Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

EP pokračuje v boji proti daňovým únikům

Brusel
, 01.03.2018 - 16:10
Money and calculator on month calendar

Evropský parlament dnes zřídil Výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAXE III).

O členství ve výboru se bude ucházet Luděk Niedermayer (TOP 09), který se daňovou problematikou dlouhodobě zabývá. „Evropská unie se aktivně zasazuje o spravedlivý systém, v rámci kterého budou všechny firmy platit daně v souladu s pravidly, a ve státě, kde firma své aktivity vykonává. Je naším úkolem chránit poctivé poplatníky před náklady, které vznikají jako důsledek obcházení daňových povinností některými nadnárodními firmami. To je však úkol jdoucí jasně nad možnosti jednoho státu. Proto je iniciativa na úrovni Unie potřebná," říká Luděk Niedermayer.

„EU podpořila vznik globálně dohodnutých pravidel proti erozi základu daně a přesouvání zdanitelných zisků (BEPS), které postupně přejímá do své legislativy. Zasazuje se i o další iniciativy v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Zavedla také oznamovací povinnost velkých nadnárodních firem, aktualizovala legislativu proti praní špinavých peněz a startuje i reformu režimu DPH. Obcházení daňové povinnosti, či dokonce finanční trestné činy jsou bohužel nadále častým fenoménem. Je proto dobře, že nový výbor poskytne platformu pro výměnu názorů s členskými státy i experty na témata, jako jsou podvody s DPH, poskytování daňových úlev nebo seznam daňových rájů. Vytvoří tak tlak na kvalitní implementaci přijatých rozhodnutí, odbourávání problému v této oblasti či podněty pro zlepšení pravidel,“ uvádí Luděk Niedermayer, který je spoluautorem jednoho z prvních doporučení Evropského parlamentu v této oblasti a řady dalších daňových usnesení.

Výbor TAXE III navazuje na činnost zvláštních výborů pro daňová rozhodnutí, které byly v EP zřízeny v roce 2015 a vyšetřovacího výboru k Panama Papers. Jeho úkolem bude pokračovat v aktivitě parlamentu v této ekonomicky i společensky důležité oblasti, vyhodnocovat pokrok, kterého členské státy a EU dosahují v oblasti boje s daňovými podvody a agresivním daňovým plánováním, a navrhovat další kroky, které pomohou efektivnímu a spravedlivému výběru daní, zejména od velkých nadnárodních firem. „Ve výboru budeme diskutovat i aktuální témata spojená s vývojem ekonomiky, jako je například zdanění společností podnikajících online, kde je hledání fungujících a férových pravidel teprve na začátku,“ dodává Luděk Niedermayer.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 219 Members from 28 Member States

MEP Contacts

-
Luděk NIEDERMAYER
BRU - Phone: +32 (0)2 2845574 Fax: +32 (0)2 2849574
Email: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu

Press Contacts

Hana Bambasová
Press Officer on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Terrorism and Czech Media
Phone: +32 484 278 754

Latest

pharmacy
13.09.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.09.2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12.09.2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
12.09.2018 - 13:03

Stopping terrorists' access to financing

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The...

Highlights of the week

10.09.2018 - 14.09.2018
Manfred Weber, Chairman of the EPP Group

The State of the Union

Members of the European Parliament and the President of the European Commission Jean-Claude Juncker will hold the annual State of the Union debate on...
Protect creativity without creating borders

Copyright in the Digital Single Market

On Tuesday 11 September, members of the European Parliament will hold a debate on the long-awaited copyright reform. The file has returned to the...
Woman checking food labelling

Dual quality products: what you see is what you should get

The European Parliament will vote on Thursday on a Report that will propose measures to solve the problem of quality differences between products...
Antonis Karatzis