Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Parlament przyjmuje stanowisko w sprawie przyszłości pracowników delegowanych

Bruksela
, 16.10.2017 - 17:43
worker

Po miesiącach długich i żmudnych negocjacji Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport w sprawie rewizji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Europosłowie z Klubu PO-PSL do samego początku aktywnie angażowali się w prace nad rewizją dyrektywy w komisjach EMPL, IMCO i JURI. Dzięki ich pracy udało się wprowadzić do sprawozdania pozytywne zapisy dotyczące długości delegowania (24 miesiące), wynagrodzenia i transportu.

 „Nasza walka o dobre zapisy dla polskich pracowników i polskich firm delegujących była bardzo zacięta i trwała do samego końca. Negocjacje utrudniała sytuacja polityczna w Europie, szczególnie ominięcie w negocjacjach przez Prezydenta Francji, Emmanuela Macron, Polski. Jednak dzięki naszemu ogromnemu zaangażowaniu wywalczyliśmy możliwość delegowania pracowników na zasadach wynikających z dyrektywy przez 24 miesiące. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, firmy będą miały także możliwość poprosić o wydłużenie tego okresu”- podkreśla Danuta Jazłowiecka, europosłanka PO, członkini komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

„Bardzo zależało nam także na tym, aby zapewnić ochronę uczciwym pracodawcom. Udało nam się wprowadzić do stanowiska Parlamentu zapisy o unikaniu podwójnej płatności tych samych świadczeń oraz zapewnienie, że pracodawcy nie będą karani, jeśli źle wyliczą wynagrodzenie w związku z nieprawidłową lub niekompletną informacją na stronie internetowej. Kolejna ważna kwestia to optymalny w warunkach politycznych zapis dotyczący sektora transportu. Zapis kompromisowy wskazuje, że szczegółowe rozwiązania w odniesieniu do transportu znajdą się w Pakiecie Mobilności. Biorąc pod uwagę szczególnie trudne negocjacje oraz układ sił politycznych w komisji, wywalczenie tych trzech ważnych spraw uważamy za niewątpliwy sukces” - dodaje.

W stanowisku kompromisowym, przedłożonym pod głosowanie, sprawozdawczynie Elisabeth Morin-Chartier (EPL) oraz Agnes Jongerius (S&D) proponują: - utrzymanie okresu delegowania na poziomie 24 miesięcy,  zastąpienie minimalnych stawek "wynagrodzeniem", zobowiązanie firm delegujących do stosowania lokalnych oraz branżowych układów zbiorowych obecnych w państwach członkowskich, utrzymanie dodatkowych wymogów dotyczących podwykonawstwa, rozszerzenie podstawy prawnej o artykuł 153.2 TFEU oraz wskazanie, iż sektorowe rozwiązania dotyczące transportu znajdą się w Pakiecie Mobilności.

„W toku negocjacji popieraliśmy takie rozwiązania, które zagwarantują wyższe wynagrodzenia dla pracowników a jednocześnie pozwolą polskim firmom na świadczenie usług za granicą. Podczas prac w komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych ogromną wagę przykładaliśmy także do zapewnienia przejrzystości prawnej. Dzięki naszej determinacji tekst kompromisowy nakłada na państwa członkowskie jasno obowiązek publikowania informacji o składowych wynagrodzenia na jednolitych oficjalnych stronach internetowych. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek stosować się tylko do opublikowanych informacji. Niestety, pomimo wielu starań, nie udało nam się zablokować rozszerzenia podstawy prawnej o artykuł 153.2 TFEU. W naszej ocenie podwójna podstawa prawna doprowadzi do chaosu prawnego oraz stworzy przestrzeń dla protekcjonistycznych praktyk, dlatego mamy nadzieję, że uda się to zablokować podczas negocjacji z Radą UE” - mówi europosłanka PO Agnieszka Kozłowska- Rajewicz, członkini komisji EMPL.

 „Pomimo dobrych zapisów, które udało nam się wywalczyć, w stanowisku kompromisowym znajduje się jeszcze jedna niebezpieczna propozycja dotycząca stosowania układów zbiorowych nie tylko tych ogólnie obowiązujących, ale także tych reprezentatywnych na poziomie lokalnym lub sektorowym. Liczymy na to, że rząd RP skutecznie zablokuje propozycje Parlamentu w odniesieniu do podstawy prawnej i układów zbiorowych w Radzie UE i utrzyma dobre rozwiązania z PE” - dodaje Danuta Jazłowiecka.

 „Kończy się pierwszy etap prac nad kwestią delegowania pracowników na wspólnym rynku. Niestety, coraz wyraźniej odczuwamy wpływ „dobrej zmiany” na pozycję Polski w UE. Negocjacje dotyczące korzystnych zapisów dla naszych firm i pracowników toczyły się w cieniu łamania przez rząd PiS zasad państwa prawa, co ma swoją cenę, już nie tylko wizerunkową. Mimo wszystko Delegacji PO-PSL udało się na poziomie PE wywalczyć szereg korzystnych zapisów, chociaż głosowane dzisiaj stanowisko kompromisowe zawiera także elementy nieakceptowalne. Dlatego w Komisji EMPL europosłowie PO-PSL wstrzymali się podczas końcowego glosowania nad raportem. Ponieważ istnieje poważna obawa, że zapisy te mogłyby ulec dalszemu pogorszeniu podczas głosowania na sesji plenarnej, nasi europosłowie opowiedzieli się jednocześnie za rozpoczęciem negocjacji z Radą na podstawie przyjętego raportu. Taki sposób głosowania jest przejawem naszej odpowiedzialności i znajomości realiów politycznych w PE” -  powiedział europoseł Janusz Lewandowski, przewodniczący polskiej delegacji w Grupie EPL .

 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przyjęła w poniedziałek tekst kompromisowy a także mandat do negocjacji z Radą. Jeśli mandat nie zostanie zablokowany podczas najbliższej sesji plenarnej PE w październiku, wówczas Parlament będzie mógł rozpocząć negocjacje trójstronne z Radą UE i Komisją Europejską. Państwa Członkowskie planują przyjąć swoje stanowisko negocjacyjne 23 października

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 216 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Danuta JAZŁOWIECKA
BRU - Phone: +32 (0)2 2845196 Fax: +32 (0)2 2849196
Email: danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu
-
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ
BRU - Phone: +32 (0)2 2845420 Fax: +32 (0)2 2849420
Email: agnieszka.kozlowska-rajewicz@europarl.europa.eu
-
Janusz LEWANDOWSKI
BRU - Phone: +32 (0)2 2845242 Fax: +32 (0)2 2849242
Email: janusz.lewandowski@europarl.europa.eu

Press Contacts

Agata Byczewska
Press Relations Foreign Affairs Working Group, Foreign Affairs, Security and Defence, ACP, Poland; Communications Strategy; Windhoek Dialogue
Phone: +32 473 841 093
Gabriela Karol-Van den Broeck
Phone:

Latest

Apple Inc.
21.06.2018 - 14:25

EPP Group wants black list of uncooperative companies

Offshore legal services provider Appleby and Baker McKenzie refuses to appear in Tax Evasion Committee "The lack of cooperation by certain...
Empowering Europeans’ petition drives
21.06.2018 - 10:45

Empowering Europeans’ petition drives

In a bid to help citizens petition the EU for legislation, a European Parliament committee has approved a plan to overhaul the European Citizens...
MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation
20.06.2018 - 16:15

MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation

In a vote in the European Parliament’s Legal Affairs Committee, MEPs have backed new EU copyright rules that are better adapted to the digital...
Cow eating grass
20.06.2018 - 16:02

Reducing risks of antibiotic resistance for humans

"This is a big step for public health. We will reduce the consumption of antibiotics in farm animals, which are an important source of...

Highlights of the week

25.06.2018 - 29.06.2018
Woman with cancer wearing scarf

EPP Group prioritises fight against cancer

The EPP Group will hold a conference discussing solutions in the fight against cancer. Cancer is one of the main health challenges many Europeans...
Facebook

Facebook under scrutiny once again

After the hearing with Facebook CEO Mark Zuckerberg, and the first hearing within the LIBE, AFCO, JURI and ITRE Committees, a second hearing will...
Flag of Hungary

Situation in Hungary

Members of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee will vote on the Report on the situation in Hungary. The vote will take place on...
Beliee in people campaign, Piotr Borys MEP