Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Europosłowie proponują zmniejszenie składu Parlamentu Europejskiego

Strasburg
, 07.02.2018 - 17:22
MEPs vote

Na posiedzeniu plenarnym, przyjęto dziś dominująca większością (431 głosów za, 182 przeciw i 61 wstrzymujących) zmniejszenie do 705 eurodeputowanych przyszłego składu Parlamentu Europejskiego. W tym zmniejszonym Parlamencie, w wyborach w 2019 roku, Polska będzie mogła liczyć na dodatkowe miejsce.

„Podział miejsc w Parlamencie Europejskim ma bezpośredni wpływ na reprezentację obywateli w jedynej bezpośrednio wybieranej instytucji europejskiej. W tym kontekście sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie, by skład Parlamentu opierał się na uczciwych, przejrzystych, obiektywnych, trwałych i sprawiedliwych zasadach” – podkreśliła Profesor Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych i współautorka przyjętego dziś sprawozdania.

„Brexit stwarza nową sytuację, która musi znaleźć swoje odbicie w składzie nowego Parlamentu Europejskiego. Ponieważ chodzi o duży kraj członkowski, który dotychczas dysponował 73 miejscami w Parlamencie Europejskim, przyjęliśmy założenie, że przyszły Parlament Europejski, powinien być mniejszy. W ten sposób część mandatów zwolnionych przez europosłów brytyjskich może być wykorzystana do wyrównania proporcji między poszczególnymi delegacjami, a te mandaty, które nie zostaną wykorzystane posłużą jako rezerwa dla europosłów z nowych państw członkowskich. Zmniejszenie liczby europosłów z 751 do 705 pozwoli także na zaoszczędzenie środków, które będą mogły zostać przeznaczone na inne cele” -  wyjaśnia Profesor Danuta Hübner. 

„Zaproponowaliśmy, aby podział miejsc w pełni przestrzegał przewidzianą w traktatach unijnych zasadę degresywnej proporcjonalności. Zapewnia ona sprawiedliwą i zrównoważoną reprezentację obywateli każdego państwa członkowskiego” – powiedziała. „Wdrożenie tej zasady wraz z rozdysponowaniem części miejsc zwolnionych przez posłów z Wielkiej Brytanii pozwoliło nam skorygować kwestię niewystarczającej reprezentacji części państw członkowskich. Po długich i ciężkich negocjacjach, udało mi się także uzyskać jedno, dodatkowe miejsce dla Polski” - dodała Danuta Hübner.

W sprawozdaniu przewidziano także zapisy na wypadek, gdyby Brexit nie nastąpił w marcu 2019 roku przed wyborami europejskimi.  Parlament zostanie wtedy wybrany według starych zasad, które będą obowiązywać, aż do momentu, w którym Wielka Brytania formalnie opuści UE.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Danuta Maria HÜBNER
STR - Phone: +33 (0)3 88 175192 Fax: +33 (0)3 88 179192
Email: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Press Contacts

Agata Byczewska
Press Officer on Foreign Affairs , Security and Defence and Polish Media, Communications Strategy, ACP, Windhoek Dialogue Delegations
Phone: +32 473 841 093

Latest

Zimbabweans Await Election Results Following General Election
01.08.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Highlights of the week

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Brian Hayes MEP