Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Europosłowie proponują zmniejszenie składu Parlamentu Europejskiego

Strasburg
, 07.02.2018 - 17:22
MEPs vote

Na posiedzeniu plenarnym, przyjęto dziś dominująca większością (431 głosów za, 182 przeciw i 61 wstrzymujących) zmniejszenie do 705 eurodeputowanych przyszłego składu Parlamentu Europejskiego. W tym zmniejszonym Parlamencie, w wyborach w 2019 roku, Polska będzie mogła liczyć na dodatkowe miejsce.

„Podział miejsc w Parlamencie Europejskim ma bezpośredni wpływ na reprezentację obywateli w jedynej bezpośrednio wybieranej instytucji europejskiej. W tym kontekście sprawą najwyższej wagi jest zapewnienie, by skład Parlamentu opierał się na uczciwych, przejrzystych, obiektywnych, trwałych i sprawiedliwych zasadach” – podkreśliła Profesor Danuta Hübner, przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych i współautorka przyjętego dziś sprawozdania.

„Brexit stwarza nową sytuację, która musi znaleźć swoje odbicie w składzie nowego Parlamentu Europejskiego. Ponieważ chodzi o duży kraj członkowski, który dotychczas dysponował 73 miejscami w Parlamencie Europejskim, przyjęliśmy założenie, że przyszły Parlament Europejski, powinien być mniejszy. W ten sposób część mandatów zwolnionych przez europosłów brytyjskich może być wykorzystana do wyrównania proporcji między poszczególnymi delegacjami, a te mandaty, które nie zostaną wykorzystane posłużą jako rezerwa dla europosłów z nowych państw członkowskich. Zmniejszenie liczby europosłów z 751 do 705 pozwoli także na zaoszczędzenie środków, które będą mogły zostać przeznaczone na inne cele” -  wyjaśnia Profesor Danuta Hübner. 

„Zaproponowaliśmy, aby podział miejsc w pełni przestrzegał przewidzianą w traktatach unijnych zasadę degresywnej proporcjonalności. Zapewnia ona sprawiedliwą i zrównoważoną reprezentację obywateli każdego państwa członkowskiego” – powiedziała. „Wdrożenie tej zasady wraz z rozdysponowaniem części miejsc zwolnionych przez posłów z Wielkiej Brytanii pozwoliło nam skorygować kwestię niewystarczającej reprezentacji części państw członkowskich. Po długich i ciężkich negocjacjach, udało mi się także uzyskać jedno, dodatkowe miejsce dla Polski” - dodała Danuta Hübner.

W sprawozdaniu przewidziano także zapisy na wypadek, gdyby Brexit nie nastąpił w marcu 2019 roku przed wyborami europejskimi.  Parlament zostanie wtedy wybrany według starych zasad, które będą obowiązywać, aż do momentu, w którym Wielka Brytania formalnie opuści UE.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Danuta Maria HÜBNER
STR - Phone: +33 (0)3 88 175192 Fax: +33 (0)3 88 179192
Email: danuta.huebner@europarl.europa.eu

Press Contacts

Agata Byczewska
Press Officer on Foreign Affairs , Security and Defence and Polish Media, Communications Strategy, ACP, Windhoek Dialogue Delegations
Phone: +32 473 841 093

Latest

Esther Herranz García MEP and Nuno Melo MEP
18.10.2018 - 17:50

EPP Group promotes the role of youth in European agriculture

The EPP Group organised its fifth Congress of Young Farmers today to boost the role of young people in this crucial sector for Europe and to promote...
EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers
18.10.2018 - 17:00

EPP Group highlights the EU’s long-term need for young farmers

The EPP Group held its fifth European Congress of Young Farmers in the European Parliament in Brussels. The number of young people taking up...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
18.10.2018 - 10:32

Capping CO2 emissions: away with dirty trucks

EPP Group wants to limit CO2 emissions from trucks Today, the Members of the Environment Committee in the European Parliament voted in favour of a...
The map of Balkans under the magnifying glass
18.10.2018 - 09:32

EPP Group supports EU ambitions of Western Balkans

The EPP Group confirmed its support for the EU ambitions of the Western Balkan countries Albania, Bosnia and Herzegovina, FYROM, Kosovo, Montenegro...

Highlights of the week

22.10.2018 - 26.10.2018
Border Entry / Exit signage between UK and France

Schengen Information System

The European Parliament will vote on Thursday on its final approval of the improved Schengen Information System (SIS) which locates wanted persons...
Discarded and polluting plastic garbage on sand

Reducing plastic waste

The EPP Group is in favour of new rules to reduce plastic pollution in Europe. The rules will be voted on in the European Parliament on Wednesday....
Young woman drinking glass of water

Safer drinking water for all

We want everyone to have access to quality water that is affordable and safe. On Tuesday, MEPs will approve changes to the new law on water safety...
Marian-Jean Marinescu MEP