Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Niedermayer: Společným základem daně proti podvodům

Brusel
, 21.02.2018 - 16:32
Tax

Pravidla pro odvody daní společnostmi ve státech, kde vytvářejí svůj zisk - společný základ daně a jeho konsolidace - je již řadu měsíců jedním z hlavních témat hospodářského výboru Evropského parlamentu, který k těmto návrhům dnes přijme své stanovisko. Politické strany v Evropském parlamentu bez ohledu na svoji orientaci na pravolevém spektru vyjadřují podporu novým pravidlům, jejichž cílem je omezit přesouvání zisků a agresivní daňové plánování firem.

Luděk Niedermayer (TOP 09), který se dlouhodobě věnuje daňové problematice nejen na půdě Evropského parlamentu, vysvětluje přínos navrhované legislativy: „Společný základ daně není o diktátu Bruselu členským státům, jaké daňové sazby mají uplatňovat. Je o vytvoření spravedlivého daňového prostředí pro firmy bez ohledu na jejich velikost. Přesuny daňových základů a agresivní daňové plánování jsou výsadou některých velkých nadnárodních koncernů, které si takové propracované praktiky mohou finančně dovolit. Malé a střední podniky mezitím odvádějí daně v souladu s pravidly.“

Luděk Niedermayer popisuje i dopady hlavních navrhovaných pravidel: „Komise navrhuje jednotný systém pro výpočet daňového základu. Ten stanoví, co bude možné z daní odečíst a co už nikoliv. Zaniknou tak nesoulady mezi členskými státy, které společnosti využívají k vyhýbání se placení daní. Tento jednotný výpočet by spolu s dalším prvkem návrhu, jednotným místem pro podání daňového přiznání, snížil množství předpisů pro firmy podnikající v několika státech najednou. Přínosy by pocítily nejen podniky férově odvádějící daně, ale i členské státy. Pro Českou republiku je v případě implementace společného konsolidovaného základu daně odhadován nárůst daňových příjmů o 5 % oproti stávající situaci.“

„Třetí důležitá část návrhu je konsolidace, v rámci které bude jednotný základ daně aplikován na součet všech příjmů firmy v EU. Tyto celkové zisky budou na základě množství zaměstnanců nebo kapitálu rozděleny mezi jednotlivé země, které přidělenou částku zdaní podle své daňové sazby. Nová pravidla tak zaručí, že daňové základy budou zdaněny ve státě, kde vznikla přidaná hodnota, nikoliv ve státě, který si pro svoji nízkou daňovou sazbu firma vybere,“ dodává Niedermayer.

Novým elementem, který navrhuje výbor pro hospodářství a měnu, je zohlednění digitální přítomnosti podniků, které nemají kamenné provozovny v členských státech, ale poskytují služby evropským spotřebitelům skrze digitální platformy. Výbor se tak pokouší návrh Komise přizpůsobit dnešní realitě digitální globalizované ekonomiky. Tento a další návrhy ze stanoviska budou hlasovány v plénu parlamentu během březnové schůze ve Štrasburku.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Luděk NIEDERMAYER
BRU - Phone: +32 (0)2 2845574 Fax: +32 (0)2 2849574
Email: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu

Press Contacts

Hana Bambasová
Press Relations Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Terrorism, Czech Republic
Phone: +32 484 278 754

Latest

Apple Inc.
21.06.2018 - 14:25

EPP Group wants black list of uncooperative companies

Offshore legal services provider Appleby and Baker McKenzie refuses to appear in Tax Evasion Committee "The lack of cooperation by certain...
Empowering Europeans’ petition drives
21.06.2018 - 10:45

Empowering Europeans’ petition drives

In a bid to help citizens petition the EU for legislation, a European Parliament committee has approved a plan to overhaul the European Citizens...
MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation
20.06.2018 - 16:15

MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation

In a vote in the European Parliament’s Legal Affairs Committee, MEPs have backed new EU copyright rules that are better adapted to the digital...
Cow eating grass
20.06.2018 - 16:02

Reducing risks of antibiotic resistance for humans

"This is a big step for public health. We will reduce the consumption of antibiotics in farm animals, which are an important source of...

Highlights of the week

25.06.2018 - 29.06.2018
Woman with cancer wearing scarf

EPP Group prioritises fight against cancer

The EPP Group will hold a conference discussing solutions in the fight against cancer. Cancer is one of the main health challenges many Europeans...
Facebook

Facebook under scrutiny once again

After the hearing with Facebook CEO Mark Zuckerberg, and the first hearing within the LIBE, AFCO, JURI and ITRE Committees, a second hearing will...
Flag of Hungary

Situation in Hungary

Members of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee will vote on the Report on the situation in Hungary. The vote will take place on...
Marian-Jean Marinescu MEP