Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Maletić: 54,11% sredstava EIB-a raspodijeljenih Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i Španjolskoj sigurno ne pomaže razvoju najsiromašnijih

Strasbourg
, 08.02.2018 - 10:50
European Investment Bank

Zastupnica Ivana Maletić, kao članica Odbora za regionalni razvoj, izvjestiteljica je za mišljenje o Godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (EIB-a) za 2016. Ovo je bilo prvi put da Odbor za regionalni razvoj daje mišljenje Odboru za proračun na izviješće EIB-a iako EIB ima izuzetno važnu ulogu pomaganja, savjetodavno i financijski, u pripremi i provedbi projekata koji se financiraju iz europskih fondova. Ponosni smo jer su sve točke iz mišljenja REGI-a usvojene i u izvješću BUGET-a o kojem se raspravljalo na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta u Strasbourgu 7. veljače. U raspravi su sudjelovali potpredsjednik Europske komisija Jyrki Katainen i predsjednik EIB-a Werner Hoyer.

EIB ima važnu ulogu u provedbi kohezijske politike kroz aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta za pripremu projekata, konzultantske i analitičke usluge te osiguranje zajmova za nacionalna sredstva sufinanciranja. EIB ispunjava niz važnih uloga u provedbi kohezijske politike, prvenstveno daje savjetodavne i analitičke usluge kao pomoć državama  kroz instrumente JEREMIE, JESSICA te pomoć u upravljanju fondovima financijskih instrumenata sufinanciranih kroz kohezijsku politiku, a tu spadaju i aktivnosti izgradnje kapaciteta – inicijative JASPERS i JASMINE i druge aktivnosti tehničke pomoći povezane s osnovnim aktivnostima EIB-a.

Zastupnica Maletić je u jednominutnom predstavljanju izvješća koje je pripremila pozvala predstavnike EIB-a na transparentnost kroz pripremu detaljnih izvješća o aktivnostima kojima podupiru razvoj nerazvijenih regija u EU odnosno provedbu kohezijske politike rekavši: „Uloga EIB-a jako je važna u razvoju čitavog europskog gospodarstva. EIB treba osigurati jačanje jedinstvenog tržišta, financiranje  projekata za modernizaciju i razvoj novih djelatnosti, te projekata kojima se jača suradnja i povezivanje država članica, ali i ono što je još dodatno posebno istaknuto u regulativi - podupiranje razvoja slabije razvijenih krajeva. Upravo time je istaknuta važna uloga EIB-a u provedbi kohezijske politike. EIB svojim instrumentima financira savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekata kohezijske politike, a isto tako osigurava povoljna kreditna sredstva za nacionalno sufinanciranja, za izgradnju kapaciteta. Problem je što ne možemo ocijeniti koliko su te aktivnosti uspješne jer nema podataka niti izvješća o uloženim sredstvima prema aktivnostima i po državama članicama. Pozivam EIB na veću transparentnost i posebno izvještavanje o aktivnostima vezanim uz provedbu kohezijske politike.“

Pripremajući mišljenje REGI odbora zastupnica je detaljno proučila izvješće EIB iz kojeg se vidi da je prema zemljopisnoj raspodjeli kreditiranja po državama u kojima se projekti provode 54,11% svih zajmova odobrenih u 2016. dobilo pet država članica – Španjolska, Italija, Francuska, Njemačka i Velika Britanija. Sektorska analiza pokazala je da ukupan iznos odobrenih kredita u 2016. za navedenih pet država članica unutar sektora industrije iznosi 82%, za energetski sektor 72%, dok je za sektor prometa usmjereno 58% alokacije. Temeljem tih podataka zastupnica je zaključila: „Ovako koncentrirana ulaganja u pet najvećih i bogatih država članica i u područja koja dodatno podižu njihovu konkurentnost i potiču rast teško je povezati s ulogom EIB-a u razvoju najnerazvijenijih regija.“

Dosta zastupnika je u raspravi koristilo upravo rezultate analize zastupnice Maletić iznijete u mišljenju REGI-a te su zajednički tražili veću transparentnost i promjenu u modelima rada EIB-a. Predsjednik EIB-a Hoyer i potpredsjednik EK Katainen kao odgovor istaknuli su da EIB radi temeljem zahtjeva država te da ne ide od države do države nudeći zajmove tako da raspodjela i iskorištenost ovisi o aktivnosti država. Vezano uz transparentnost pozivali su se na detaljnu objavu svih podataka o korištenju tzv. Junckerovog fonda. Možemo zaključiti da su izbjegavali odgovoriti na kritike jer je činjenica da su instrumenti savjetodavne pomoći u pripremi projekata upravo i uvedeni kako bi EIB pomogao najnerazvijenijim državama članicama da iskoriste što više sredstava odnosno da budu što aktivnije, međutim radi li to i u kolikoj mjeri ne znamo jer nema informacija. Kritika vezana uz transparentnost odnosila se upravo na nedostatak podataka o aktivnostima vezanim uz kohezijsku politiku, a nitko nije spominjao u tom kontekstu Junckerov fond za koji znamo da su detaljni podaci svima dostupni na web-u. Zastupnica Maletić nastavit će inzistirati na detaljnim podacima o radu EIB-a osobito na aktivnostima vezanim uz kohezijsku politiku te će tražiti promjene u načinima rada kako bi EIB ispunjavao zadaće koje su mu zadane člankom 309. Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije, pročišćena inačica objavljena je na:

http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabon... (prva stavka kraj teksta)

Detaljnije o mišljenju koje je zastupnica pripremila možete pročitati na http://www.ivana-maletic.com/novosteu/maletic-vecina-sredstava-eib-a-ras... (druga stavka kraj teksta), a mišljenje možete pronaći pokraj teksta kao treći naslov.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Ivana MALETIĆ
STR - Phone: +33 (0)3 88 175734 Fax: +33 (0)3 88 179734
Email: ivana.maletic@europarl.europa.eu

Press Contacts

Alen Legovic
Press Officer on Regional Development and Croatian Media
Phone: +32 473 534 397

Latest

Zimbabweans Await Election Results Following General Election
01.08.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Highlights of the week

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Michal Boni MEP