Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Euroopa Rahvapartei fraktsioon ütleb „Ei“ kahe tasandi valimistele Euroopa Parlamenti

Brüssel
, 01.02.2018 - 10:36
Person voting

Tuleval nädalal hakkab Euroopa Parlament Strasbourgis arutama ning hääletama põhiseaduskomisjonis heaks kiidetud eelnõu.  Selle artikkel 4 kutsub üles seoses Ühendkuningriikide tulevase Euroopa Liidust lahkumisega moodustama  vabanevate kohtade arvel ühtset Euroopa valimisringkonda, kuhu valitaks kandidaadid üleeuroopalise nimekirja alusel. 

Idee eestvedajaks on liberaalide fraktsiooni esimees, föderaalse Euroopa propageerija Guy Verhofstadt.  Euroopa föderalistide arvates peaks rahvuste-ülene nimekiri tugevdama EL kodanike ühtekuuluvustunnet ning rõhutama selgemalt Euroopa Parlamendi valimiste üle-Euroopalist mõõdet.

Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni liikme Tunne Kelami hinnangul annaks selline muudatus pigem vastupidise tulemuse.  „Idee kahest valimissüsteemist ühtse Euroopa Parlamendi valimisteks on täiesti vastuvõetamatu,“ ütles Kelam.  Ühtekuuluvustunde tugevdamise asemel tekitaks see suuremat segadust, kuivõrd tekitaks kaks kategooriat Euroopa Parlamendi liikmeid, kellest uuel vähemusel oleks senistega võrreldes laiem mandaat.

„Samas lahustaks laiem mandaat saadiku sidemed ja vastutuse konkreetsetete valijate ees - teisisõnu tekiks Europarlamendi liikmete klass, kes sisuliselt ei vastuta kellegi ees. Demokraatia tugevdamise asemel soodustaks see tsentralisatsiooni ning süvendaks veelgi ebavõrdsust suuremate ja väiksemate liikmesriikide vahel,“ ütles Tunne Kelam.

Tunne Kelami sõnul kavatseb parlamendi suurim fraktsioon tuleval nädalal kindlalt hääletada kõnealuse eelnõu artikkel 4 vastu.  

„Tegemist on halva või pehmelt öeldes ebaküpse muudatusega. Tõenäoliselt pakuks see parimaid võimalusi Euroopa populistidele, kes võiksid oma mitme riigi toetajaskonnad ühendada ühe kandidaadi taha. Demokraatia süvendamist antud algatus kindlasti ei soodusta.“

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Tunne KELAM
BRU - Phone: +32 (0)2 2845279 Fax: +32 (0)2 2849279
Email: tunne.kelam@europarl.europa.eu

Press Contacts

Kaja Sorg
Estonian press
Phone: +32 476 541 013

Latest

Man voting on elections in Europe
23.02.2018 - 17:59

People should know who can become the Commission President

"Europe should not be an elite project. It must become more of a project for the people again. This is why we need more democracy and...
Enlargement
22.02.2018 - 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
22.02.2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
21.02.2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...

Highlights of the week

26.02.2018 - 02.03.2018
Palm growing from pile of euros

New Tax Committee: artificial shifting around of companies' profits must end

Parliament is setting up a new special committee on Thursday to look further into the problem of the tax evasion and tax avoidance of multi-national...
Germany, Frankfurt, European Central Bank, low angle

EP hearing for ECB Vice-President candidate Luis De Guindos

The Ecofin Council, which gathers together the EU's 28 Finance Ministers, confirmed at its meeting on 20 February the nomination of Spanish...
A bee on a flower

Honey bees in trouble

The European Parliament will debate the future of beekeeping at its mini-Plenary on Wednesday. "We must keep an eye on our bees as their role in...
Antje Rötger