Horuca Tema

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude...

Už čoskoro
CETA

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...

Už čoskoro
Global Finance

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of...

Už čoskoro
CETA approved, EU future, Fighting terrorism, Ukraine conflict

The European Parliament finally approved the EU-Canada free-trade agreement CETA. The EPP Group faced off with Euroskeptics in a debate on the future...

Už čoskoro

CETA

Obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou CETA je pre obe strany vôbec najpokrokovejšou, najambicióznejšou, najkomplexnejšou a najmodernejšou obchodnou dohodou, ktorú kedy vyjednali. Dohoda CETA zruší takmer všetky dovozné clá, čím európski vývozcovia ušetria viac ako 500 miliónov eur ročne. Zaručuje prístup na trh a vytvára rovnaké podmienky pre podniky, podporuje záujmy EÚ v oblasti poľnohospodárstva prostredníctvom ochrany 145 európskych zemepisných označení a ochraňuje vlastnícke práva v medzinárodnom kontexte, pričom rešpektuje vysoké environmentálne, spotrebiteľské a pracovné štandardy. Rokovania o obchodnej dohode trvali sedem rokov. Dohoda je moderná, vyvážená a určuje nové kritériá a normy pre budúce obchodné dohody na celom svete.

Priority

predošlépauseresumeďalšie
Women with laptop and international flags
Chceme zapojiť občana Globalizácia a voľné trhy výrazne zlepšili životné štandardy a znížili chudobu v EÚ aj vo svete. Preto žiadame všetky zainteresované strany, aby v súvislosti s obchodnou politikou Únie vytvorili lepšiu komunikačnú stratégiu. Požadujeme transparentnosť a otvorenosť vo všetkých fázach rokovaní, no zastávame sa dôvernosti v prí...
Global Business people team
EÚ je popredným predstaviteľom svetovej obchodnej liberalizácie. To potvrdzujú naše početné obchodné partnerstvá v celom svete. Hodnotíme naše súčasné hospodárske partnerstvá a všímame si ich rôznorodosť: v posledných rokoch sme vo viacerých otázkach dosiahli pokrok, iné partnerstvá stagnujú. Na základe týchto skúseností pripomíname...
Global connections
Požadujeme účinné nástroje na ochranu obchodu Prehlbujúca sa liberalizácia obchodu si stále vyžaduje schopnosť zabraňovať nekalým obchodným praktikám na trhoch. Preto považujeme nástroje na ochranu obchodu (NOO) za vhodný prvok obchodnej stratégie EÚ a vítame úsilie o zefektívnenie, posilnenie a urýchlenie týchto nástrojov, ktoré je spojené s pretrvávajúcou...
Globe
Podporujeme ratifikáciu obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou (CETA) Očakáva sa, že CETA takmer o štvrtinu zvýši objem obchodu s tovarom a službami medzi EÚ a Kanadou. Celkovo sa odhaduje, že táto dohoda zvýši produkciu EÚ o približne 12 miliárd EUR ročne. Podporujeme odstránenie takmer všetkých dovozných ciel, čo európskym vývozcom ušetrí približne 500 milió...
Global Finance
Voľný obchod a globalizácia výrazne zlepšili životné štandardy a znížili chudobu v EÚ aj vo svete. Vytvárajú hospodársky rast a pracovné miesta a posilňujú politické a hospodárske vzťahy s tretími krajinami. Usilujeme sa o posilnenie strategického zväzku so Spojenými štátmi americkými, naším partnerom, s ktorým m...

Naše výsledky

No topic found

Správy

CETA
10.12.2015 - 10:45

No more waiting for an EU-Canada trade agreement

In August 2014, the European Union and Canada concluded negotiations on a modern and comprehensive trade agreement which should bolster economies on both sides of the Atlantic and provide our...

Tlačové správy

Manfred Weber, Chairman of the EPP Group in the EP
12.09.2018 - 12:39

State of the Union: we want a Europe of the people

“Europe is back. Europe is much more robust than four years ago. We overcame those tough times together. With your cool head, dear Jean-Claude Juncker, your determination and your sincere heart...
CETA
20.09.2017 - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The deal marks a milestone in EU-Canada relations and...
Global Finance
16.05.2017 - 14:17

ECJ clarifies competences and strengthens EU trade policy

The European Court of Justice (ECJ) today ruled on the division of competences in the bilateral trade agreement between the EU and Singapore. Most of the competences, such as transport, sustainable...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages