Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Šojdrová: Větší vliv žen médiím prospěje

Brusel
, 21.02.2018 - 14:15
Mature Businesswoman

Ženy tvoří 68 % absolventek studia žurnalistiky, jejich zastoupení mezi zaměstnanci médií je ale pouze 40 % a jen málokdy zastávají vedoucí nebo rozhodovací pozice. Ženy jsou méně často prezentovány v médiích v roli expertek a významná témata politická či ekonomická témata jsou jim svěřována méně často než mužům. Nerovnost mezi muži a ženami v médiích se projevuje i v odměňování. Na tyto rozdíly upozorňuje návrh usnesení Evropského parlamentu, který pro Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví připravila Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

„Pokud ženy nejsou v médiích zastoupeny ve vedoucích a expertních pozicích, pak je také jejich vliv omezený. Veřejnoprávní i soukromá média jsou nezbytnou složkou demokratické společnosti a informačním zdrojem. Jejich struktura a způsob fungování by proto měly odrážet složení společnosti,“ uvádí Michaela Šojdrová.

Zatímco EU by měla na tyto problémy upozorňovat, řešení je třeba hledat jinde: „Evropské unii nepřísluší regulovat rovnost žen a mužů v médiích, vyjma oblasti zaměstnanosti. Odpovědnost leží na médiích, občanské společnosti a regulačních a dozorčích orgánech. Ty musí dohlížet na dodržování mediální legislativy, včetně anti-diskriminačních předpisů, a vylepšovat právní rámec pro slaďování profesního a rodinného života,“ říká Michaela Šojdrová.

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví ve své zprávě upozorňuje také na stereotypní a sexistické zobrazování žen v médiích a reklamním průmyslu. „Ve zprávě připomínáme příklady dobré praxe boje proti sexistické reklamně. Česká anketa Sexistické prasátečko již několik let upozorňuje na problematiku používání nevhodných dvojsmyslných a často i ponižujících reklam, které zobrazují ženy jako sexuální objekty,“ dodává Michaela Šojdrová.

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví schválil návrh usnesení o rovnosti pohlaví v médiích 20. února 2018. Evropský parlament bude o zprávě hlasovat během březnového plenárního zasedání ve Štrasburku.

Zpráva se stala inspirací i pro seminář pro novináře a novinářky „Posilování rolí žen a dívek v médiích a informačních a komunikačních technologiích: klíč k budoucnosti“, který se bude konat v Bruselu 7. března 2018 a zúčastní se ho řada renomovaných evropských novinářek a aktivistek.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Michaela ŠOJDROVÁ
BRU - Phone: +32 (0)2 2845565 Fax: +32 (0)2 2849565
Email: michaela.sojdrova@europarl.europa.eu

Press Contacts

Hana Bambasová
Press Relations Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Terrorism, Czech Republic
Phone: +32 484 278 754

Latest

Apple Inc.
21.06.2018 - 14:25

EPP Group wants black list of uncooperative companies

Offshore legal services provider Appleby and Baker McKenzie refuses to appear in Tax Evasion Committee "The lack of cooperation by certain...
Empowering Europeans’ petition drives
21.06.2018 - 10:45

Empowering Europeans’ petition drives

In a bid to help citizens petition the EU for legislation, a European Parliament committee has approved a plan to overhaul the European Citizens...
MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation
20.06.2018 - 16:15

MEPs in Legal Affairs Committee back new copyright legislation

In a vote in the European Parliament’s Legal Affairs Committee, MEPs have backed new EU copyright rules that are better adapted to the digital...
Cow eating grass
20.06.2018 - 16:02

Reducing risks of antibiotic resistance for humans

"This is a big step for public health. We will reduce the consumption of antibiotics in farm animals, which are an important source of...

Highlights of the week

25.06.2018 - 29.06.2018
Woman with cancer wearing scarf

EPP Group prioritises fight against cancer

The EPP Group will hold a conference discussing solutions in the fight against cancer. Cancer is one of the main health challenges many Europeans...
Facebook

Facebook under scrutiny once again

After the hearing with Facebook CEO Mark Zuckerberg, and the first hearing within the LIBE, AFCO, JURI and ITRE Committees, a second hearing will...
Flag of Hungary

Situation in Hungary

Members of the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee will vote on the Report on the situation in Hungary. The vote will take place on...
Brian Hayes MEP