Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Tunne Kelam: Lääne-Balkani laienemisstrateegia on meie ühistes huvides

Strasbourg
, 06.02.2018 - 20:11
map of Balkans

Euroopa Komisjon võttis täna Strasbourgis vastu uue strateegia „Lääne-Balkani riikide reaalne ELga ühinemise väljavaade ning EL tõhustatud koostöö nende riikidega“.  Värske strateegia esitasid viivitamatult Euroopa Parlamendile EL välispoliitika juht Federica Mogherini ning laienemisvolinik Johannes Hahn.

Euroopa Rahvapartei  (ERP) nimel sõna võtnud Tunne Kelam tervitas Komisjoni algatust, mis kõneleja sõnul nõuab olulisi muutusi mõlema osapoole suhtumises.

„Lääne Balkanil on mängus meie ühised strateegilised huvid,“ tõdes Kelam.  „Ei maksa unustada, et Lääne-Balkanil konkureerivad erinevad huvid ja mõjutajad.  Oma võlts-alternatiividega peibutavad selle piirkonna riike niihästi Venemaa, Türgi, Hiina, Saudi-Araabia ja islami äärmuslased.“

ERP fraktsiooni esindaja sõnul on positiivne see, et kõikide asjaosaliste arvates pakub eurointegratsioon piirkonnale ainsat reaalset võimalust püsivaks stabiilsuseks, majandusreformideks ja õiguskorraks.

„Edusammud selles valdkonnas on meie ühine võimalus ja vastutus,“ väitis Kelam. „Ometi jääb demokraatia ja õiguskorra tugevdamine iga suveräänse riigi konkreetseks ülesandeks, mida teised tema eest ei saa ära teha.“

Tunne Kelami arvates on iga kuue Lääne-Balkani riigi parim võimalus jõuda Komisjoni pakutud 2025.a. tähtajaks liitumisküpseks see, kui nad suudavad praktikas osutada poliitilist tahet ja koostöövõimet, et üheskoos keskenduda rahvuslike eesmärkide saavutamisele.  „Halvim sõnum, mida Lääne-Balkanilt saab oodata on demokraatiat kompromiteeriv parlamendi töö boikoteerimine valimised kaotanud jõudude poolt. Usaldusväärsust ega õiguskorda ei saa edendada demokraatliku protseduuri eiramise või valikulise rakendamise teel,“ hoiatas Kelam.

Tunne Kelam kutsus kõiki Lääne-Balkani riike olema avatud niihästi siseriiklikule kui riikidevahelisele lepitusele. Ta tõi näiteks omaaegse Makedoonia presidendi Boris Trajkovski, kes isikliku eeskujuga suutis erinevad Balkani juhid tuua kokku lepituseks, edendada vastastikust usaldust ja koostööd.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Tunne KELAM
BRU - Phone: +32 (0)2 2845279 Fax: +32 (0)2 2849279
Email: tunne.kelam@europarl.europa.eu

Press Contacts

Kaja Sorg
Press Officer on Internal Market and Consumer Protection and Estonian Media
Phone: +32 476 541 013

Latest

Zimbabweans Await Election Results Following General Election
01.08.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Highlights of the week

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Carmen Reina