Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Kokoomusmepit: Viisarien siirtelystä on luovuttava

Strasbourg
, 08.02.2018 - 09:55
Daylight Saving Time

Euroopan parlamentti äänestää tänään torstaina Strasbourgissa vaatimuksesta kesäajasta luopumiseksi. Kokoomusmepit Petri Sarvamaa, Henna Virkkunen ja Sirpa Pietikäinen vastustavat kellojen siirtelyä jyrkästi.

”Suomi sijaitsee jo valmiiksi aikavyöhykkeensä länsireunalla. Vaikutukset tuntuvat meillä pahiten. Suomessa olisi itseasiassa luonnollisempaa noudattaa samaa aikaa Keski-Euroopan kanssa (UTC+1). Aamut olisivat valoisampia, mikä on hyvä terveyden kannalta”, sanoo Petri Sarvamaa.

”Lääketieteellinen ymmärrys vuorokausirytmistä on kehittynyt huimasti. Tutkimustulokset viisarien siirtelyä vastaan kahdesti vuodessa ovat selviä. Kesäaikaa ei voida enää perustella taloudellisilla syillä ja jättää terveydellisiä tekijöitä huomioimatta”, korostaa puolestaan Sirpa Pietikäinen.

”Asia on parlamentissa esillä vähintään kaksi kertaa vuodessa, syksyisin ja keväisin. Suurin osa mepeistä vastustaa viisareiden siirtelyä ja sen lopettamisen puolesta on vedottu komissioon moneen kertaan. Olen itse mukana asian puolesta työskentelevässä ryhmässä, jossa olen nähnyt kuinka asiasta kertominen tuo sille parlamentissa jatkuvasti lisää kannattajia”, toteaa Henna Virkkunen.

Kokoomusmepit kiittävät myös Suomea siitä, että hallitus ryhtyi kansalaisaloitteen perusteella viemään eteenpäin EU:n yhteisestä kesäaikajärjestelystä luopumista jäsenmaiden muodostamassa neuvostossa.

”Tässä on hyvä edetä parlamentin ja neuvoston puolella yhtenä rintamana. Lopulta tarvitaan kuitenkin komissiolta esitys kesäaikadirektiivin muuttamiseksi tai kumoamiseksi. Tärkeää on, että se tapahtuu yhtenäisesti koko EU:n alueella. Tarkoitus ei ole häiritä sisämarkkinoita tai liikennettä”, muistuttaa Sarvamaa.

"Asian edetessä Suomen kannattaisi samassa yhteydessä siirtyä Keski-Euroopan aikaan, mikä toisi hyötyä taloudellemme ja olisi myös tutkimusten mukaan vuorokausirytmimme kannalta suotuisa vaihtoehto", toteaa Pietikäinen.

Parlamentin täysistunto keskustelee ja äänestää torstaina liikennevaliokunnan päätöslauselmaluonnoksesta, jossa pyydetään komissiota luopumaan kellojen siirtämisestä kaksi kertaa vuodessa. Äänestyksessä on myös vaihtoehtoinen esitys, jossa komissiota pyydetään arvioimaan kesäaikadirektiivi ja ehdottamaan siihen muutoksia, mikäli arvio osoittaa ne tarpeellisiksi. Kesä- ja talviajasta säädetään EU:n kesäaikasäännöksiä koskevassa direktiivissä (2000/84/EY).

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Sirpa PIETIKÄINEN
STR - Phone: +33 (0)3 88 175264 Fax: +33 (0)3 88 179264
Email: sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu
-
Petri SARVAMAA
STR - Phone: +33 (0)3 88 175647 Fax: +33 (0)3 88 179647
Email: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu
-
Henna VIRKKUNEN
STR - Phone: +33 (0)3 88 175226 Fax: +33 (0)3 88 179226
Email: henna.virkkunen@europarl.europa.eu

Press Contacts

Pete Pakarinen
Finnish press; Communications Strategy
Phone: +32 470 830 213

Latest

Man voting on elections in Europe
23.02.2018 - 17:59

People should know who can become the Commission President

"Europe should not be an elite project. It must become more of a project for the people again. This is why we need more democracy and...
Enlargement
22.02.2018 - 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
22.02.2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
21.02.2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...

Highlights of the week

26.02.2018 - 02.03.2018
Palm growing from pile of euros

New Tax Committee: artificial shifting around of companies' profits must end

Parliament is setting up a new special committee on Thursday to look further into the problem of the tax evasion and tax avoidance of multi-national...
Germany, Frankfurt, European Central Bank, low angle

EP hearing for ECB Vice-President candidate Luis De Guindos

The Ecofin Council, which gathers together the EU's 28 Finance Ministers, confirmed at its meeting on 20 February the nomination of Spanish...
A bee on a flower

Honey bees in trouble

The European Parliament will debate the future of beekeeping at its mini-Plenary on Wednesday. "We must keep an eye on our bees as their role in...
Christian Nielsen