Komunikat prasowy

Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami delegacji i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy.

Bariery w dostępie do kultury

Strasburg
, 14.06.2018 - 12:25
European union puzzle game

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji ws. barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury. Temat ten po raz pierwszy wkroczył w tej formie na agendę Parlamentu Europejskiego. Inicjator i autor sprawozdania, poseł Bogdan Zdrojewski zaznacza, iż sprawozdanie będące pierwszym całościowym dokumentem Komisji Kultury i Edukacji PE poruszającym w sposób bezpośredni zagadnienie dostępu do kultury, jest jednocześnie analizą dotykającą tematu w sposób znacznie szerszy niż wskazywałby na to tytuł. Dotyka bowiem nie tylko barier strukturalnych i finansowych w dostępie, ale także społecznych i cyfrowych oraz zdecydowanie najważniejszego problemu barier edukacyjnych. Efektem przyjętego sprawozdania powinno być, wg posła sprawozdawcy, docenienie znaczenia uczestnictwa w kulturze dla jakości życia, umiejętności poruszania się w współczesnym świecie, a także dla pomyślności ekonomicznej państw UE.

„Problem dostępu i uczestnictwa w kulturze jest zagadnieniem leżącym u podstaw polityki kulturalnej zarówno z perspektywy narodowej, jak i wspólnotowej oraz powinien być rozpatrywany jako zagadnienie o charakterze przekrojowym. W sprawozdaniu w związku z tym ze szczególną mocą podkreślam znaczenie koordynacji polityki kulturalnej z innymi dziedzinami polityki, takimi jak polityka edukacyjna, społeczna, gospodarcza, regionalna, zagraniczna, cyfrowa czy medialna” - zaznaczył poseł Zdrojewski.

Jednocześnie autor sprawozdania dodał, w ślad za przyjętymi dziś rekomendacjami, iż strategie wzmacniania dostępności i uczestnictwa w kulturze powinny być realizowane poprzez identyfikację niedoreprezentowanych grup, projektowanie i wdrażanie inicjatyw lub programów mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa oraz usuwanie istniejących barier. Kluczowe w tym kontekście pozostaje zatem dla sprawozdawcy także prowadzenie polityki opartej na faktach za pomocą szeroko zakrojonych badań oraz gromadzenia danych na temat barier w dostępie do kultury, uczestnictwa w kulturze oraz rozwoju widowni.

„Zainicjowany na forum Parlamentu Europejskiego temat dostępu do kultury stanowi dla mnie kontynuację wcześniej podjętych starań, jeszcze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cieszę się w związku z tym, że został przyjęty na plenum Parlamentu z tak dużym zainteresowaniem i aprobatą. Unia Europejska może i powinna odgrywać kluczową rolę w promowaniu i ułatwianiu lepszej koordynacji polityk kulturalnych na wszystkich poziomach. Wówczas podmioty z całej UE będą miały lepszą możliwość opracowywania kompleksowej i skutecznej polityki promującej dostęp do kultury i uczestnictwo w kulturze, a także pozycjonowania kultury jako niezwykle istotnego elementu projektu integracji europejskiej. Wierzę, że przyjęte dziś przez Parlament sprawozdanie odegra ważną rolę w tych właśnie działaniach”, - podkreślił Bogdan Zdrojewski. 

Uwagi dla redaktorów
Grupa EPL jest największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 219 posłów z 28 państw członkowskich

Kontakt do Posłów

-
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
STR - Phone: +33 (0)3 88 175251 Fax: +33 (0)3 88 179251
E-mail: bogdan.zdrojewski@europarl.europa.eu

Kontakty dla Prasy

Agata Byczewska
Press Officer on Foreign Affairs , Security and Defence and Polish Media, Communications Strategy, ACP, Windhoek Dialogue Delegations
Phone: +32 473 841 093

Najnowsze

#UksLastSummer
16.07.2018 - 18:16

UKsLastSummer: your rights when travelling in the EU

The summer holidays have started! Which EU country are you going to visit this summer? Did you know that your holidays may be less hassle...
Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU
12.07.2018 - 12:00

Ensuring that consumers have the same quality of product across the EU

Last year, it emerged that there were differences in the quality of food and non-food products being sold in different EU countries between, for...
Back lit money bags with euro symbol in vault
12.07.2018 - 10:37

EPP Group wants independent Monetary Fund under Union law

The EPP Group wants the planned European Monetary Fund (EMF) to be independent and integrated into Union law. "The European Stability...
Woman checking food labelling
12.07.2018 - 09:50

Dual quality of products

Products sold under the same brand name must have the same composition throughout the EU - this is the key message from the EPP Group’s Ivan...

W tym tygodniu

09.07.2018 - 13.07.2018
Cloud computing security

More muscle to combat threats to our networks

As threats to our vital networks and information structures are rising, we need to strengthen our ability to prevent, detect and respond to problems...
Happy family with child and shopping bags in city

Better work-life balance for parents and carers

On Wednesday afternoon, the Employment and Social Affairs Committee will vote on the legislative draft Report establishing a better work-life balance...
Human Hand Holding The New Apple Tv Siri Remote

New audiovisual media rules

Members of the Culture and Education Committee will endorse the political agreement reached on the reform of the EU legislation on Audiovisual Media...
Bill Liao