Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Šulin: Povečati posojila, pa tudi odgovornost

Strasbourg
, 08.02.2018 - 09:14
wallet and money

Strasbourg, 8. februar 2018 (SDS/ELS) - “Evropska investicijska banka (EIB) ima kot banka v skupni lasti držav EU privilegiran položaj pri pridobivanju sredstev na kapitalskih trgih, to pa od nje zahteva še dodatno odgovornost pri upravljanju sredstev in financiranju projektov, ki podpirajo cilje EU,“ opozarja Patricija Šulin, članica Odbora za proračun v Evropskem parlamentu, ki je včeraj zvečer obravnaval letno poročilo EIB za leto 2016. 

“Gospodarstvu, še posebej majhnim in srednje velikim podjetjem, ki so generator delovnih mest v EU, je treba pomagati, da pridejo do potrebnih sredstev in Evropska investicijska banka mora narediti vse in še več, da jim pomaga,“ je Šulinova kritična do znižanja posojilne dejavnosti banke. Njena posojila so leta 2016 znašala 73 milijard evrov ali za tri milijarde manj kot 2014, po napovedih pa bi se naj posojila v prihodnjih letih spet povečala.

Evropska unija se intenzivno loteva boja proti preprečevanje pranja denarja, davčnim utajam ter financiranju terorizma in organiziranega kriminala, isto pa se pričakuje tudi od EIB. “Banka v lasti držav EU ne more podpirati projektov, ki bi spodbujali korupcijo, goljufije, škodljive davčne prakse in druge podobne aktivnosti, četudi nenamerno,“ je jasna Šulinova. EIB je v zadnjih letih okrepila svoje aktivnosti in s tem je treba ambiciozno nadaljevati meni poslanka, “saj je žal tovrstnih praks veliko, glede na razkritja, ki smo jim bili priča, od davčnih oaz v daljnih toplih krajih, do pranja denarja, ki se nam dogaja pred nosom, tudi v Sloveniji.“Resolucija Evropskega parlamenta tako poziva EIB kvključitvi klavzule o dobrem upravljanju v pogodbene pogoje, pa tudi h krepitvi notranjih nadzornih mehanizmov in k reviziji politike glede razkrivanja nepravilnosti iz leta 2009. 

Leta 2016 je EIB odprla svoje predstavništvo v Sloveniji in Šulinova upa, da bo to korak naprej k boljšemu črpanju sredstev, še posebej iz tako imenovanega Junckerjeva naložbenega sklada, kjer se Slovenija zaenkrat ni najbolj izkazala. Šulinova je vesela, da je Evropska investicijska banka pred kratkim Sloveniji odobrila 50 milijonov evrov posojila za mala in srednje velika podjetja. Del bo šel tudi za posojila podjetjem, ki zaposlujejo mlajše od 30 let v okviru Pobude za zaposlovanje mladih.

Šulinova opozarja še, da mora banka izboljšati obveščenost javnosti o tem, kako in pod kakšnimi pogoji se posojila podeljujejo, vključno z oblikovanjem obrestne mere. Kot stalna poročevalka za enakost spolov pri Odboru za proračun Šulinova pozdravlja strategijo skupine EIB o enakosti spolov in krepitvi ekonomskega položaja žensk. “Upam, da se bo vidik enakosti spolov bolje uporabljal tudi pri finančnih aktivnosti banke!“

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Patricija ŠULIN
STR - Phone: +33 (0)3 88 175470 Fax: +33 (0)3 88 179470
Email: patricija.sulin@europarl.europa.eu

Press Contacts

Marta Osojnik
Slovenian press
Phone: +32 473 625 868

Latest

Man voting on elections in Europe
23.02.2018 - 17:59

People should know who can become the Commission President

"Europe should not be an elite project. It must become more of a project for the people again. This is why we need more democracy and...
Enlargement
22.02.2018 - 11:39

End rebate logic - we all benefit from EU budget

“The EU budget must be strengthened without penalising taxpayers. Post-2020, we have to stop rebates, compensations and end the logic of...
Online shopping with digital tablet
22.02.2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...
Combines harvesting wheat
21.02.2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...

Highlights of the week

26.02.2018 - 02.03.2018
Palm growing from pile of euros

New Tax Committee: artificial shifting around of companies' profits must end

Parliament is setting up a new special committee on Thursday to look further into the problem of the tax evasion and tax avoidance of multi-national...
Germany, Frankfurt, European Central Bank, low angle

EP hearing for ECB Vice-President candidate Luis De Guindos

The Ecofin Council, which gathers together the EU's 28 Finance Ministers, confirmed at its meeting on 20 February the nomination of Spanish...
A bee on a flower

Honey bees in trouble

The European Parliament will debate the future of beekeeping at its mini-Plenary on Wednesday. "We must keep an eye on our bees as their role in...
Nikos Volakis