Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Europosłowie proponują zmniejszenie składu Parlamentu Europejskiego

Strasburg
, 07.02.2018 - 17:22
MEPs vote

Na posiedzeniu plenarnym, przyjęto dziś dominująca większością (431 głosów za, 182 przeciw i 61 wstrzymujących) zmniejszenie do 705 eurodeputowanych przyszłego składu Parlamentu Europejskiego. W tym zmniejszonym Parlamencie, w wyborach w 2019 roku, Polska będzie mogła liczyć na dodatkowe miejsce.

„Podział miejsc w Parlamencie Europejskim ma bezpośredni wpływ na reprezentację obywateli w jedynej bezpośrednio wybieranej instytucji europejskiej. W tym kontekście sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie, by skład Parlamentu opierał się na uczciwych, przejrzystych, obiektywnych, trwałych i sprawiedliwych zasadach” – podkreśliła Profesor Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych i współautorka przyjętego dziś sprawozdania.

„Brexit stwarza nową sytuację, która musi znaleźć swoje odbicie w składzie nowego Parlamentu Europejskiego. Ponieważ chodzi o duży kraj członkowski, który dotychczas dysponował 73 miejscami w Parlamencie Europejskim, przyjęliśmy założenie, że przyszły Parlament Europejski, powinien być mniejszy. W ten sposób część mandatów zwolnionych przez europosłów brytyjskich może być wykorzystana do wyrównania proporcji między poszczególnymi delegacjami, a te mandaty, które nie zostaną wykorzystane posłużą jako rezerwa dla europosłów z nowych państw członkowskich. Zmniejszenie liczby europosłów z 751 do 705 pozwoli także na zaoszczędzenie środków, które będą mogły zostać przeznaczone na inne cele” -  wyjaśnia Profesor Danuta Hübner. 

„Zaproponowaliśmy, aby podział miejsc w pełni przestrzegał przewidzianą w traktatach unijnych zasadę degresywnej proporcjonalności. Zapewnia ona sprawiedliwą i zrównoważoną reprezentację obywateli każdego państwa członkowskiego” – powiedziała. „Wdrożenie tej zasady wraz z rozdysponowaniem części miejsc zwolnionych przez posłów z Wielkiej Brytanii pozwoliło nam skorygować kwestię niewystarczającej reprezentacji części państw członkowskich. Po długich i ciężkich negocjacjach, udało mi się także uzyskać jedno, dodatkowe miejsce dla Polski” - dodała Danuta Hübner.

W sprawozdaniu przewidziano także zapisy na wypadek, gdyby Brexit nie nastąpił w marcu 2019 roku przed wyborami europejskimi.  Parlament zostanie wtedy wybrany według starych zasad, które będą obowiązywać, aż do momentu, w którym Wielka Brytania formalnie opuści UE.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Danuta Maria HÜBNER
STR - Phone: +33 (0)3 88 175192 Fax: +33 (0)3 88 179192
Email: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Press Contacts

Agata Byczewska
Press Relations Foreign Affairs Working Group, Foreign Affairs, Security and Defence, ACP, Poland; Communications Strategy; Windhoek Dialogue
Phone: +32 473 841 093

Latest

Man voting on elections in Europe
23.02.2018 - 17:59

People should know who can become the Commission President

"Europe should not be an elite project. It must become more of a project for the people again. This is why we need more democracy and...
Enlargement
22.02.2018 - 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
22.02.2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
21.02.2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...

Highlights of the week

26.02.2018 - 02.03.2018
Palm growing from pile of euros

New Tax Committee: artificial shifting around of companies' profits must end

Parliament is setting up a new special committee on Thursday to look further into the problem of the tax evasion and tax avoidance of multi-national...
Germany, Frankfurt, European Central Bank, low angle

EP hearing for ECB Vice-President candidate Luis De Guindos

The Ecofin Council, which gathers together the EU's 28 Finance Ministers, confirmed at its meeting on 20 February the nomination of Spanish...
A bee on a flower

Honey bees in trouble

The European Parliament will debate the future of beekeeping at its mini-Plenary on Wednesday. "We must keep an eye on our bees as their role in...
Yves Mondesir