Horuca Tema

Cargo Ship

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the...

Už čoskoro
Smiling man at candy store display

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for...

Už čoskoro
Traffic on multiple lane highway

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That...

Už čoskoro
Businesswoman touching virtual screen

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all...

Už čoskoro

Malé a stredné podniky (MSP)

MSP sú pilierom európskeho hospodárstva. Predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ, vytvárajú 85 % nových pracovných miest a tvoria dvojtretinový podiel na zamestnanosti v súkromnom sektore EÚ. Z tohto dôvodu ich právne predpisy EÚ musia predovšetkým podporovať.

Podporovať rast MSP a uľahčovať podnikanie je jednou z priorít poslaneckého klubu PPE.

Na preskúmanie vplyvu všetkých právnych predpisov EÚ týkajúcich sa MSP zriadil poslanecký klub PPE pracovnú skupinu s názvom Kruh malých a stredných podnikov. Skupina má 60 členov a jej predseda Markus Pieper sa vyjadril: „Chceme sa stať dozorcami byrokracie, monitorovacím strediskom proti nadmernému byrokratickému zaťaženiu. Príliš podrobná regulácia je brzdou pre hospodársky rast.“

EÚ musí mobilizovať všetky – verejné aj súkromné – zdroje investícií a vytvárať pre ne stimuly, aby sa zaručil prístup MSP ku kapitálu. Naďalej by sa mali podporovať verejno-súkromné partnerstvá. Zjednodušenie podmienok na začatie podnikateľskej činnosti mladých ľudí a podnikateľské vzdelávanie sú oblasti, do ktorých by sme mali investovať.

Viac info o MSP poslaneckého klubu EĽS ( brožúra na stiahnutie)

Priority

SMEs access to capital
V tomto stále sa meniacom svete je Európa ešte vždy najlepším miestom pre život. Vzhľadom na znepokojujúce demografické trendy si v globalizovanom svete chceme ochrániť sociálne trhové hospodárstvo. Aby sa nám to podarilo, musíme zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a preskúmať, aký má Európa potenciál rastu.  Chceme si zachovať konkurencieschopný priemysel, ktorý bude vyrábať v Eur...

Naše výsledky

The bridge
04.12.2013 - 13:45

Európske štrukturálne a investičné fondy

 I.   Zvýšenie našej konkurencieschopnosti pomocou inovácií a malých a stredných podnikov   Finančné...
Woman working at flower shop smiling
28.11.2013 - 18:00

Uľahčenie prevádzky malých a stredných podnikov

 Zlepšenie prístupu k úverom a na trhy pre popredné malé a stredné podniky   Malé a stredné podniky (MSP) sú zá...

Správy

Smiling man at candy store display
04.04.2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22.11.2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....
Owner of a cafe showing open sign
19.01.2016 - 15:45

SME Circle started 2016 off on a confident note

"We can be proud of being the only political group in the European Parliament that has a framework for discussing policies that concern Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) in the European...

Pages

Tlačové správy

Cargo Ship
15.06.2017 - 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...
Traffic on multiple lane highway
24.11.2016 - 09:51

Small transport businesses key to successful digital economy

"One of the big challenges for the future is to create a positive business environment for entrepreneurs in the collaborative economy. That’s why we are calling on the European Commission...
US - EU flag
11.07.2016 - 15:49

EU-US data flows agreement crucial for EU SMEs

Tomorrow, the government of the United States and the European Union are expected to sign an agreement on data transfers between the two sides which will end legal uncertainties for EU companies...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages