Structură

Structura

 
Grupul
Parlamentul

Grupul Partidului Popular European (PPE) este cel mai mare grup din Parlamentul European.

Acesta reunește forțe politice pro-europene de centru și de centru-dreapta din statele membre ale UE, care doresc să contribuie împreună la promovarea obiectivului unei Europe mai competitive și mai democratice, aflate mai aproape de cetățenii săi, și al unei economii sociale de piață.

Fiind cel mai mare grup politic din Parlamentul European, în cadrul căruia partidele nesocialiste au, în acest moment, o majoritate clară, Grupul PPE se află într-o poziție mai puternică decât oricare alt grup pentru a-și promova agenda politică și a obține voturile necesare. Acest punct forte este evidențiat de faptul că, din 1999, Grupul PPE a obținut în mod constant mai multe voturi decât oricare alt grup politic în cadrul sesiunilor plenare lunare ale Parlamentului European.

Numărul mare de membri ai Grupului PPE garantează faptul că unii dintre aceștia ocupă o serie de poziții importante în cadrul Parlamentului. În cadrul comisiilor parlamentare, membrii Grupului PPE sunt cel mai bine plasați pentru a-și pune amprenta asupra poziției PE în ceea ce privește proiecte legislative esențiale și alte rapoarte importante: Grupul PPE furnizează un număr mai mare de raportori pentru rapoartele referitoare la aspecte importante decât celelalte grupuri din cadrul PE.

Grupul PPE este asistat de un personal foarte bine calificat, talentat și motivat din toate statele membre.

REGULAMENT DE PROCEDURĂ

Grupul Partidului Popular European (PPE) este cel mai mare grup din Parlamentul European.Grupul Partidului Popular European (PPE) este cel mai mare grup din Parlamentul European.

Acesta reunește forțe politice pro-europene de centru și de centru-dreapta din statele membre ale UE, care doresc să contribuie împreună la promovarea obiectivului unei Europe mai competitive și mai democratice, aflate mai aproape de cetățenii săi, și al unei economii sociale de piață.

Fiind cel mai mare grup politic din Parlamentul European, în cadrul căruia partidele nesocialiste au, în acest moment, o majoritate clară, Grupul PPE se află într-o poziție mai puternică decât oricare alt grup pentru a-și promova agenda politică și a obține voturile necesare. Acest punct forte este evidențiat de faptul că, din 1999, Grupul PPE a obținut în mod constant mai multe voturi decât oricare alt grup politic în cadrul sesiunilor plenare lunare ale Parlamentului European.

Numărul mare de membri ai Grupului PPE garantează faptul că unii dintre aceștia ocupă o serie de poziții importante în cadrul Parlamentului. În cadrul comisiilor parlamentare, membrii Grupului PPE sunt cel mai bine plasați pentru a-și pune amprenta asupra poziției PE în ceea ce privește proiecte legislative esențiale și alte rapoarte importante: Grupul PPE furnizează un număr mai mare de raportori pentru rapoartele referitoare la aspecte importante decât celelalte grupuri din cadrul PE.

Grupul PPE este asistat de un personal foarte bine calificat, talentat și motivat din toate statele membre.

Adunarea Grupului

Adunarea Grupului este entitatea de vârf a Grupului PPE și cuprinde toți membrii Grupulu. Adunarea ia decizii privind toate chestiunile politice examinate în cadrul sau în afara Parlamentului European, alege președintele Grupului, constituie grupurile de lucru permanente ale Grupului și decide cu privire la locurile rămase vacante care revin Grupului PPE în cadrul organelor Parlamentului European.

Biroul

Biroul este responsabil cu deciziile strategice și politice și cu pregătirea sesiunilor plenare evidențiind chestiunile cele mai relevante pentru Grup din diferitele perspective naționale. Biroul, organul politic al Grupului, este format din: președinția, conducerea delegațiilor naționale, vicepreședinții și chestorii Parlamentului European care fac parte din Grup, președinții comisiilor parlamentare care fac parte din Grup, purtătorii de cuvânt ai Grupului în cadrul comisiilor parlamentare, președintele și secretarul-general al PPE, dacă sunt deputați în PE și un reprezentant pentru fiecare 10 membri ai delegațiilor naționale.

Președinția

Președinția este formată din președintele Grupului și zece vicepreședinți. Membrii președinției decid între ei asupra repartizării domeniilor de responsabilitate. Președinția este responsabilă cu asigurarea conducerii Grupului în ședințele plenare, cu reprezentarea Grupului în exteriorul PE și cu informarea Adunării Grupului cu privire la deciziile strategice și politice adoptate. Președinția se întâlnește la intervale regulate cu conducerea delegațiilor naționale pentru a discuta principalele orientări și pentru a pregăti decizii de importanță majoră pentru strategia grupului.

Președintele

Manfred Weber este președintele Grupului PPE. Președintele Grupului PPE este ales pentru un mandat de doi ani și jumătate care poate fi reînnoit, adică jumătate din perioada unei legislaturi. Dl. Weber a fost ales preşedinte pe 4 iunie 2014, imediat după alegerile europene.

Președinte

Președintele Parlamentului European este ales pentru un mandat de doi ani și jumătate care poate fi reînnoit, adică jumătate din perioada unei legislaturi. Președintele reprezintă Parlamentul European în relațiile externe și în relațiile cu celelalte instituții UE. Câțiva membri distinși ai Grupului PPE au fost președinți ai Parlamentului European.

Biroul

Biroul este organul care stabilește normele Parlamentului. Acesta redactează proiectul preliminar de buget al Parlamentului și decide cu privire la toate chestiunile administrative și la cele legate de personal sau de organizare. Biroul este format din Președintele PE, cei paisprezece vicepreședinți și cei 5 chestori aleși de Parlament pentru un mandat de doi ani și jumătate care poate fi reînnoit. Chestorii sunt membri ai Biroului cu funcție consultativă. Grupul PPE este reprezentat în Biroul PE prin șase vicepreședinți și doi chestori.

Conferința președinților

Conferința președinților este organul politic din Parlament responsabil cu organizarea activităților și planificarea legislativă a Parlamentului, cu deciziile privind responsabilitățile și componența comisiilor și delegațiilor și cu relațiile cu celelalte instituții UE, parlamente naționale și țări terțe. Conferința Președinților include Președintele PE și președinții tuturor grupurilor politice. Președintele Grupului PPE, Manfred Weber, face parte din Conferința Președinților.

Sesiunea plenară

Plenul Parlamentului cuprinde 751 de membri din 28 state membre ale UE. Parlamentul se întrunește în sesiunea plenară în fiecare lună (cu excepția lunii august). În sesiunea plenară se adoptă legislația, precum și bugetul comunitar și pozițiile cu privire la diferite domenii politice și la relațiile Parlamentului cu țări terțe. În timpul sesiunii plenare, Parlamentul poate decide să își exprime opinia cu privire la orice chestiune pe care o consideră importantă. El poate, de asemenea, să ceară Comisiei să prezinte o propunere adecvată cu privire la chestiuni care, în opinia Parlamentului, necesită adoptarea unui act legislativ comunitar.

Comisiile

Majoritatea activităților din Parlamentul European se desfășoară în cadrul comisiilor sale specializate. Comisiile sunt desemnate la începutul legislaturii PE pentru toată durata acesteia. În cadrul acestor comisii, deputații redactează, modifică și adoptă propuneri legislative și rapoarte din proprie inițiativă. Membrii Grupului PPE sunt reprezentați în toate comisiile Parlamentului în mod proporționat cu mărimea grupului.

Grupul de lucru „Afaceri externe”

Grupul de lucru „Buget și politici structurale”

Grupul de lucru „Economie și mediu”

Grupul de lucru „Afaceri juridice și interne”

Delegații

Principala sarcină a delegațiilor interparlamentare ale PE este aceea de a menține și dezvolta contactele la nivel internațional ale Parlamentului, furnizând informații de specialitate și contribuind la înțelegerea din punct de vedere politic a situației din țările și regiunile pentru care sunt responsabile. În ultimii ani, rolul delegațiilor interparlamentare a devenit tot mai important, transformându-se efectiv într-o formă de diplomație parlamentară. Membrii Grupului PPE sunt reprezentați în toate delegațiile Parlamentului în mod proporționat cu mărimea grupului.

Comisiile parlamentare mixte

Adunări și dialoguri interparlamentare

Comisiile parlamentare de cooperare

Alte delegații parlamentare

Group Assembly Bureau Presidency Chairman Committees DelegationsPlenary Conference of Presidents Bureau President Committees Delegations