Bieżący temat

Rear View Midsection Of Police With Weapons

Europeans need to feel safe Our world is a world of change. Old allies are distancing themselves from Europe, old rivals are threatening our...

Wkrótce
two police officers doing a traffic control

Should police and border guards be able to quickly find what they need on escaped criminals in a one-stop-shop portal connecting data from all EU...

Wkrótce
A heap of old collectors and vintage coins

Members of the European Parliament want to put an end to the illicit trafficking of cultural goods from outside the Union. The proposed measures to...

Wkrótce
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The...

Wkrótce

Terroryzm

Postrzegamy terroryzm jako globalne zagrożenie, którym należy się zająć na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim, regionalnym i światowym. Jesteśmy przekonani, że w następstwie ataków w Paryżu i Brukseli pojawiła się pilna potrzebna zaostrzenia europejskich środków na rzecz zwalczania terroryzmu, tak aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo, bronić naszych podstawowych wartości, takich jak wolność, demokracja i prawa człowieka, oraz stać na straży prawa międzynarodowego.

Mając na uwadze, że walka z terroryzmem leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, Grupa EPL  jest zdecydowanym zwolennikiem unijnego podejścia do określenia dokładnego charakteru zagrożenia terroryzmem, opracowania najskuteczniejszych metod zwalczania tego zagrożenia i wskazania pierwotnych przyczyn terroryzmu, przy pełnym poszanowaniu praworządności oraz z zachowaniem solidnych ram i norm dotyczących ochrony praw podstawowych.

#antiterrorpact

Priorytety

PoprzednipauseresumeNastępny
Rear View Midsection Of Police With Weapons
Europeans need to feel safe Our world is a world of change. Old allies are distancing themselves from Europe, old rivals are threatening our continent again. New threats occur, new technologies give criminals new opportunities.  In the face of these new threats, the EU provides a safe harbour of peace, stability, freedom and democracy. The EPP Group has led, and continues to lead, in providing security for our citizens. Our achievements these past five years have made our continent safer, but we can, and must do more. Combatting...
Germany Raises Security Level
Koordynacja natychmiastowej reakcji na rosnące zagrożenie związane z „zagranicznymi bojownikami” Aby skutecznie uporać się z tym rosnącym zagrożeniem, państwa członkowskie muszą zharmonizować działania podejmowane w ramach natychmiastowej reakcji oraz swoje podejście do zagranicznych bojowników. Grupa EPL analizuje wszystkie możliwości, bez tematów tabu, w tym: zatrzymywanie paszportów UE w przypadkach podwójnego obywatelstwa, bez uszczerbku dla krajowych przepisów konstytucyjnych;...
Muslim rebel
Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Kanada (oraz w mniejszym stopniu Australia i Nowa Zelandia) odnotowały niepokojącą tendencję do terroryzmu rodzimego i radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemocy; istotna jest zatem transatlantycka współpraca w tym obszarze. Grupa EPL podkreśla zalety stosowania wszystkich odpowiednich instrumentów dla lepszej wymiany informacji wywiadowczych i wzmocnienia współpracy między agencjami (w tym porozumienia w sprawie PNR oraz programu śledzenia środków finansowych...
Muslim militants
Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest określenie sposobu deradykalizacji i integracji osób zniechęconych. Wzrasta świadomość potrzeby skoordynowanego monitorowania internetu, gdyż ekstremiści wykorzystują tę wolną przestrzeń do szerzenia swoich radykalnych poglądów. Grupa EPL wzywa państwa członkowskie i Komisję Europejską, do zacieśnienia współpracy z przedsiębiorstwami internetowymi i platformami społecznościowymi (Google, Twitter, Facebook, YouTube i in.) w celu ograniczenia dostępu do materiał...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
Grupa EPL zawsze była zwolennikiem unijnego systemu PNR (systemu danych dotyczących przelotu pasażera), jako cennego narzędzia, które można wykorzystać w walce z zagrożeniem terrorystycznym, oprócz kompleksowego zestawu innych środków.  Liczba zradykalizowanych obywateli UE powracających do Europy po walkach ramię w ramię z Państwem Islamskim, Al-Kaidą lub inną organizacją terrorystyczną wyraźnie uwidoczniła konieczność ponownego przemyślenia przekazywania na szczeblu europejskim danych pasażerów odbywających...

Nasze osiągnięcia

two police officers doing a traffic control
29.11.2013 - 12:30

Bezpieczniejsze społeczeństwo: zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Przestępczość zorganizowana jest zagrożeniem dla europejskich obywateli, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i gospodarki jako całości. Przestępcy bez przeszkód działają ponad...

Informacje

Passport with credit card and computer
25.06.2018 - 10:00

ETIAS will identify terrorists and criminals before they reach European borders

The ultimate key to securing Europe is smart borders - a system of checks and assessments allowing us to know who is entering the EU, from where and if they pose a risk to EU security. The new...
Travel
08.11.2016 - 14:21

Paris attacks: reinforced controls at Schengen external borders

Controls at the external borders of the Schengen area remain one of the most important safeguards of our freedom of movement and the Member States' internal security and public policies. When...
Paris, January 10 2016: commemoration for victims of terrorist attacks
31.10.2016 - 16:15

Five lessons learned from the terror attacks in France

One year has passed since the Paris attacks and January 2017 will mark two years since the Charlie Hebdo offices were attacked. Brussels, Burgas, Nice, Würzburg, Copenhagen, Ansbach and others...

Pages

Komunikaty prasowe

two police officers doing a traffic control
15.10.2018 - 14:45

One European search portal to combine all security databases

Should police and border guards be able to quickly find what they need on escaped criminals in a one-stop-shop portal connecting data from all EU security and border control information systems? This...
A heap of old collectors and vintage coins
27.09.2018 - 11:05

Stopping the black market of cultural goods

Members of the European Parliament want to put an end to the illicit trafficking of cultural goods from outside the Union. The proposed measures to stop the illegal trafficking of cultural goods were...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
12.09.2018 - 13:03

Stopping terrorists' access to financing

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The European Parliament today approved new regulations in...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages