Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Niedermayer: Společným základem daně proti podvodům

Brusel
, 21.02.2018 - 16:32
Tax

Pravidla pro odvody daní společnostmi ve státech, kde vytvářejí svůj zisk - společný základ daně a jeho konsolidace - je již řadu měsíců jedním z hlavních témat hospodářského výboru Evropského parlamentu, který k těmto návrhům dnes přijme své stanovisko. Politické strany v Evropském parlamentu bez ohledu na svoji orientaci na pravolevém spektru vyjadřují podporu novým pravidlům, jejichž cílem je omezit přesouvání zisků a agresivní daňové plánování firem.

Luděk Niedermayer (TOP 09), který se dlouhodobě věnuje daňové problematice nejen na půdě Evropského parlamentu, vysvětluje přínos navrhované legislativy: „Společný základ daně není o diktátu Bruselu členským státům, jaké daňové sazby mají uplatňovat. Je o vytvoření spravedlivého daňového prostředí pro firmy bez ohledu na jejich velikost. Přesuny daňových základů a agresivní daňové plánování jsou výsadou některých velkých nadnárodních koncernů, které si takové propracované praktiky mohou finančně dovolit. Malé a střední podniky mezitím odvádějí daně v souladu s pravidly.“

Luděk Niedermayer popisuje i dopady hlavních navrhovaných pravidel: „Komise navrhuje jednotný systém pro výpočet daňového základu. Ten stanoví, co bude možné z daní odečíst a co už nikoliv. Zaniknou tak nesoulady mezi členskými státy, které společnosti využívají k vyhýbání se placení daní. Tento jednotný výpočet by spolu s dalším prvkem návrhu, jednotným místem pro podání daňového přiznání, snížil množství předpisů pro firmy podnikající v několika státech najednou. Přínosy by pocítily nejen podniky férově odvádějící daně, ale i členské státy. Pro Českou republiku je v případě implementace společného konsolidovaného základu daně odhadován nárůst daňových příjmů o 5 % oproti stávající situaci.“

„Třetí důležitá část návrhu je konsolidace, v rámci které bude jednotný základ daně aplikován na součet všech příjmů firmy v EU. Tyto celkové zisky budou na základě množství zaměstnanců nebo kapitálu rozděleny mezi jednotlivé země, které přidělenou částku zdaní podle své daňové sazby. Nová pravidla tak zaručí, že daňové základy budou zdaněny ve státě, kde vznikla přidaná hodnota, nikoliv ve státě, který si pro svoji nízkou daňovou sazbu firma vybere,“ dodává Niedermayer.

Novým elementem, který navrhuje výbor pro hospodářství a měnu, je zohlednění digitální přítomnosti podniků, které nemají kamenné provozovny v členských státech, ale poskytují služby evropským spotřebitelům skrze digitální platformy. Výbor se tak pokouší návrh Komise přizpůsobit dnešní realitě digitální globalizované ekonomiky. Tento a další návrhy ze stanoviska budou hlasovány v plénu parlamentu během březnové schůze ve Štrasburku.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Luděk NIEDERMAYER
BRU - Phone: +32 (0)2 2845574 Fax: +32 (0)2 2849574
Email: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu

Press Contacts

Hana Bambasová
Press Officer on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Terrorism and Czech Media
Phone: +32 484 278 754

Latest

Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom
24.09.2018 - 17:23

EPP Group wants to get investment firms ready for Brexit

Markus Ferber MEP: make sure that British investment firms remain subject to EU regime The European Parliament’s Economic and Monetary...
Combines harvesting wheat
20.09.2018 - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13.09.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.09.2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...

Highlights of the week

24.09.2018 - 28.09.2018
Financial Pie Chart - Euro

Cohesion Policy after 2020

The EPP Group will hold a public hearing on 'Cohesion Policy post-2020: Investments and solidarity in the context of the new EU budget', on...
word budget

2019 EU Budget Committee vote

On Tuesday and Wednesday, the Budgets Committee will vote on the 2019 EU Budget, ahead of the vote scheduled for the October II plenary session. Jos...
A heap of old collectors and vintage coins

Stopping illegal trafficking of cultural goods

The black market of antiquities and cultural goods constitutes one of the most persistent illegal trades in the world. For the moment, there is no EU...
Tom Vandenkendelaere MEP