nasze sieci

Nasze sieci

 

Myślą przewodnią, która przyświecała tworzeniu każdej z fundacji czy sieci grupy PPE była chęć wyjścia poza naszą działalność legislacyjną oraz dotarcia do innych ludzi o podobnych poglądach w całej UE i poza jej graniami. Choć powierzono im różne misje, wszystkie one mają za zadanie zwiększenie przestrzeni dialogu dla rozwoju centroprawicowych idei.

 

Sieć Idei Europejskich

European Ideas Network

Sieć Idei Europejskich to otwarty, ogólnoeuropejski ośrodek analityczny stworzony w celu promowania nowego sposobu myślenia w odniesieniu do najważniejszych wyzwań, jakim muszą sprostać kraje Unii Europejskiej. Sieć została uruchomiona latem 2002 r. i szybko stała się ważnym punktem spotkań i wymiany intelektualnej centroprawicy w polityce europejskiej. Sieć, do której należy około 600 aktywnych członków – decydentów i opiniotwórców z całej Europy – skupia polityków, biznesmenów, naukowców, doradców politycznych, analityków, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego dzielących wspólną wizję Europy, jak również bezpartyjnych ekspertów oraz komentatorów z zewnątrz, zainteresowanych danymi kwestiami polityki publicznej.

Fundacja Roberta Schumana

Robert Schuman Foundation Logo

Fundacja Roberta Schumana została założona w 1989 r. Pomysłodawcą idei Fundacji był niemiecki polityk należący do CDU, a następnie przewodniczący Grupy EPL, Egon A. Klepsch, który widział potrzebę aktywnego wspierania demokracji w Europie. To on przewodniczył wyjazdowi posłów do Polski w czasie, gdy kraj ten cierpiał wskutek stanu wojennego. Przewidując zmiany demokratyczne, stworzono fundację opartą na EPL, która składała się z posłów należących do EPL i miała na celu wspieranie demokracji w Europie Środkowej, Południowo-Wschodniej i Wschodniej oraz w Ameryce Łacińskiej i Afryce. Fundacja została później nazwana imieniem „ojca Europy”, Roberta Schumana. Proponuje ona jednomiesięczne staże w Parlamencie Europejskim dla młodych ludzi wyznających wartości centroprawicowe.

Instytut Roberta Schumana

Robert Schuman Institute

„Związek ds. Rozwoju Demokracji w Europie Środkowej i Wschodniej Instytutu Roberta Schumana”, czy też Instytut Roberta Schumana, działa od 1995 r. i ma w swojej ofercie kształcenie i szkolenia dla obecnie działających i przyszłych polityków partii należących do rodziny Europejskiej Partii Ludowej, a także organizuje konferencje na temat bieżących spraw regionalnych. Celem Instytutu Roberta Schumana jest promowanie idei zjednoczonej Europy i podstawowych wartości EPL, wspieranie i umacnianie procesu przemian demokratycznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wsparcie przez edukację i szkolenia rozwoju grup siostrzanych i współpracujących z EPL.

Dialog Windhuk

Dialog Windhuk to inicjatywa Grupy EPL w zakresie polityki afrykańskiej, którą wdrożono w marcu 1996 w Windhuku, stolicy Namibii. Objęła ona pięć afrykańskich partii z krajów anglojęzycznych w Południowej i Wschodniej Afryce. Celem Dialogu Windhuk było stworzenie platformy do współpracy nie tylko pomiędzy Grupą EPL i jej afrykańskimi partnerami, ale również pomiędzy poszczególnymi partiami na afrykańskiej scenie politycznej. Miał on w założeniu stworzyć forum, na którym podobnie myślące partie afrykańskie i eurodeputowani z Grupy EPL będą się mogli spotkać i wymienić pomysłami w takich dziedzinach jak sprawny system zarządzania państwem, praktyki demokratyczne, zrównoważony rozwój i współpraca regionalna. 

Do wspólnych wartości, na których opiera się ta współpraca, należą poszanowanie dla praw i wolności człowieka, społecznej gospodarki rynkowej i rządów prawa opartych na zasadzie trójpodziału władzy i demokracji wielopartyjnej z wolnymi wyborami respektującymi zasadę pomocniczości i, kiedy to możliwe, zapewniającymi lokalną i regionalną autonomię. 

W listopadzie 2015 powołano Nowy Dialog Windhuk, który jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na scenie politycznej w Afryce, miedzy innymi sukcesy nowopowstałych partii centroprawicowych w takich krajach jak Tanzania i Ghana. Przyświecają mu te same założenia, co poprzedniej inicjatywie, natomiast w ramach Nowego Dialogu Windhuk, Grupa poszukuje nowych partnerów spoza kręgu tradycyjnych afrykańskich partnerów zrzeszonych w  UPADD- Unii Afrykańskich Partii dla Demokracji i Rozwoju.

Fundacja im. Roberta Schumana i Fundacja Konrada Adenauera popierają pomysł regularnej współpracy , były i są aktywnie zaangażowane zarówno w  Dialog Windhuk jak i w Nowy Dialog Windhuk.

Najnowsze

EIN Riga
22.05.2018 - 09:24

Lech Wałęsa to receive merit award from EIN in Riga

The annual gathering of the European Ideas Network (EIN) will take place in Riga, Latvia, from 23 to 25 May with European politicians, academics,...
Nicole Fontaine EP President at a plenary session in Strasbourg on July 1999
18.05.2018 - 21:19

Passing of Nicole Fontaine: a militant of the European ideal

“It is with deep sadness that I learned of the passing of Nicole Fontaine, former President of the European Parliament. After Simone Veil, the...
traffic on german autobahn,european cars and trucks
17.05.2018 - 13:22

EPP Group in favour of capping CO2 emissions for trucks

EPP Group backs Commission’s proposal to cut CO2 emissions for trucks, but urges that we remain realistic The EPP Group in the European...
Environment Committee backs stronger EU disaster relief
17.05.2018 - 12:00

Environment Committee backs stronger EU disaster relief

The European Parliament’s Environment Committee has approved draft legislation to step up EU disaster relief. Authored by the EPP Group’s...

W tym tygodniu

22.05.2018 - 25.05.2018
Riga, Latvia

Discussing the European way of life in Riga

European politicians, academics, policy-makers and opinion-shapers will gather in Riga, Latvia, from 23-25 May at the annual conference of the...
Facebook

Mark Zuckerberg to meet EP leaders

An extraordinary meeting with the Chief Executive Officer of Facebook, Mark Zuckerberg, will take place on Tuesday in the European Parliament. The...
High angle view of traffic on highway

Road charges: fair charging for better roads

The Transport and Tourism Committee will vote on Thursday morning on the phasing-out of the Eurovignette for heavy duty vehicles and vans....