Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

EP pokračuje v boji proti daňovým únikům

Brusel
, 01.03.2018 - 16:10
Money and calculator on month calendar

Evropský parlament dnes zřídil Výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAXE III).

O členství ve výboru se bude ucházet Luděk Niedermayer (TOP 09), který se daňovou problematikou dlouhodobě zabývá. „Evropská unie se aktivně zasazuje o spravedlivý systém, v rámci kterého budou všechny firmy platit daně v souladu s pravidly, a ve státě, kde firma své aktivity vykonává. Je naším úkolem chránit poctivé poplatníky před náklady, které vznikají jako důsledek obcházení daňových povinností některými nadnárodními firmami. To je však úkol jdoucí jasně nad možnosti jednoho státu. Proto je iniciativa na úrovni Unie potřebná," říká Luděk Niedermayer.

„EU podpořila vznik globálně dohodnutých pravidel proti erozi základu daně a přesouvání zdanitelných zisků (BEPS), které postupně přejímá do své legislativy. Zasazuje se i o další iniciativy v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Zavedla také oznamovací povinnost velkých nadnárodních firem, aktualizovala legislativu proti praní špinavých peněz a startuje i reformu režimu DPH. Obcházení daňové povinnosti, či dokonce finanční trestné činy jsou bohužel nadále častým fenoménem. Je proto dobře, že nový výbor poskytne platformu pro výměnu názorů s členskými státy i experty na témata, jako jsou podvody s DPH, poskytování daňových úlev nebo seznam daňových rájů. Vytvoří tak tlak na kvalitní implementaci přijatých rozhodnutí, odbourávání problému v této oblasti či podněty pro zlepšení pravidel,“ uvádí Luděk Niedermayer, který je spoluautorem jednoho z prvních doporučení Evropského parlamentu v této oblasti a řady dalších daňových usnesení.

Výbor TAXE III navazuje na činnost zvláštních výborů pro daňová rozhodnutí, které byly v EP zřízeny v roce 2015 a vyšetřovacího výboru k Panama Papers. Jeho úkolem bude pokračovat v aktivitě parlamentu v této ekonomicky i společensky důležité oblasti, vyhodnocovat pokrok, kterého členské státy a EU dosahují v oblasti boje s daňovými podvody a agresivním daňovým plánováním, a navrhovat další kroky, které pomohou efektivnímu a spravedlivému výběru daní, zejména od velkých nadnárodních firem. „Ve výboru budeme diskutovat i aktuální témata spojená s vývojem ekonomiky, jako je například zdanění společností podnikajících online, kde je hledání fungujících a férových pravidel teprve na začátku,“ dodává Luděk Niedermayer.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 219 Members from 28 Member States

MEP Contacts

-
Luděk NIEDERMAYER
BRU - Phone: +32 (0)2 2845574 Fax: +32 (0)2 2849574
Email: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu

Press Contacts

Hana Bambasová
Press Relations Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Terrorism, Czech Republic
Phone: +32 484 278 754

Latest

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU
22.03.2018 - 13:30

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

The European Parliament’s Special Committee on Terrorism held a public hearing on the rights of victims of terrorism. In 2016 and 2017,...
Construction worker doing measuring
21.03.2018 - 15:09

Services e-card: EPP Group calls for holistic approach

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...
EU puzzle
21.03.2018 - 12:30

Align European semester with national budget cycles

In order to better coordinate economic policies, the European Semester should be aligned with the budgetary calendars of national parliaments, say...
Tax evasion
21.03.2018 - 11:37

EPP Group wants to tax digital business where the user is

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...

Highlights of the week

26.03.2018 - 28.03.2018
European Commission

Commission discharge 2016

"The European Parliament should not play small-time political games with the Commission discharge and stop talks about postponing its approval...
Engineer in nuclear power station

Work-related cancers: approving stringent prevention measures

Members of the Employment Committee will vote on Tuesday on the proposal regarding the protection of workers from the risks related to exposure to...
Believe in People campaign; young girl with Joanna Skrzydlewska