nasza historia

Nasza historia

 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego z grupy EPL

Our history

Alcide DE GASPERI
1954
 
Our history

Giuseppe PELLA
1954-1956
 
Our history

Hans FURLER
1956-1958   1960-1962
 
Our history

Robert SCHUMAN
1958-1960
 
Our history

Jean DUVIEUSART
1964-1965
 
Our history

Victor LEEMANS
1965-1966
 
Our history

Alain POHER
1966-1969
 
Our history

Mario SCELBA
1969-1971
 
Our history

Emilio COLOMBO
1977-1979
 
Our history

Pierre PFLIMLIN
1984-1987
 
Our history

Egon A. KLEPSCH
1992-1994
 
Our history

José Maria GIL-ROBLES GIL-DELGADO
1997-1999
 
Our history

Nicole FONTAINE
1999-2002
 
Our history

Hans-Gert POETTERING
2007-2009
 
Our history

Jerzy BUZEK
2009-2011
 
Our history

Antonio TAJANI
2017
 

 

 

Archiwum Grupy EPL

Archiwum Grupy EPL

Dowiedz się więcej

 

Medal Roberta Schumana

Robert Schuman Medal

Dowiedz się więcej

 

Powiązane publikacje

The Reunification of Europe

The Reunification of Europe

A Struggle for the Power of Freedom: Peaceful Revolutions and the Heroes of Anti-Totalitarian Europe

EPP Group: 1953-2018

65 Years of History (1953-2018)

EPP Group - 65 Years of History: 1953-2018

Podróz do serca Europy - 1953-2009

Voyage to the Heart of Europe (1953-2009)

Historia Grupy Chrzescijanskich Demokratów i Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim

Po drugiej wojnie światowej kilku liderów politycznych było na tyle dalekowzrocznych i odważnych, że podjęło starania na niespotykaną dotychczas skalę o zapewnienie pokoju. Francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman, kanclerz Niemiec Konrad Adenauer, premier Włoch Alcide de Gasperi – wszyscy wywodzący się z kręgów Europejskiej Partii Ludowej (EPL) – byli wśród ojców-założycieli, którzy podjęli pierwsze kluczowe działania na drodze ku urzeczywistnieniu idei zjednoczonej Europy. Ma więc swoje uzasadnienie stwierdzenie, że to przede wszystkim Chrześcijańscy Demokraci rozpoczęli proces pojednania i integracji w Europie.

W celu zapewnienia pokoju oraz odbudowania Europy na solidnych ekonomicznych podstawach stworzono Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). Większość przedstawicieli, którzy uczestniczyli w pierwszym Zgromadzeniu EWWiS, należała do tego samego pokolenia pionierów pragnących, aby nigdy nie powróciły wydarzenia drugiej wojny światowej. Grupa Chrześcijańskich Demokratów, założona w dniu 23 czerwca 1953 r. jako frakcja polityczna we Wspólnym Zgromadzeniu EWWiS, zawsze odgrywała wiodącą rolę w tworzeniu Europy.

Budowaniu Europy towarzyszyła transformacja Parlamentu Europejskiego ze Zgromadzenia w pełnoprawny Parlament. Pokolenie, które przyszło po pokoleniu pionierów, dążyło do wprowadzenia praktycznej integracji europejskiej, umożliwiającej modernizację europejskiej gospodarki i stworzenie dużego, jednolitego rynku. Wraz z postępującą integracją Europy, rozwijały się też wspólnotowe instytucje, potrzebne aby stawić czoła pojawiającym się wyzwaniom. W roku 1979 Parlament Europejski po raz pierwszy wprowadził bezpośrednie powszechne wybory. Z tej okazji nasza grupa zmieniła swoją nazwę na „Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)”.

Our History

Rodzina EPL po raz kolejny zajęła centralną pozycję, stojąc na czele europejskiej integracji po upadku muru berlińskiego i nieuchronnym końcu totalitarnego komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej. Zainspirowana ideą zjednoczenia, EPL popierała i wspierała rozwój pluralistycznych demokracji w byłych krajach komunistycznych i zdecydowanie opowiadała się za ponownym zjednoczeniem podzielonego na dwie części kontynentu. W Europie zwycięstwo odniosły partie niekomunistyczne, podpisujące się pod wartościami centroprawicowymi. Ludzie poparli naszą wizję ponownie zjednoczonego kontynentu w wyborach do Parlamentu Europejskiego w lipcu 1999 r. Od tej pory jesteśmy największą grupą w Parlamencie Europejskim.

Otwartość i zmysł integracji, którymi się charakteryzujemy, oznaczają również, iż nasza rodzina polityczna dostosowała się do ujmowania centroprawicowości w szerokim rozumieniu tego terminu. Partie Chrześcijańskich Demokratów, które stanowiły rdzeń naszej grupy w latach powojennych, dostosowały swoją polityczną filozofię do zmieniającego się elektoratu i grupa powiększyła się o umiarkowane i konserwatywne partie w Skandynawii oraz Europie Środkowej i Wschodniej. Zmieniła również swoją nazwę na „Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)” oraz „Europejscy Demokraci” w latach 1999-2009.

W czerwcu 2009 r. powrócono jednak do nazwy „Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)”.

Rodzina EPL kształtowała historię europejskiej integracji. Dziś, gdy Europa ponownie stoi w obliczu wyzwań, kontynuujemy przestrzeganie tych tradycji, pozostając wiernymi naszym przekonaniom: zjednoczona Europa, której podstawą są wartości ludzkiej godności, wolności, praw człowieka, praworządności, solidarności i pomocniczości.

 

Przewodniczący grupy EPL

Our history


E.M.J.A. SASSEN
1953-1958
 
Our history


Pierre WIGNY
1958
 
Our history


Alain POHER
1959-1966
 
Our history


Joseph ILLERHAUS
1966-1969
 
Our history


Hans August LÜCKER
1969-1975
 
Our history


Alfred BERTRAND
1975-1977
 
Our history


Egon A. KLEPSCH
1977-1982, 1984-1992
 
Our history


Paolo BARBI
1982-1984
 
Our history


Leo TINDEMANS
1992-1994
 
Our history


Wilfried MARTENS
1994-1999
 
Our history


Hans-Gert POETTERING
1999-2007
 
Our history

Joseph DAUL
2007-2014
Więcej informacji

 

Sekretarze generalni grupy EPL

KAMP, Martin (D)
PEDERSEN, Niels (DK)
WELLE, Klaus (D)
DAVID, Mário (P)
GUCKENBERGER, Gerhard (D)
GUCCIONE, Sergio (I)
BETTAMIO, Giampaolo (I)
DE POI, Alfredo (I) †
FERRAGNI, Arnaldo (I)
LENZ, Carl Otto (D)
OPITZ, Hans Joachim (D)
skoro 01/09/2007
01/01/2004-31/08/2007
09/02/1999-31/12/2003
10/04/1997-07/02/1999
24/01/1991-09/04/1997
15/03/1986-31/12/1990
01/10/1976-31/01/1986
01/12/1972-30/09/1976
01/02/1966-30/11/1972
01/01/1960-31/01/1966
01/01/1954-15/09/1959