Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Šojdrová: Větší vliv žen médiím prospěje

Brusel
, 21.02.2018 - 14:15
Mature Businesswoman

Ženy tvoří 68 % absolventek studia žurnalistiky, jejich zastoupení mezi zaměstnanci médií je ale pouze 40 % a jen málokdy zastávají vedoucí nebo rozhodovací pozice. Ženy jsou méně často prezentovány v médiích v roli expertek a významná témata politická či ekonomická témata jsou jim svěřována méně často než mužům. Nerovnost mezi muži a ženami v médiích se projevuje i v odměňování. Na tyto rozdíly upozorňuje návrh usnesení Evropského parlamentu, který pro Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví připravila Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

„Pokud ženy nejsou v médiích zastoupeny ve vedoucích a expertních pozicích, pak je také jejich vliv omezený. Veřejnoprávní i soukromá média jsou nezbytnou složkou demokratické společnosti a informačním zdrojem. Jejich struktura a způsob fungování by proto měly odrážet složení společnosti,“ uvádí Michaela Šojdrová.

Zatímco EU by měla na tyto problémy upozorňovat, řešení je třeba hledat jinde: „Evropské unii nepřísluší regulovat rovnost žen a mužů v médiích, vyjma oblasti zaměstnanosti. Odpovědnost leží na médiích, občanské společnosti a regulačních a dozorčích orgánech. Ty musí dohlížet na dodržování mediální legislativy, včetně anti-diskriminačních předpisů, a vylepšovat právní rámec pro slaďování profesního a rodinného života,“ říká Michaela Šojdrová.

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví ve své zprávě upozorňuje také na stereotypní a sexistické zobrazování žen v médiích a reklamním průmyslu. „Ve zprávě připomínáme příklady dobré praxe boje proti sexistické reklamně. Česká anketa Sexistické prasátečko již několik let upozorňuje na problematiku používání nevhodných dvojsmyslných a často i ponižujících reklam, které zobrazují ženy jako sexuální objekty,“ dodává Michaela Šojdrová.

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví schválil návrh usnesení o rovnosti pohlaví v médiích 20. února 2018. Evropský parlament bude o zprávě hlasovat během březnového plenárního zasedání ve Štrasburku.

Zpráva se stala inspirací i pro seminář pro novináře a novinářky „Posilování rolí žen a dívek v médiích a informačních a komunikačních technologiích: klíč k budoucnosti“, který se bude konat v Bruselu 7. března 2018 a zúčastní se ho řada renomovaných evropských novinářek a aktivistek.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Michaela ŠOJDROVÁ
BRU - Phone: +32 (0)2 2845565 Fax: +32 (0)2 2849565
Email: michaela.sojdrova@europarl.europa.eu

Press Contacts

Hana Bambasová
Press Officer on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Terrorism and Czech Media
Phone: +32 484 278 754

Latest

Big Ben reflection in a puddle in London, United Kingdom
24.09.2018 - 17:23

EPP Group wants to get investment firms ready for Brexit

Markus Ferber MEP: make sure that British investment firms remain subject to EU regime The European Parliament’s Economic and Monetary...
Combines harvesting wheat
20.09.2018 - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13.09.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.09.2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...

Highlights of the week

24.09.2018 - 28.09.2018
Financial Pie Chart - Euro

Cohesion Policy after 2020

The EPP Group will hold a public hearing on 'Cohesion Policy post-2020: Investments and solidarity in the context of the new EU budget', on...
word budget

2019 EU Budget Committee vote

On Tuesday and Wednesday, the Budgets Committee will vote on the 2019 EU Budget, ahead of the vote scheduled for the October II plenary session. Jos...
A heap of old collectors and vintage coins

Stopping illegal trafficking of cultural goods

The black market of antiquities and cultural goods constitutes one of the most persistent illegal trades in the world. For the moment, there is no EU...
Jan Baranski