Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

EP wil strijd tegen jeugdwerkloosheid opvoeren

Straatsburg
, 18.01.2018 - 11:30
Young students

Het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) werpt vruchten af, maar moet gerichter. Tot nu toe werden al meer dan 1,4 miljoen Europese jongeren geholpen door het initiatief, maar er moeten extra inspanningen geleverd worden om de jongerenwerkloosheid in de EU echt grondig aan te pakken. Dat concludeert het Europees Parlement 4 jaar na de inwerkingtreding van de maatregelen bedoeld om jongeren aan de slag te helpen.  

Tom Vandenkendelaere (CD&V), lid van de commissie werkgelegenheid: “Het hoofddoel van het YEI  is om alle werkloze jongeren te bereiken, ook zij die niet actief op zoek zijn naar een job. Maar net daar wringt het schoentje, ondanks alle Europese hulp dusver. Uit het rapport blijkt dat lidstaten vaak de grootste moeite hebben om hun werkloze jongerenpopulatie in kaart te brengen, laat staan hen te bereiken. Daarom moet meer ingezet worden op informatieverzameling en identificatie, willen we er echt een succes van maken.  Als we de juiste jongeren willen bereiken, moeten we eerst weten wie die jongeren zijn en wat de hun specifieke vereisten zijn. Dit mag opnieuw geen voorbeeld zijn van waar Europa als zondebok gebruikt wordt, voor de nalatigheid van lidstaten. Daarnaast vragen we in dit rapport onder meer minimumnormen voor de stage- en werkplaatsen, want we willen kwaliteitsvolle ervaringen aanbieden voor een kwaliteitsvolle toekomst. Goed werken, is goed leven.”

Het YEI werd opgestart in 2014 en kon rekenen op een budget van €8.8 miljard voor de periode 2014-2020. Het YEI helpt kansen creëren voor jongeren die niet in opleiding zijn of geen werk hebben (NEETs) in regio’s waar de jeugdwerkloosheid hoger ligt dan 25%. Concreet financiert het YEI voorzieningen als stages, leercontracten, arbeidsbemiddeling en opleidingen voor gunstige kwalificaties in alle lidstaten die in aanmerking komen. In België konden al bijna 70% van de werkloze jongeren een beroep doen op het programma.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Tom VANDENKENDELAERE
BRU - Phone: +32 (0)2 2845918 Fax: +32 (0)2 2849918
Email: tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu

Press Contacts

Greet Gysen
(Former staff member)
Secretary-General

Latest

Zimbabweans Await Election Results Following General Election
01.08.2018 - 15:12

Zimbabwe elections: unlevel playing field and lack of trust

Improved political climate, inclusive participation rights and a peaceful vote, but unlevel playing field, intimidation of voters and lack of trust...
#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:15

UKsLastSummer

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...

Highlights of the week

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Photo of Georges Bach, MEP holding a little airplane