Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Combines harvesting wheat

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to...

Wkrótce
Roundup

Prior to today's vote on glyphosate in the European Parliament, the EPP Group calls on Member States to find a solution Prior to the vote in...

Wkrótce

O:

Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu (PEST) została utworzona w dużej mierze dlatego, że niedawny skandal Monsanto zakwestionował przejrzystość i wiarygodność badań naukowych wykorzystywanych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA. Komisja liczy 30 członków i została powołana na 9-miesięcy. Jej celem jest sprawdzenie potencjalnych nieprawidłowości w procedurze oceny i udzielania zezwoleń dla substancji oraz zbadanie roli Komisji Europejskiej w odnowieniu licencji na stosowanie glifosatu. Grupa EPL opowiedziała się za ustanowieniem tej komisji, ponieważ chcemy dopilnować, aby procedury wydawania zezwoleń podlegały kontroli. Jednakże, angażując się w prace Komisji PEST, Grupa EPL zadba o to, aby Parlament nie podważał wartości i autorytetu instytucji naukowych. Grupa EPL nie zawiedzie rolników; chcemy zagwarantować, że używają legalnych, bezpiecznych i niezawodnych pestycydów.

Najnowsze

Combines harvesting wheat
Informacje
21.02.2018 - 18:14

Evaluation and authorisation of pesticides needs to hold up to scrutiny

After the controversy surrounding the renewal of the use of glyphosate in farming, the European Parliament has set up a Special Committee to investigate potential failures in the evaluation and...
Roundup
Komunikat prasowy
24.10.2017 - 11:03

Glyphosate: EPP Group for limited renewal

Prior to today's vote on glyphosate in the European Parliament, the EPP Group calls on Member States to find a solution Prior to the vote in the European Parliament on an objection to the...