praca dla grupy epl

Praca dla grupy EPL

Jeżeli rozważali Państwo karierę w instytucjach europejskich, być może zainteresuje Państwa możliwość pracy dla grupy EPL.

Dokonujemy rekrutacji i pomagamy w rozwoju zaangażowanych i ambitnych ludzi z całej Unii Europejskiej i spoza niej oraz oferujemy im możliwość dalszego rozwoju osobistego dzięki szkoleniom zawodowym. Nasi koledzy pochodzą ze wszystkich państw członkowskich UE, krajów kandydujących i państw trzecich.

Nasi zaangażowani i cechujący się wysokimi kompetencjami pracownicy wspierają działalność posłów do Parlamentu Europejskiego i z bliska śledzą prace Parlamentu. Zatrudniamy doradców politycznych dysponujących specjalistyczną wiedzą na temat skomplikowanego systemu funkcjonowania Unii Europejskiej. Naszymi pracownikami są również specjaliści ds. komunikacji, którzy dbają o skuteczne przekazywanie informacji naszej grupy, zarówno tradycyjnymi kanałami informacyjnymi, jak też przez internet. Nasi koledzy z działu informatycznego dostarczają nam natomiast nowoczesnych narzędzi koniecznych do sprawnego wykonywania naszej pracy, a zadaniem naszego działu personalnego jest zapewnianie administracyjnego wsparcia zespołu.

W grupie EPL mile widziana jest różnorodność wśród naszych pracowników. Pracujemy w środowisku międzynarodowym i prawie zawsze w więcej niż jednym języku. Staramy się wzmocnić wśród naszych kolegów atmosferę przynależności i współpracy.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, poniżej znajdują się dodatkowe informacje na temat możliwości kariery w grupie EPL oraz informacje o aktualnych wolnych stanowiskach.

 

 
 
  • Pracownicy kontraktowiDla grupy pracuje duża liczba pracowników kontraktowych. Okres trwania kontraktu nie może być dłuższy niż 6 lata. Zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą, pracownicy ci są rekrutowani z listy rezerwowej stworzonej na podstawie szczegółowych rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych przed komisją rekrutacyjną.
  • Pracownicy czasowi Większość naszych pracowników to pracownicy czasowi z kontraktami na czas nieokreślony. Ich rekrutacja odbywa się na podstawie procedury selekcyjnej obejmującej testy pisemne i ustne. Informacje o wolnych stanowiskach są publikowane na stronie internetowej naszej grupy, w ogłoszeniach o wakatach w Parlamencie Europejskim (Avis de Vacances d'emplois internes) oraz sporadycznie w prasie krajowej.
  • Urzędnicy Wśród pracowników sekretariatu EPL jest pewna liczba urzędników instytucji europejskich, przede wszystkim Parlamentu Europejskiego, którzy nie są związani z naszą grupą. Pracownicy ci są zatrudnionymi na stałe urzędnikami instytucji europejskich.Odwiedź stronę EPSO
 

Wykaz wakatów
Nr
Zaszere- gowanie
Wakaty
Opis pracy
Formularz zgłoszeniowy
Termin zgłoszenia
Obecnie nie mamy ofert pracy. Prosimy spróbować w późniejszym terminie.
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Staże
Nasza oferta

Grupa EPL oferuje 5-miesięczne staże dla obywateli UE oraz kandydatów z państw stowarzyszonych i kandydujących. Na zasadzie odstępstwa staże mogą także zostać przyznane niewielkiej liczbie obywateli innych państw. Stażyści otrzymują miesięczną dietę w wys. 1300 EUR na pokrycie kosztów utrzymania w Brukseli. W trakcie stażu można wziąć udział w jednym posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Koszty podróży służbowej (transport i zakwaterowanie) są pokrywane przez Grupę EPL oddzielnie.

Grupa EPL pokrywa koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jednakże stażyści przed rozpoczęciem stażu muszą dostarczyć dokument poświadczający, że posiadają ubezpieczenie zdrowotne.

Praca każdego ze stażystów przebiega pod nadzorem jednego z administratorów z sekretariatu Grupy EPL.

