Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Kokoomusmepit: Viisarien siirtelystä on luovuttava

Strasbourg
, 08.02.2018 - 09:55
Daylight Saving Time

Euroopan parlamentti äänestää tänään torstaina Strasbourgissa vaatimuksesta kesäajasta luopumiseksi. Kokoomusmepit Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen ja Sirpa Pietikäinen vastustavat kellojen siirtelyä jyrkästi.

”Suomi sijaitsee jo valmiiksi aikavyöhykkeensä länsireunalla. Vaikutukset tuntuvat meillä pahiten. Suomessa olisi itseasiassa luonnollisempaa noudattaa samaa aikaa Keski-Euroopan kanssa (UTC+1). Aamut olisivat valoisampia, mikä on hyvä terveyden kannalta”, sanoo Petri Sarvamaa.

”Lääketieteellinen ymmärrys vuorokausirytmistä on kehittynyt huimasti. Tutkimustulokset viisarien siirtelyä vastaan kahdesti vuodessa ovat selviä. Kesäaikaa ei voida enää perustella taloudellisilla syillä ja jättää terveydellisiä tekijöitä huomioimatta”, korostaa puolestaan Sirpa Pietikäinen.

”Asia on parlamentissa esillä vähintään kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Suurin osa mepeistä vastustaa viisareiden siirtelyä ja sen lopettamisen puolesta on vedottu komissioon moneen kertaan. Olen itse mukana asian puolesta työskentelevässä ryhmässä, jossa olen nähnyt kuinka asiasta kertominen tuo sille parlamentissa jatkuvasti lisää kannattajia”, toteaa Henna Virkkunen.

Kokoomusmepit kiittävät myös Suomea siitä, että hallitus ryhtyi kansalaisaloitteen perusteella viemään eteenpäin EU:n yhteisestä kesäaikajärjestelystä luopumista jäsenmaiden muodostamassa neuvostossa.

”Tässä on hyvä edetä parlamentin ja neuvoston puolella yhtenä rintamana. Lopulta tarvitaan kuitenkin komissiolta esitys kesäaikadirektiivin muuttamiseksi tai kumoamiseksi. Tärkeää on, että se tapahtuu yhtenäisesti koko EU:n alueella. Tarkoitus ei ole häiritä sisämarkkinoita tai liikennettä”, muistuttaa Sarvamaa.

"Asian edetessä Suomen kannattaisi samassa yhteydessä siirtyä Keski-Euroopan aikaan, mikä toisi hyötyä taloudellemme ja olisi myös tutkimusten mukaan vuorokausirytmimme kannalta suotuisa vaihtoehto", toteaa Pietikäinen.

Parlamentin täysistunto keskustelee ja äänestää torstaina liikennevaliokunnan päätöslauselmaluonnoksesta, jossa pyydetään komissiota luopumaan kellojen siirtämisestä kaksi kertaa vuodessa. Äänestyksessä on myös vaihtoehtoinen esitys, jossa komissiota pyydetään arvioimaan kesäaikadirektiivi ja ehdottamaan siihen muutoksia, mikäli arvio osoittaa ne tarpeellisiksi. Kesä- ja talviajasta säädetään EU:n kesäaikasäännöksiä koskevassa direktiivissä (2000/84/EY).

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Sirpa PIETIKÄINEN
STR - Phone: +33 (0)3 88 175264 Fax: +33 (0)3 88 179264
Email: sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu
-
Petri SARVAMAA
STR - Phone: +33 (0)3 88 175647 Fax: +33 (0)3 88 179647
Email: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu
-
Henna VIRKKUNEN
STR - Phone: +33 (0)3 88 175226 Fax: +33 (0)3 88 179226
Email: henna.virkkunen@europarl.europa.eu

Press Contacts

Pete Pakarinen
Head of Publications, Press Officer on Budget and Structural Policies Working Group, Budgetary Control, Agriculture and Rural Development and Finnish Media, Communication
Phone: +32 470 830 213

Latest

Zimbabweans Await Election Results Following General Election
01.08.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Highlights of the week

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Photo of Hadrien Fiere playing guitar