Press Release

Views expressed here are the views of the national delegation and do not always reflect the views of the Group as a whole

Šojdrová: Větší vliv žen médiím prospěje

Brusel
, 21.02.2018 - 14:15
Mature Businesswoman

Ženy tvoří 68 % absolventek studia žurnalistiky, jejich zastoupení mezi zaměstnanci médií je ale pouze 40 % a jen málokdy zastávají vedoucí nebo rozhodovací pozice. Ženy jsou méně často prezentovány v médiích v roli expertek a významná témata politická či ekonomická témata jsou jim svěřována méně často než mužům. Nerovnost mezi muži a ženami v médiích se projevuje i v odměňování. Na tyto rozdíly upozorňuje návrh usnesení Evropského parlamentu, který pro Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví připravila Michaela Šojdrová (KDU-ČSL).

„Pokud ženy nejsou v médiích zastoupeny ve vedoucích a expertních pozicích, pak je také jejich vliv omezený. Veřejnoprávní i soukromá média jsou nezbytnou složkou demokratické společnosti a informačním zdrojem. Jejich struktura a způsob fungování by proto měly odrážet složení společnosti,“ uvádí Michaela Šojdrová.

Zatímco EU by měla na tyto problémy upozorňovat, řešení je třeba hledat jinde: „Evropské unii nepřísluší regulovat rovnost žen a mužů v médiích, vyjma oblasti zaměstnanosti. Odpovědnost leží na médiích, občanské společnosti a regulačních a dozorčích orgánech. Ty musí dohlížet na dodržování mediální legislativy, včetně anti-diskriminačních předpisů, a vylepšovat právní rámec pro slaďování profesního a rodinného života,“ říká Michaela Šojdrová.

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví ve své zprávě upozorňuje také na stereotypní a sexistické zobrazování žen v médiích a reklamním průmyslu. „Ve zprávě připomínáme příklady dobré praxe boje proti sexistické reklamně. Česká anketa Sexistické prasátečko již několik let upozorňuje na problematiku používání nevhodných dvojsmyslných a často i ponižujících reklam, které zobrazují ženy jako sexuální objekty,“ dodává Michaela Šojdrová.

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví schválil návrh usnesení o rovnosti pohlaví v médiích 20. února 2018. Evropský parlament bude o zprávě hlasovat během březnového plenárního zasedání ve Štrasburku.

Zpráva se stala inspirací i pro seminář pro novináře a novinářky „Posilování rolí žen a dívek v médiích a informačních a komunikačních technologiích: klíč k budoucnosti“, který se bude konat v Bruselu 7. března 2018 a zúčastní se ho řada renomovaných evropských novinářek a aktivistek.

Note to Editors
The EPP Group is the largest political group in the European Parliament with 217 Members from 27 Member States

MEP Contacts

-
Michaela ŠOJDROVÁ
BRU - Phone: +32 (0)2 2845565 Fax: +32 (0)2 2849565
Email: michaela.sojdrova@europarl.europa.eu

Press Contacts

Hana Bambasová
Press Relations Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Terrorism, Czech Republic
Phone: +32 484 278 754

Latest

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU
22.03.2018 - 13:30

Protecting the rights of victims of terrorism in the EU

The European Parliament’s Special Committee on Terrorism held a public hearing on the rights of victims of terrorism. In 2016 and 2017,...
Construction worker doing measuring
21.03.2018 - 15:09

Services e-card: EPP Group calls for holistic approach

Simplifying the provision of services for SMEs in the Single Market is one of the most important priorities of the EPP Group. However, the Commission...
EU puzzle
21.03.2018 - 12:30

Align European semester with national budget cycles

In order to better coordinate economic policies, the European Semester should be aligned with the budgetary calendars of national parliaments, say...
Tax evasion
21.03.2018 - 11:37

EPP Group wants to tax digital business where the user is

Commission initiative comes one week after Parliament's proposal to tax tech giants The EPP Group in the European Parliament welcomes today...

Highlights of the week

26.03.2018 - 28.03.2018
European Commission

Commission discharge 2016

"The European Parliament should not play small-time political games with the Commission discharge and stop talks about postponing its approval...
Engineer in nuclear power station

Work-related cancers: approving stringent prevention measures

Members of the Employment Committee will vote on Tuesday on the proposal regarding the protection of workers from the risks related to exposure to...
Eleni Theocharous