Subiect de actualitate

Online shopping with digital tablet

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...

În curând
Online shopping with digital tablet

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online....

În curând
Online shopping with digital tablet

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of...

În curând
Cargo Ship

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the...

În curând

IMM-uri

IMM-urile constituie coloana vertebrală a economiei Europei. Ele reprezintă 99% din totalul întreprinderilor din UE, creează 85% din noile locuri de muncă și furnizează două treimi din locurile de muncă din sectorul privat din UE. Acesta este motivul pentru care legislația UE trebuie să le sprijine în primul rând pe ele.

Una dintre prioritățile Grupului PPE este să ajute IMM-urile să crească și să faciliteze spiritul antreprenorial.

Pentru a monitoriza impactul tuturor actelor legislative ale UE asupra IMM-urilor, Grupul PPE a creat un grup de lucru numit „SME Circle”. Președintele grupului format din 60 de membri, Markus Pieper, declară: „Dorim să fim un supraveghetor al birocrației, un observator împotriva excesului birocratic. Reglementările prea detaliate constituie un obstacol în calea creșterii economice.”

UE trebuie să mobilizeze și să încurajeze toate sursele de investiții, atât publice, cât și private, pentru a garanta accesul IMM-urilor la capital. Parteneriatele public-privat ar trebui încurajate într-o mai mare măsură. Ar trebui să investim în facilități pentru tinerii care vor să-și deschidă o afacere și, mai presus de toate, în educația antreprenorială.

Aflați mai multe despre Cercul IMM al grupului PPE (descărcați broșura)

Priorități

SMEs access to capital
În această lume aflată în schimbare, Europa este în continuare cel mai bun loc din punctul de vedere al condițiilor de viață. În contextul unei lumi globalizate și al unei tendințe demografice îngrijorătoare, dorim să ne apărăm economia socială de piață. Pentru a putea duce la îndeplinire acest obiectiv, trebuie să ne îmbunătățim competitivitatea și să explorăm potențialul de creștere al Europei. Dorim să menținem o industrie competitivă care să producă în Europa, nu să exportăm locurile de muncă...

Realizările noastre

The bridge
04.12.2013 - 13:45

Fondurile structurale şi de investiții ale UE

1. Stimularea competitivității noastre prin inovare şi IMM-uri Finanţele UE trebuie să fie mai bine cheltuite pentru a se asigura creştere economică, locuri de muncă şi calitate a vieţii mai...
Woman working at flower shop smiling
28.11.2013 - 18:00

O viaţă mai uşoară pentru IMM-uri

Întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-urile) sunt esenţa economiei europene. Ele reprezintă de departe cea mai parte din activitatea desfăşurată de întreprinderile private (99 %),...

Ştiri

Online shopping with digital tablet
02.02.2018 - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
04.04.2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22.11.2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

Comunicate de presă

Online shopping with digital tablet
22.02.2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection in case of faulty goods. This is the main...
Online shopping with digital tablet
06.02.2018 - 12:12

End to unjustified blocking of online cross-border sales

The European Parliament today voted to get rid of one of the major obstacles to the Single Market: unjustified geo-blocking when buying online. The new rules forbid discrimination on the grounds...
Cargo Ship
15.06.2017 - 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages