Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

EP pokračuje v boji proti daňovým únikům

Brusel
, 01.03.2018 - 16:10
Money and calculator on month calendar

Evropský parlament dnes zřídil Výbor pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky (TAXE III).

O členství ve výboru se bude ucházet Luděk Niedermayer (TOP 09), který se daňovou problematikou dlouhodobě zabývá. „Evropská unie se aktivně zasazuje o spravedlivý systém, v rámci kterého budou všechny firmy platit daně v souladu s pravidly, a ve státě, kde firma své aktivity vykonává. Je naším úkolem chránit poctivé poplatníky před náklady, které vznikají jako důsledek obcházení daňových povinností některými nadnárodními firmami. To je však úkol jdoucí jasně nad možnosti jednoho státu. Proto je iniciativa na úrovni Unie potřebná," říká Luděk Niedermayer.

„EU podpořila vznik globálně dohodnutých pravidel proti erozi základu daně a přesouvání zdanitelných zisků (BEPS), které postupně přejímá do své legislativy. Zasazuje se i o další iniciativy v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Zavedla také oznamovací povinnost velkých nadnárodních firem, aktualizovala legislativu proti praní špinavých peněz a startuje i reformu režimu DPH. Obcházení daňové povinnosti, či dokonce finanční trestné činy jsou bohužel nadále častým fenoménem. Je proto dobře, že nový výbor poskytne platformu pro výměnu názorů s členskými státy i experty na témata, jako jsou podvody s DPH, poskytování daňových úlev nebo seznam daňových rájů. Vytvoří tak tlak na kvalitní implementaci přijatých rozhodnutí, odbourávání problému v této oblasti či podněty pro zlepšení pravidel,“ uvádí Luděk Niedermayer, který je spoluautorem jednoho z prvních doporučení Evropského parlamentu v této oblasti a řady dalších daňových usnesení.

Výbor TAXE III navazuje na činnost zvláštních výborů pro daňová rozhodnutí, které byly v EP zřízeny v roce 2015 a vyšetřovacího výboru k Panama Papers. Jeho úkolem bude pokračovat v aktivitě parlamentu v této ekonomicky i společensky důležité oblasti, vyhodnocovat pokrok, kterého členské státy a EU dosahují v oblasti boje s daňovými podvody a agresivním daňovým plánováním, a navrhovat další kroky, které pomohou efektivnímu a spravedlivému výběru daní, zejména od velkých nadnárodních firem. „Ve výboru budeme diskutovat i aktuální témata spojená s vývojem ekonomiky, jako je například zdanění společností podnikajících online, kde je hledání fungujících a férových pravidel teprve na začátku,“ dodává Luděk Niedermayer.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 219 Members from 28 Member States

MEP Contacts

-
Luděk NIEDERMAYER
BRU - Phone: +32 (0)2 2845574 Fax: +32 (0)2 2849574
Email: ludek.niedermayer@europarl.europa.eu

Press Contacts

Hana Bambasová
Press Relations Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Terrorism, Czech Republic
Phone: +32 484 278 754

Latest

Passport with credit card and computer
25.06.2018 - 10:02

ETIAS will identify terrorists and criminals before they reach European borders

The ultimate key to securing Europe is smart borders - a system of checks and assessments allowing us to know who is entering the EU, from where and...
Apple Inc.
21.06.2018 - 14:25

EPP Group wants black list of uncooperative companies

Offshore legal services provider Appleby and Baker McKenzie refuses to appear in Tax Evasion Committee "The lack of cooperation by certain...
Empowering Europeans’ petition drives
21.06.2018 - 10:45

Empowering Europeans’ petition drives

In a bid to help citizens petition the EU for legislation, a European Parliament committee has approved a plan to overhaul the European Citizens...
MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation
20.06.2018 - 16:15

MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation

In a vote in the European Parliament’s Legal Affairs Committee, MEPs have backed new EU copyright rules that are better adapted to the digital...

Highlights of the week

25.06.2018 - 29.06.2018
Woman with cancer wearing scarf

EPP Group prioritises fight against cancer

The EPP Group will hold a conference discussing solutions in the fight against cancer. Cancer is one of the main health challenges many Europeans...
Facebook

Facebook under scrutiny once again

After the hearing with Facebook CEO Mark Zuckerberg, and the first hearing within the LIBE, AFCO, JURI and ITRE Committees, a second hearing will...
Flag of Hungary

Situation in Hungary

Members of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee will vote on the Report on the situation in Hungary. The vote will take place on...
Christian Nielsen