Životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Hands Washing

EU listens to people's concerns in first ever European Citizens’ Initiative Right2Water "The European Union belongs to the people,...

Už čoskoro
Traffic on multiple lane highway

Trucks emit more than 40% of Europe's road transport emissions, yet until now, unlike cars, they didn't have caps on CO2. The European...

Už čoskoro
Flooded house in flood waters

European Parliament to back renewed European Civil Protection Mechanism The European Parliament is expected to back a renewed and improved EU...

Už čoskoro
Environment Committee backs stronger EU disaster relief

The European Parliament’s Environment Committee has approved draft legislation to step up EU disaster relief. Authored by the EPP Group’s...

Už čoskoro

O:

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín je zodpovedný za trvalo udržateľný rozvoj, politiku v oblasti životného prostredia a opatrenia na ochranu životného prostredia, najmä pokiaľ ide o znečistenie vzduchu, pôdy a vody, nakladanie s odpadom a recykláciu, nebezpečné látky a prípravky, hladiny hluku, zmenu klímy a ochranu biodiverzity. Zaoberá sa verejným zdravím, najmä programami a osobitnými činnosťami v oblasti verejného zdravia, ako aj farmaceutickými a kozmetickými výrobkami. A napokon sa venuje otázkam týkajúcim sa bezpečnosti potravín, predovšetkým označovania a bezpečnosti potravín, veterinárnym právnym predpisom o ochrane proti rizikám pre ľudské zdravie a o kontrolách potravín z hľadiska verejného zdravia a systémom potravinárskej výroby.

najnovšie

Hands Washing
tlačová správa
10.09.2018 - 18:52

EPP Group for safe and cheap access to water

EU listens to people's concerns in first ever European Citizens’ Initiative Right2Water "The European Union belongs to the people, and the people have voiced their concerns",...
Firefighters rush
tlačová správa
04.09.2018 - 09:00

EU to be ready before the new forest fire season

European Parliament urges Member States not to waste time as the Institutions enter into negotiations. "We are at the 11th hour to agree on how to make civil protection in Europe more...
Cow eating grass
tlačová správa
20.06.2018 - 16:02

Reducing risks of antibiotic resistance for humans

"This is a big step for public health. We will reduce the consumption of antibiotics in farm animals, which are an important source of antibiotic resistance then transmitted to humans....
Statistics, Finance, Stock Exchange and Accounting
tlačová správa
20.06.2018 - 08:58

The deal will give us a modern and flexible Energy Union

“We managed to strike a good deal which will put the EU on track towards realising the Energy Union and building the European energy markets on competition and market-based price formation,...
Traffic on multiple lane highway
tlačová správa
12.06.2018 - 10:50

First step towards limiting CO2 emissions from trucks

Trucks emit more than 40% of Europe's road transport emissions, yet until now, unlike cars, they didn't have caps on CO2. The European Parliament is today expected to confirm an agreement...
Flooded house in flood waters
tlačová správa
30.05.2018 - 15:15

No EU country will be left alone to face natural disasters

European Parliament to back renewed European Civil Protection Mechanism The European Parliament is expected to back a renewed and improved EU Civil Protection Mechanism, first established in 2013...

Pages

Minulé udalosti

Alcohol labelling: one-size-fits-all?
18.10.2017 - 16:00

European Commission report on alcohol labelling: one-size-fits-all?

Medical Progress
07.06.2017 - 15:00

Medical Progress: from therapy to human enhancement

Emissions Trading System
04.05.2016 - 14:30

The Emissions Trading System - ETS

For further info: epp-itre@europarl.europa.eu
The future of GMOs in Europe
18.11.2015 - 15:00

The future of GMOs in Europe

To register, contact EPP-GMO-Hearing@ep.europa.eu
Integrated EU policy approach for pharmaceutical sector
30.09.2015 - 14:30

The future of medicine

A strong EU pharmaceutical sector is essential to ensure Europe’s disease prevention capabilities, preparedness and assure our health '...

Pages

Videozáznamy

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...