Zjednodušenie podmienok na začatie podnikateľskej činnosti mladých ľudí a podnikateľské vzdelávanie sú oblasti, do ktorých by sme mali investovať.

Viac info o MSP poslaneckého klubu EĽS ( brožúra na stiahnutie)

Priority

SMEs access to capital
V tomto stále sa meniacom svete je Európa ešte vždy najlepším miestom pre život. Vzhľadom na znepokojujúce demografické trendy si v globalizovanom svete chceme ochrániť sociálne trhové hospodárstvo. Aby sa nám to podarilo, musíme zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a preskúmať, aký má Európa potenciál rastu.  Chceme si zachovať konkurencieschopný priemysel, ktorý bude vyrábať v Eur...

Naše výsledky

The bridge
04.12.2013 - 13:45

Európske štrukturálne a investičné fondy

 I.   Zvýšenie našej konkurencieschopnosti pomocou inovácií a malých a stredných podnikov   Finančné...
Woman working at flower shop smiling
28.11.2013 - 18:00

Uľahčenie prevádzky malých a stredných podnikov

 Zlepšenie prístupu k úverom a na trhy pre popredné malé a stredné podniky   Malé a stredné podniky (MSP) sú zá...

Správy

Online shopping with digital tablet
02.02.2018 - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
04.04.2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22.11.2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

Tlačové správy

Blue puzzle on Euro currency
03.09.2018 - 16:23

Single Market in goods

“We need the mutual recognition of goods to ensure the free movement of products in the EU. The Single Market for goods, one of the greatest achievements of the EU, still needs to be completed...
Security concept
12.06.2018 - 09:33

European SMEs will lose out if Privacy Shield is abolished

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted an own-initiative Report yesterday condemning the EU-US Privacy Shield as dysfunctional and unsecure...
Row of parked cars
25.04.2018 - 09:18

EU should act against mileage tampering on second-hand cars

Today, the European Parliament’s Transport Committee called for resolute action from the European Commission against mileage fraud in Europe. The EPP Group Shadow Rapporteur Georges Bach MEP...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages