Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Niedermayer: Společným základem daně proti podvodům

Brusel
, 21.02.2018 - 16:32
Tax

Pravidla pro odvody daní společnostmi ve státech, kde vytvářejí svůj zisk - společný základ daně a jeho konsolidace - je již řadu měsíců jedním z hlavních témat hospodářského výboru Evropského parlamentu, který k těmto návrhům dnes přijme své stanovisko. Politické strany v Evropském parlamentu bez ohledu na svoji orientaci na pravolevém spektru vyjadřují podporu novým pravidlům, jejichž cílem je omezit přesouvání zisků a agresivní daňové plánování firem.

Luděk Niedermayer (TOP 09), který se dlouhodobě věnuje daňové problematice nejen na půdě Evropského parlamentu, vysvětluje přínos navrhované legislativy: „Společný základ daně není o diktátu Bruselu členským státům, jaké daňové sazby mají uplatňovat. Je o vytvoření spravedlivého daňového prostředí pro firmy bez ohledu na jejich velikost. Přesuny daňových základů a agresivní daňové plánování jsou výsadou některých velkých nadnárodních koncernů, které si takové propracované praktiky mohou finančně dovolit. Malé a střední podniky mezitím odvádějí daně v souladu s pravidly.“

Luděk Niedermayer popisuje i dopady hlavních navrhovaných pravidel: „Komise navrhuje jednotný systém pro výpočet daňového základu. Ten stanoví, co bude možné z daní odečíst a co už nikoliv. Zaniknou tak nesoulady mezi členskými státy, které společnosti využívají k vyhýbání se placení daní. Tento jednotný výpočet by spolu s dalším prvkem návrhu, jednotným místem pro podání daňového přiznání, snížil množství předpisů pro firmy podnikající v několika státech najednou. Přínosy by pocítily nejen podniky férově odvádějící daně, ale i členské státy. Pro Českou republiku je v případě implementace společného konsolidovaného základu daně odhadován nárůst daňových příjmů o 5 % oproti stávající situaci.“

„Třetí důležitá část návrhu je konsolidace, v rámci které bude jednotný základ daně aplikován na součet všech příjmů firmy v EU. Tyto celkové zisky budou na základě množství zaměstnanců nebo kapitálu rozděleny mezi jednotlivé země, které přidělenou částku zdaní podle své daňové sazby. Nová pravidla tak zaručí, že daňové základy budou zdaněny ve státě, kde vznikla přidaná hodnota, nikoliv ve státě, který si pro svoji nízkou daňovou sazbu firma vybere,“ dodává Niedermayer.

Novým elementem, který navrhuje výbor pro hospodářství a měnu, je zohlednění digitální přítomnosti podniků, které nemají kamenné provozovny v členských státech, ale poskytují služby evropským spotřebitelům skrze digitální platformy. Výbor se tak pokouší návrh Komise přizpůsobit dnešní realitě digitální globalizované ekonomiky. Tento a další návrhy ze stanoviska budou hlasovány v plénu parlamentu během březnové schůze ve Štrasburku.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Luděk NIEDERMAYER
BRU - Phone: +32 (0)2 2845574 Fax: +32 (0)2 2849574
Email: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu

Press Contacts

Hana Bambasová
Press Relations Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Terrorism, Czech Republic
Phone: +32 484 278 754

Latest

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU
22.03.2018 - 13:30

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

The European Parliament’s Special Committee on Terrorism held a public hearing on the rights of victims of terrorism. In 2016 and 2017,...
Construction worker doing measuring
21.03.2018 - 15:09

Services e-card: EPP Group calls for holistic approach

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...
EU puzzle
21.03.2018 - 12:30

Align European semester with national budget cycles

In order to better coordinate economic policies, the European Semester should be aligned with the budgetary calendars of national parliaments, say...
Tax evasion
21.03.2018 - 11:37

EPP Group wants to tax digital business where the user is

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...

Highlights of the week

26.03.2018 - 28.03.2018
European Commission

Commission discharge 2016

"The European Parliament should not play small-time political games with the Commission discharge and stop talks about postponing its approval...
Engineer in nuclear power station

Work-related cancers: approving stringent prevention measures

Members of the Employment Committee will vote on Tuesday on the proposal regarding the protection of workers from the risks related to exposure to...
Pasi Linnus