Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Sarvamaa: Yhteisiä arvoja rikkovien maiden EU-rahat jäädytettävä nopeasti

Bryssel
, 10.10.2018 - 08:16
Courtroom detail

”Oikeusvaltioperiaatteen puutteelliseen noudattamiseen jäsenmaissa täytyy puuttua, ja siihen täytyy pystyä puuttumaan nyt kiireesti”, sanoo europarlamentaarikko Petri Sarvamaa (kok., EPP). Hänen mukaansa esimerkkejä oikeusvaltioperiaatteen rikkomisesta on jo useissa EU-maissa.

Sarvamaa esittelee kantansa oikeusvaltioperiaatteen ja EU:n tukirahat yhdistävään EU-lainsäädäntöesitykseen budjettivaliokunnalle ja talousarvion valvontavaliokunnalle tänään keskiviikkona 10.10. Suomen aikaa klo 15.30 alkaen.

”Jäsenvaltion EU-rahoitus voisi katketa suoraan komission esityksestä, jos jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti eivät sitä vastusta. Samalla pitää kuitenkin erityisesti suojella EU-rahoituksen lopullisia edunsaajia kuten opiskelijoita ja maanviljelijöitä, joita ei voida laittaa kärsimään hallituksensa rikkeistä”, summaa Sarvamaa komission esitykseen tekemiään muutoksia.

Sarvamaa sisällytti lain tekstiin myös EU-jäsenyysedellytykset (nk. Kööpenhaminan kriteerit), ja niistä erityisesti oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen takaavat vakaat instituutiot, sekä korosti tuomiovallan tiukempaa erottamista toimeenpanovallasta ja lainsäätäjästä.

Sarvamaa haluaa ajaa lainsäädäntöesityksen maaliin vielä ennen kevään eurovaaleja. ”Ympäri Eurooppaa on havaittavissa huolestuttavaa kehitystä: Unkari, Puola, Bulgaria, Romania, Malta, Slovakia...”, Sarvamaa listaa ja korostaa yhteisten perusarvojen rapautumisen vahingoittavan sekä unkarilaisia, puolalaisia, bulgarialaisia, romanialaisia, maltalaisia että slovakkeja, mutta myös kaikkia eurooppalaisia.

”Tässä ovat uhattuna eurooppalaisten veronmaksajien rahat. Mutta ennen kaikkea vaarassa on jaettujen arvojen varaan rakennettu keskinäinen luottamus, jota ilman ei voida toimia yhdessä”, Sarvamaa korostaa.

Sarvamaa on yhdessä espanjalaisen Eider Gardiazabal Rubialin (S&D) kanssa Euroopan parlamentin pääneuvottelija asetusehdotuksessa, joka koskee EU-budjetin suojaamista tilanteissa, joissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen jäsenvaltioissa kohdistuu yleisiä puutteita. Oikeusvaltioperiaatteen toteutumista koskeva lainsäädäntöehdotus on osa monivuotista rahoituskehyspakettia ja ainoa, joka käsitellään yhteispäätösmenettelyn mukaisesti.

Budjettivaliokunta ja talousarvion valvontavaliokunta äänestävät Sarvamaan ja Gardiazabalin mietinnöstä 27.11. Parlamentin täysistunto äänestää asiasta joulukuussa Strasbourgissa. Tämän jälkeen alkaa kompromissin etsintä kolmikantaneuvotteluissa parlamentin, komission ja EU-jäsenmaiden muodostaman neuvoston välillä.

Nykyisin EU:n perussopimuksen toisessa artiklassa määriteltyjen arvojen, kuten vapauden, ihmisarvon ja oikeusvaltion loukkaamiseen voidaan puuttua tehokkaasti käytännössä vain, jos jäsenmaat ovat asiasta yksimielisiä artiklan seitsemän mukaisesti. Nyt käsittelyssä olevan lain nojalla jäsenvaltion oikeusvaltiorikkomuksiin voitaisiin puuttua myös ilman yksimielisyyttä.

Lisätietoja: Poliittiset avustajat Aleksi Hyvätti +32 2 28 47647, Johanna Häkkä +32 2 28 38647 ja Paula Kosunen +32 2 28 37647

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 219 Members from 28 Member States

MEP Contacts

-
Petri SARVAMAA
BRU - Phone: +32 (0)2 2845647 Fax: +32 (0)2 2849647
Email: petri.sarvamaa@europarl.europa.eu

Press Contacts

Pete Pakarinen
Head of Publications, Press Officer on Budget and Structural Policies Working Group, Budgetary Control, Agriculture and Rural Development and Finnish Media, Communication
Phone: +32 470 830 213

Latest

Boy drinking water from bathroom faucet
23.10.2018 - 17:21

Safe and cheap access to water for all Europeans

When we turn on the tap, we rarely think about where the water comes from, or where it goes afterwards. Water seems limitless, and we often forget it...
Boy drinking water from bathroom faucet
23.10.2018 - 13:24

Safe and cheap water for everyone

EU listens to people's concerns in first ever Citizens’ Initiative Right2Water "The way we use water defines the future of humanity...
Smart Borders
23.10.2018 - 09:09

Functioning and safe Schengen area requires clear EU rules

Schengen is one of Europe’s success stories but further action is needed to ensure that the freedom of movement is not put at risk. A report...
photo of the students in a classroom
22.10.2018 - 19:01

Erasmus+: EPP Group proposes concrete steps for programme

Today, the European Parliament’s (EP) Culture and Education Committee presented its draft Report on the Erasmus+ Programme authored by Milan...

Highlights of the week

22.10.2018 - 26.10.2018
Border Entry / Exit signage between UK and France

Schengen Information System

The European Parliament will vote on Thursday on its final approval of the improved Schengen Information System (SIS) which locates wanted persons...
Discarded and polluting plastic garbage on sand

Reducing plastic waste

The EPP Group is in favour of new rules to reduce plastic pollution in Europe. The rules will be voted on in the European Parliament on Wednesday....
Young woman drinking glass of water

Safer drinking water for all

We want everyone to have access to quality water that is affordable and safe. On Tuesday, MEPs will approve changes to the new law on water safety...
Regina Bastos MEP