Bieżący temat

Germany Raises Security Level

One year on from the terrorist attacks in Brussels, the EPP Group remains committed to pushing forward tough measures to help the fight against...

Wkrótce
CETA approved, EU future, Fighting terrorism, Ukraine conflict

The European Parliament finally approved the EU-Canada free-trade agreement CETA. The EPP Group faced off with Euroskeptics in a debate on the future...

Wkrótce
Germany Raises Security Level

Following the Paris attacks, the EPP Group set out to achieve 10 objectives to fight terrorism and make Europe safer. The European Parliament will...

Wkrótce
Anti-terror law with tougher measures against terror networks

A new EU anti-terror law before the European Parliament this week aims to step up the fight against terror recruitment, planning, training and...

Wkrótce

Terroryzm

Postrzegamy terroryzm jako globalne zagrożenie, którym należy się zająć na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim, regionalnym i światowym. Jesteśmy przekonani, że w następstwie ataków w Paryżu i Brukseli pojawiła się pilna potrzebna zaostrzenia europejskich środków na rzecz zwalczania terroryzmu, tak aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo, bronić naszych podstawowych wartości, takich jak wolność, demokracja i prawa człowieka, oraz stać na straży prawa międzynarodowego.

Mając na uwadze, że walka z terroryzmem leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, Grupa EPL  jest zdecydowanym zwolennikiem unijnego podejścia do określenia dokładnego charakteru zagrożenia terroryzmem, opracowania najskuteczniejszych metod zwalczania tego zagrożenia i wskazania pierwotnych przyczyn terroryzmu, przy pełnym poszanowaniu praworządności oraz z zachowaniem solidnych ram i norm dotyczących ochrony praw podstawowych.

#antiterrorpact

Priorytety

PoprzednipauseresumeNastępny
Germany Raises Security Level
Koordynacja natychmiastowej reakcji na rosnące zagrożenie związane z „zagranicznymi bojownikami” Aby skutecznie uporać się z tym rosnącym zagrożeniem, państwa członkowskie muszą zharmonizować działania podejmowane w ramach natychmiastowej reakcji oraz swoje podejście do zagranicznych bojowników. Grupa EPL analizuje wszystkie możliwości, bez tematów tabu, w tym: zatrzymywanie paszportów UE w przypadkach podwójnego obywatelstwa, bez uszczerbku dla krajowych przepisów konstytucyjnych;...
Muslim rebel
Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Kanada (oraz w mniejszym stopniu Australia i Nowa Zelandia) odnotowały niepokojącą tendencję do terroryzmu rodzimego i radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemocy; istotna jest zatem transatlantycka współpraca w tym obszarze. Grupa EPL podkreśla zalety stosowania wszystkich odpowiednich instrumentów dla lepszej wymiany informacji wywiadowczych i wzmocnienia współpracy między agencjami (w tym porozumienia w sprawie PNR oraz programu śledzenia środków finansowych...
Muslim militants
Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest określenie sposobu deradykalizacji i integracji osób zniechęconych. Wzrasta świadomość potrzeby skoordynowanego monitorowania internetu, gdyż ekstremiści wykorzystują tę wolną przestrzeń do szerzenia swoich radykalnych poglądów. Grupa EPL wzywa państwa członkowskie i Komisję Europejską, do zacieśnienia współpracy z przedsiębiorstwami internetowymi i platformami społecznościowymi (Google, Twitter, Facebook, YouTube i in.) w celu ograniczenia dostępu do materiał...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
Grupa EPL zawsze była zwolennikiem unijnego systemu PNR (systemu danych dotyczących przelotu pasażera), jako cennego narzędzia, które można wykorzystać w walce z zagrożeniem terrorystycznym, oprócz kompleksowego zestawu innych środków.  Liczba zradykalizowanych obywateli UE powracających do Europy po walkach ramię w ramię z Państwem Islamskim, Al-Kaidą lub inną organizacją terrorystyczną wyraźnie uwidoczniła konieczność ponownego przemyślenia przekazywania na szczeblu europejskim danych pasażerów odbywających...

Nasze osiągnięcia

two police officers doing a traffic control
29.11.2013 - 12:30

Bezpieczniejsze społeczeństwo: zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Przestępczość zorganizowana jest zagrożeniem dla europejskich obywateli, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i gospodarki jako całości. Przestępcy bez przeszkód działają ponad...

Informacje

Travel
08.11.2016 - 14:21

Paris attacks: reinforced controls at Schengen external borders

Controls at the external borders of the Schengen area remain one of the most important safeguards of our freedom of movement and the Member States' internal security and public policies. When...
Paris, January 10 2016: commemoration for victims of terrorist attacks
31.10.2016 - 16:15

Five lessons learned from the terror attacks in France

One year has passed since the Paris attacks and January 2017 will mark two years since the Charlie Hebdo offices were attacked. Brussels, Burgas, Nice, Würzburg, Copenhagen, Ansbach and others...
Terrorism
24.05.2016 - 11:30

The Fight Against Online Radicalisation

Hardly a week goes by without news of a terrorist atrocity that has been averted or, worse, committed. In Arab countries such as Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Libya, Lebanon, Egypt, Tunisia,...

Pages

Komunikaty prasowe

Germany Raises Security Level
15.03.2017 - 14:02

One year after Brussels attacks, we are making Europe safer

One year on from the terrorist attacks in Brussels, the EPP Group remains committed to pushing forward tough measures to help the fight against radical terrorism. After the attacks in Paris, the...
Germany Raises Security Level
15.02.2017 - 16:48

EU delivers in fight against terrorism

Following the Paris attacks, the EPP Group set out to achieve 10 objectives to fight terrorism and make Europe safer. The European Parliament will vote tomorrow on the new EU laws on terrorism and...
Collection of semiprecious stones and minerals
24.01.2017 - 12:24

Conflict Minerals: new Regulation to stop profits from trade

Conflict Minerals Report approved today by Members of the European Parliament’s International Trade Committee We are now a step closer to putting an end to profits from the illegal trade of...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages