Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Tunne Kelam: Lääne-Balkani laienemisstrateegia on meie ühistes huvides

Strasbourg
, 06.02.2018 - 20:11
map of Balkans

Euroopa Komisjon võttis täna Strasbourgis vastu uue strateegia „Lääne-Balkani riikide reaalne ELga ühinemise väljavaade ning EL tõhustatud koostöö nende riikidega“.  Värske strateegia esitasid viivitamatult Euroopa Parlamendile EL välispoliitika juht Federica Mogherini ning laienemisvolinik Johannes Hahn.

Euroopa Rahvapartei  (ERP) nimel sõna võtnud Tunne Kelam tervitas Komisjoni algatust, mis kõneleja sõnul nõuab olulisi muutusi mõlema osapoole suhtumises.

„Lääne Balkanil on mängus meie ühised strateegilised huvid,“ tõdes Kelam.  „Ei maksa unustada, et Lääne-Balkanil konkureerivad erinevad huvid ja mõjutajad.  Oma võlts-alternatiividega peibutavad selle piirkonna riike niihästi Venemaa, Türgi, Hiina, Saudi-Araabia ja islami äärmuslased.“

ERP fraktsiooni esindaja sõnul on positiivne see, et kõikide asjaosaliste arvates pakub eurointegratsioon piirkonnale ainsat reaalset võimalust püsivaks stabiilsuseks, majandusreformideks ja õiguskorraks.

„Edusammud selles valdkonnas on meie ühine võimalus ja vastutus,“ väitis Kelam. „Ometi jääb demokraatia ja õiguskorra tugevdamine iga suveräänse riigi konkreetseks ülesandeks, mida teised tema eest ei saa ära teha.“

Tunne Kelami arvates on iga kuue Lääne-Balkani riigi parim võimalus jõuda Komisjoni pakutud 2025.a. tähtajaks liitumisküpseks see, kui nad suudavad praktikas osutada poliitilist tahet ja koostöövõimet, et üheskoos keskenduda rahvuslike eesmärkide saavutamisele.  „Halvim sõnum, mida Lääne-Balkanilt saab oodata on demokraatiat kompromiteeriv parlamendi töö boikoteerimine valimised kaotanud jõudude poolt. Usaldusväärsust ega õiguskorda ei saa edendada demokraatliku protseduuri eiramise või valikulise rakendamise teel,“ hoiatas Kelam.

Tunne Kelam kutsus kõiki Lääne-Balkani riike olema avatud niihästi siseriiklikule kui riikidevahelisele lepitusele. Ta tõi näiteks omaaegse Makedoonia presidendi Boris Trajkovski, kes isikliku eeskujuga suutis erinevad Balkani juhid tuua kokku lepituseks, edendada vastastikust usaldust ja koostööd.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Tunne KELAM
BRU - Phone: +32 (0)2 2845279 Fax: +32 (0)2 2849279
Email: tunne.kelam@europarl.europa.eu

Press Contacts

Kaja Sorg
Estonian press
Phone: +32 476 541 013

Latest

Enlargement
22.02.2018 - 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
22.02.2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
21.02.2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...
Social media web sites
21.02.2018 - 17:41

Parliament pushes forward with plan for digital tax

On the initiative of the EPP Group, the European Parliament is the first EU Institution to come forward with a concrete plan to tax digital giants...

Highlights of the week

19.02.2018 - 23.02.2018
Business finance chart and Euro banknotes

Voting on post-2020 EU expenditure and revenue

The Budgets Committee will vote on Thursday on Parliament's position on the EU's post-2020 seven-year budget (Multi-Annual Financial...
EUROCORPS' soldiers do a military simulation on the ground with chariot, trucks, guns, weapons and some wounded soldiers

Stronger industrial cooperation on defence

Europe needs stronger and better cooperation in the field of defence. The pan-EU cooperation on an industrial defence programme is an important step...
High voltage post

Making the internal market for electricity work for consumers and industry

The way the electricity markets work inside the EU needs an overhaul to increase the supply of affordable and secure energy across EU borders. The...
Wim van de Camp with motorcycle