Bieżący temat

Bitcoins

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial...

Wkrótce
Seizing terror and criminal assets across EU

The European Parliament’s Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee has approved legislation to block terrorists’ access to...

Wkrótce
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together

Blocking terrorists’ access to financing will be easier with new EU legislation adopted today by the European Parliament’s Committee on...

Wkrótce
Giving Schengen databank muscle to secure borders

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs approved reports on three pieces of legislation calling for...

Wkrótce

Terroryzm

Postrzegamy terroryzm jako globalne zagrożenie, którym należy się zająć na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim, regionalnym i światowym. Jesteśmy przekonani, że w następstwie ataków w Paryżu i Brukseli pojawiła się pilna potrzebna zaostrzenia europejskich środków na rzecz zwalczania terroryzmu, tak aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo, bronić naszych podstawowych wartości, takich jak wolność, demokracja i prawa człowieka, oraz stać na straży prawa międzynarodowego.

Mając na uwadze, że walka z terroryzmem leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, Grupa EPL  jest zdecydowanym zwolennikiem unijnego podejścia do określenia dokładnego charakteru zagrożenia terroryzmem, opracowania najskuteczniejszych metod zwalczania tego zagrożenia i wskazania pierwotnych przyczyn terroryzmu, przy pełnym poszanowaniu praworządności oraz z zachowaniem solidnych ram i norm dotyczących ochrony praw podstawowych.

#antiterrorpact

Priorytety

PoprzednipauseresumeNastępny
Germany Raises Security Level
Koordynacja natychmiastowej reakcji na rosnące zagrożenie związane z „zagranicznymi bojownikami” Aby skutecznie uporać się z tym rosnącym zagrożeniem, państwa członkowskie muszą zharmonizować działania podejmowane w ramach natychmiastowej reakcji oraz swoje podejście do zagranicznych bojowników. Grupa EPL analizuje wszystkie możliwości, bez tematów tabu, w tym: zatrzymywanie paszportów UE w przypadkach podwójnego obywatelstwa, bez uszczerbku dla krajowych przepisów konstytucyjnych;...
Muslim rebel
Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Kanada (oraz w mniejszym stopniu Australia i Nowa Zelandia) odnotowały niepokojącą tendencję do terroryzmu rodzimego i radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemocy; istotna jest zatem transatlantycka współpraca w tym obszarze. Grupa EPL podkreśla zalety stosowania wszystkich odpowiednich instrumentów dla lepszej wymiany informacji wywiadowczych i wzmocnienia współpracy między agencjami (w tym porozumienia w sprawie PNR oraz programu śledzenia środków finansowych...
Muslim militants
Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest określenie sposobu deradykalizacji i integracji osób zniechęconych. Wzrasta świadomość potrzeby skoordynowanego monitorowania internetu, gdyż ekstremiści wykorzystują tę wolną przestrzeń do szerzenia swoich radykalnych poglądów. Grupa EPL wzywa państwa członkowskie i Komisję Europejską, do zacieśnienia współpracy z przedsiębiorstwami internetowymi i platformami społecznościowymi (Google, Twitter, Facebook, YouTube i in.) w celu ograniczenia dostępu do materiał...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
Grupa EPL zawsze była zwolennikiem unijnego systemu PNR (systemu danych dotyczących przelotu pasażera), jako cennego narzędzia, które można wykorzystać w walce z zagrożeniem terrorystycznym, oprócz kompleksowego zestawu innych środków.  Liczba zradykalizowanych obywateli UE powracających do Europy po walkach ramię w ramię z Państwem Islamskim, Al-Kaidą lub inną organizacją terrorystyczną wyraźnie uwidoczniła konieczność ponownego przemyślenia przekazywania na szczeblu europejskim danych pasażerów odbywających...

Nasze osiągnięcia

two police officers doing a traffic control
29.11.2013 - 12:30

Bezpieczniejsze społeczeństwo: zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Przestępczość zorganizowana jest zagrożeniem dla europejskich obywateli, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i gospodarki jako całości. Przestępcy bez przeszkód działają ponad...

Informacje

Travel
08.11.2016 - 14:21

Paris attacks: reinforced controls at Schengen external borders

Controls at the external borders of the Schengen area remain one of the most important safeguards of our freedom of movement and the Member States' internal security and public policies. When...
Paris, January 10 2016: commemoration for victims of terrorist attacks
31.10.2016 - 16:15

Five lessons learned from the terror attacks in France

One year has passed since the Paris attacks and January 2017 will mark two years since the Charlie Hebdo offices were attacked. Brussels, Burgas, Nice, Würzburg, Copenhagen, Ansbach and others...
Terrorism
24.05.2016 - 11:30

The Fight Against Online Radicalisation

Hardly a week goes by without news of a terrorist atrocity that has been averted or, worse, committed. In Arab countries such as Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Libya, Lebanon, Egypt, Tunisia,...

Pages

Komunikaty prasowe

Bitcoins
29.01.2018 - 14:46

Transparency against terror financing and tax evasion

New money laundering rules also apply to virtual currencies "It will get much tougher to remain unseen when doing shady financial transactions. With this decision, Europe's financial...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
11.01.2018 - 09:06

Taking money from terrorists to boost law enforcement

Blocking terrorists’ access to financing will be easier with new EU legislation adopted today by the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs. Tackling...
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017
09.10.2017 - 15:56

There's no development without good governance

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit will, however, depend on the political will for...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages