Komunikat prasowy

Opinie wyrażone na tej stronie są opiniami delegacji i nie zawsze odzwierciedlają opinie całej Grupy.

Bariery w dostępie do kultury

Strasburg
, 14.06.2018 - 12:25
European union puzzle game

Parlament Europejski przyjął dziś sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji ws. barier strukturalnych i finansowych w dostępie do kultury. Temat ten po raz pierwszy wkroczył w tej formie na agendę Parlamentu Europejskiego. Inicjator i autor sprawozdania, poseł Bogdan Zdrojewski zaznacza, iż sprawozdanie będące pierwszym całościowym dokumentem Komisji Kultury i Edukacji PE poruszającym w sposób bezpośredni zagadnienie dostępu do kultury, jest jednocześnie analizą dotykającą tematu w sposób znacznie szerszy niż wskazywałby na to tytuł. Dotyka bowiem nie tylko barier strukturalnych i finansowych w dostępie, ale także społecznych i cyfrowych oraz zdecydowanie najważniejszego problemu barier edukacyjnych. Efektem przyjętego sprawozdania powinno być, wg posła sprawozdawcy, docenienie znaczenia uczestnictwa w kulturze dla jakości życia, umiejętności poruszania się w współczesnym świecie, a także dla pomyślności ekonomicznej państw UE.

„Problem dostępu i uczestnictwa w kulturze jest zagadnieniem leżącym u podstaw polityki kulturalnej zarówno z perspektywy narodowej, jak i wspólnotowej oraz powinien być rozpatrywany jako zagadnienie o charakterze przekrojowym. W sprawozdaniu w związku z tym ze szczególną mocą podkreślam znaczenie koordynacji polityki kulturalnej z innymi dziedzinami polityki, takimi jak polityka edukacyjna, społeczna, gospodarcza, regionalna, zagraniczna, cyfrowa czy medialna” - zaznaczył poseł Zdrojewski.

Jednocześnie autor sprawozdania dodał, w ślad za przyjętymi dziś rekomendacjami, iż strategie wzmacniania dostępności i uczestnictwa w kulturze powinny być realizowane poprzez identyfikację niedoreprezentowanych grup, projektowanie i wdrażanie inicjatyw lub programów mających na celu zwiększenie ich uczestnictwa oraz usuwanie istniejących barier. Kluczowe w tym kontekście pozostaje zatem dla sprawozdawcy także prowadzenie polityki opartej na faktach za pomocą szeroko zakrojonych badań oraz gromadzenia danych na temat barier w dostępie do kultury, uczestnictwa w kulturze oraz rozwoju widowni.

„Zainicjowany na forum Parlamentu Europejskiego temat dostępu do kultury stanowi dla mnie kontynuację wcześniej podjętych starań, jeszcze w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Cieszę się w związku z tym, że został przyjęty na plenum Parlamentu z tak dużym zainteresowaniem i aprobatą. Unia Europejska może i powinna odgrywać kluczową rolę w promowaniu i ułatwianiu lepszej koordynacji polityk kulturalnych na wszystkich poziomach. Wówczas podmioty z całej UE będą miały lepszą możliwość opracowywania kompleksowej i skutecznej polityki promującej dostęp do kultury i uczestnictwo w kulturze, a także pozycjonowania kultury jako niezwykle istotnego elementu projektu integracji europejskiej. Wierzę, że przyjęte dziś przez Parlament sprawozdanie odegra ważną rolę w tych właśnie działaniach”, - podkreślił Bogdan Zdrojewski. 

Uwagi dla redaktorów
Grupa EPL jest największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 219 posłów z 28 państw członkowskich

Kontakt do Posłów

-
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
STR - Phone: +33 (0)3 88 175251 Fax: +33 (0)3 88 179251
E-mail: bogdan.zdrojewski@europarl.europa.eu

Kontakty dla Prasy

Agata Byczewska
Press Officer on Foreign Affairs , Security and Defence and Polish Media, Communications Strategy, ACP, Windhoek Dialogue Delegations
Phone: +32 473 841 093

Najnowsze

Combines harvesting wheat
20.09.2018 - 10:37

Pesticides: science mustn't be guided by politics

In a draft Report released today, the EPP Group insists on a science-based approach towards pesticide authorisation. "We need to further...
pharmacy
13.09.2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13.09.2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12.09.2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...

W tym tygodniu

24.09.2018 - 28.09.2018
Financial Pie Chart - Euro

Cohesion Policy after 2020

The EPP Group will hold a public hearing on 'Cohesion Policy post-2020: Investments and solidarity in the context of the new EU budget', on...
word budget

2019 EU Budget Committee vote

On Tuesday and Wednesday, the Budgets Committee will vote on the 2019 EU Budget, ahead of the vote scheduled for the October II plenary session. Jos...
A heap of old collectors and vintage coins

Stopping illegal trafficking of cultural goods

The black market of antiquities and cultural goods constitutes one of the most persistent illegal trades in the world. For the moment, there is no EU...
Regina Bastos MEP