Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Europosłowie proponują zmniejszenie składu Parlamentu Europejskiego

Strasburg
, 07.02.2018 - 17:22
MEPs vote

Na posiedzeniu plenarnym, przyjęto dziś dominująca większością (431 głosów za, 182 przeciw i 61 wstrzymujących) zmniejszenie do 705 eurodeputowanych przyszłego składu Parlamentu Europejskiego. W tym zmniejszonym Parlamencie, w wyborach w 2019 roku, Polska będzie mogła liczyć na dodatkowe miejsce.

„Podział miejsc w Parlamencie Europejskim ma bezpośredni wpływ na reprezentację obywateli w jedynej bezpośrednio wybieranej instytucji europejskiej. W tym kontekście sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie, by skład Parlamentu opierał się na uczciwych, przejrzystych, obiektywnych, trwałych i sprawiedliwych zasadach” – podkreśliła Profesor Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych i współautorka przyjętego dziś sprawozdania.

„Brexit stwarza nową sytuację, która musi znaleźć swoje odbicie w składzie nowego Parlamentu Europejskiego. Ponieważ chodzi o duży kraj członkowski, który dotychczas dysponował 73 miejscami w Parlamencie Europejskim, przyjęliśmy założenie, że przyszły Parlament Europejski, powinien być mniejszy. W ten sposób część mandatów zwolnionych przez europosłów brytyjskich może być wykorzystana do wyrównania proporcji między poszczególnymi delegacjami, a te mandaty, które nie zostaną wykorzystane posłużą jako rezerwa dla europosłów z nowych państw członkowskich. Zmniejszenie liczby europosłów z 751 do 705 pozwoli także na zaoszczędzenie środków, które będą mogły zostać przeznaczone na inne cele” -  wyjaśnia Profesor Danuta Hübner. 

„Zaproponowaliśmy, aby podział miejsc w pełni przestrzegał przewidzianą w traktatach unijnych zasadę degresywnej proporcjonalności. Zapewnia ona sprawiedliwą i zrównoważoną reprezentację obywateli każdego państwa członkowskiego” – powiedziała. „Wdrożenie tej zasady wraz z rozdysponowaniem części miejsc zwolnionych przez posłów z Wielkiej Brytanii pozwoliło nam skorygować kwestię niewystarczającej reprezentacji części państw członkowskich. Po długich i ciężkich negocjacjach, udało mi się także uzyskać jedno, dodatkowe miejsce dla Polski” - dodała Danuta Hübner.

W sprawozdaniu przewidziano także zapisy na wypadek, gdyby Brexit nie nastąpił w marcu 2019 roku przed wyborami europejskimi.  Parlament zostanie wtedy wybrany według starych zasad, które będą obowiązywać, aż do momentu, w którym Wielka Brytania formalnie opuści UE.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Danuta Maria HÜBNER
STR - Phone: +33 (0)3 88 175192 Fax: +33 (0)3 88 179192
Email: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Press Contacts

Agata Byczewska
Press Relations Foreign Affairs Working Group, Foreign Affairs, Security and Defence, ACP, Poland; Communications Strategy; Windhoek Dialogue
Phone: +32 473 841 093

Latest

Nicole Fontaine EP President at a plenary session in Strasbourg on July 1999
18.05.2018 - 21:19

Passing of N.Fontaine: a militant of the European ideal

“It is with a deep sadness that I learnt of the passing of Nicole Fontaine. After Simone Veil, the first woman elected as President of the...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
17.05.2018 - 13:22

EPP Group in favour of capping CO2 emissions for trucks

EPP Group backs Commission’s proposal to cut CO2 emissions for trucks, but urges that we remain realistic The EPP Group in the European...
Environment Committee backs stronger EU disaster relief
17.05.2018 - 12:00

Environment Committee backs stronger EU disaster relief

The European Parliament’s Environment Committee has approved draft legislation to step up EU disaster relief. Authored by the EPP Group’s...
Freedom of expression
17.05.2018 - 09:53

Slovak police must immediately stop harassing journalists

EPP Group Chairman Manfred Weber strongly condemns the behaviour of the Slovak police towards Czech investigative journalist Pavla Holcov...

Highlights of the week

22.05.2018 - 25.05.2018
Riga, Latvia

Discussing the European way of life in Riga

European politicians, academics, policy-makers and opinion-shapers will gather in Riga, Latvia, from 23-25 May at the annual conference of the...
Facebook

Mark Zuckerberg to meet EP leaders

An extraordinary meeting with the Chief Executive Officer of Facebook, Mark Zuckerberg, will take place on Tuesday in the European Parliament. The...
High angle view of traffic on highway

Road charges: fair charging for better roads

The Transport and Tourism Committee will vote on Thursday morning on the phasing-out of the Eurovignette for heavy duty vehicles and vans....
Beliee in people campaign, Piotr Borys MEP