 

Kto może ubiegać się o staż

Kandydaci ubiegający się o staż płatny muszą:

  • być obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej bądź państwa stowarzyszonego lub kandydującego;
  • posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych lub ukończone trzy lata studiów (co najmniej sześć semestrów) na uniwersytecie bądź w równoważnej instytucji szkolnictwa wyższego LUB przedstawić wystawione przez szkołę wyższą poświadczenie, że staż jest obowiązkowym elementem studiów;
  • posiadać bardzo dobrą znajomość dwóch języków urzędowych UE, z których jeden powinien być językiem roboczym UE (angielski, francuski lub niemiecki – przynajmniej na poziomie B2);
  • kandydaci z państw spoza UE powinni posiadać bardzo dobrą znajomość co najmniej jednego języka roboczego UE;
  • stażystami nie mogą być osoby, które w przeszłości zostały przyjęte na płatny staż w instytucjach UE, ani osoby, które po ukończeniu studiów podjęły pracę zarobkową.

Grupa EPL jest pracodawcą stosującym politykę równości szans i zachęca do ubiegania się o staże niepełnosprawnych młodych ludzi spełniających powyższe wymagania.

 

Kiedy złożyć wniosek

Okresy staży oraz odpowiadające im terminy składania wniosków:

Szczegóły zaproszeń do wyrażenia zainteresowania i formularze zgłoszeniowe będą dostępne na 2-3 tygodnie przed upływem terminu.

Okres stażu:
luty – czerwiec
wrzesień – styczeń
Termin składania wniosków:
do dnia 15 grudnia (do północy)
do dnia 15 czerwca (do północy)

 

Jak ubiegać się o staż

Wnioskodawcy muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy online.

Ważna uwaga: należy przygotować wcześniej niektóre dokumenty, jak listy polecające, dyplomy itp.

Prosimy o dokładne i szczegółowe zapoznanie się z zaproszeniem do wyrażenia zainteresowania.

Więcej informacji na temat staży Grupy EPL znajduje się w Regulaminie.

 

Otwarte zaproszenia do wyrażenia zainteresowania
Referencja
2018/STG/2
2018/STG/Photo/2
Opis stanowiska
Formularz aplikacyjny
Upłynął
Upłynął
 
“Na uniwersytecie miałem kilka zajęć z prawa UE i to wzbudziło moje zainteresowanie, aby uzyskać praktyczne doświadczenie w obserwacji jak tworzone są przepisy na poziomie europejskim. Jako praktykant w Grupie EPL, udało mi się wziąć udział w posiedzeniach różnych komisji Parlamentu Europejskiego, jak również zaobserwować z bliska proces przekazu zmiany w prawie UE do prasy i obywateli. Staż był satysfakcjonującym i wymagającym doświadczeniem i polecam wszystkim zainteresowanym sprawami europejskimi i komunikacją, aby o niego aplikowali.”
Eoghan Dockrell (Irlandia)
 
 
“Otwarcie i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że mój czas spędzony w Grupie EPL był wzbogacającym doświadczeniem. Z jednej strony, miałam możliwość rozwoju zawodowego poprzez branie odpowiedzialności za moje własne przedsięwzięcia, ale również poprzez obserwację pracy najlepszych w swojej dziedzinie. Z drugiej strony był to również ciekawe społecznie doświadczenie, ponieważ przez ten okres czasu, należałam do wyjątkowej grupy ciekawych ludzi z różnych zakątków świata, którzy dzięki swojemu przyjacielskiemu nastawieniu, życzliwości i poczuciu humoru zapisali się w mojej pamięci.”
Vladimira Briestenska (Słowacja)
 
Za kulisami
Dzięki nam mogą mieć Państwo możliwość zajrzeć za kulisy Parlamentu Europejskiego i poznać posłów do Parlamentu Europejskiego w mniej formalnym środowisku.Codzienna praca posła do Parlamentu Europejskiego to nie tylko udział w głosowaniu i posiedzeniach komisji parlamentarnych, lecz także godziny wstępnych prac ustawodawczych, spotkania z zainteresowanymi stronami i wyborcami, wystąpienia w mediach, negocjacje z innymi podmiotami w procesie decyzyjnym, przemówienia wygłaszane dla grup gości, obecność na konferencjach i wysłuchaniach oraz informowanie się o aktualnych wydarzeniach politycznych w Unii Europejskiej i w państwach członkowskich.

 

Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących staży lub ofert pracy prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższych adresów mailowych. Prosimy nie kontaktować się bezpośrednio z naszymi pracownikami, ponieważ państwa zgłoszenia nie będą wtedy rozpatrywane.

EPP-Recruitment@europarl.europa.eu