Bieżący temat

Corruption

Two new sets of EU rules will tie terrorists’ hands and limit their access to money for organising attacks in Europe. Today, the European...

Wkrótce

Terrorism across Europe can only be addressed by preventing radicalisation, enhancing cooperation, data exchange and giving strong support to victims...

Wkrótce
Passport with credit card and computer

“There are more than 30 million travellers from 60 visa-free countries who come to Europe every year about whom the authorities have no...

Wkrótce
Passport with credit card and computer

The ultimate key to securing Europe is smart borders - a system of checks and assessments allowing us to know who is entering the EU, from where and...

Wkrótce

Terroryzm

Postrzegamy terroryzm jako globalne zagrożenie, którym należy się zająć na szczeblu lokalnym, krajowym, europejskim, regionalnym i światowym. Jesteśmy przekonani, że w następstwie ataków w Paryżu i Brukseli pojawiła się pilna potrzebna zaostrzenia europejskich środków na rzecz zwalczania terroryzmu, tak aby zwiększyć nasze bezpieczeństwo, bronić naszych podstawowych wartości, takich jak wolność, demokracja i prawa człowieka, oraz stać na straży prawa międzynarodowego.

Mając na uwadze, że walka z terroryzmem leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, Grupa EPL  jest zdecydowanym zwolennikiem unijnego podejścia do określenia dokładnego charakteru zagrożenia terroryzmem, opracowania najskuteczniejszych metod zwalczania tego zagrożenia i wskazania pierwotnych przyczyn terroryzmu, przy pełnym poszanowaniu praworządności oraz z zachowaniem solidnych ram i norm dotyczących ochrony praw podstawowych.

#antiterrorpact

Priorytety

PoprzednipauseresumeNastępny
Germany Raises Security Level
Koordynacja natychmiastowej reakcji na rosnące zagrożenie związane z „zagranicznymi bojownikami” Aby skutecznie uporać się z tym rosnącym zagrożeniem, państwa członkowskie muszą zharmonizować działania podejmowane w ramach natychmiastowej reakcji oraz swoje podejście do zagranicznych bojowników. Grupa EPL analizuje wszystkie możliwości, bez tematów tabu, w tym: zatrzymywanie paszportów UE w przypadkach podwójnego obywatelstwa, bez uszczerbku dla krajowych przepisów konstytucyjnych;...
Muslim rebel
Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Kanada (oraz w mniejszym stopniu Australia i Nowa Zelandia) odnotowały niepokojącą tendencję do terroryzmu rodzimego i radykalizacji postaw prowadzącej do aktów przemocy; istotna jest zatem transatlantycka współpraca w tym obszarze. Grupa EPL podkreśla zalety stosowania wszystkich odpowiednich instrumentów dla lepszej wymiany informacji wywiadowczych i wzmocnienia współpracy między agencjami (w tym porozumienia w sprawie PNR oraz programu śledzenia środków finansowych...
Muslim militants
Jednym z kluczowych elementów naszej strategii jest określenie sposobu deradykalizacji i integracji osób zniechęconych. Wzrasta świadomość potrzeby skoordynowanego monitorowania internetu, gdyż ekstremiści wykorzystują tę wolną przestrzeń do szerzenia swoich radykalnych poglądów. Grupa EPL wzywa państwa członkowskie i Komisję Europejską, do zacieśnienia współpracy z przedsiębiorstwami internetowymi i platformami społecznościowymi (Google, Twitter, Facebook, YouTube i in.) w celu ograniczenia dostępu do materiał...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
Grupa EPL zawsze była zwolennikiem unijnego systemu PNR (systemu danych dotyczących przelotu pasażera), jako cennego narzędzia, które można wykorzystać w walce z zagrożeniem terrorystycznym, oprócz kompleksowego zestawu innych środków.  Liczba zradykalizowanych obywateli UE powracających do Europy po walkach ramię w ramię z Państwem Islamskim, Al-Kaidą lub inną organizacją terrorystyczną wyraźnie uwidoczniła konieczność ponownego przemyślenia przekazywania na szczeblu europejskim danych pasażerów odbywających...

Nasze osiągnięcia

two police officers doing a traffic control
29.11.2013 - 12:30

Bezpieczniejsze społeczeństwo: zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Przestępczość zorganizowana jest zagrożeniem dla europejskich obywateli, przedsiębiorstw, instytucji państwowych i gospodarki jako całości. Przestępcy bez przeszkód działają ponad...

Informacje

Passport with credit card and computer
25.06.2018 - 10:00

ETIAS will identify terrorists and criminals before they reach European borders

The ultimate key to securing Europe is smart borders - a system of checks and assessments allowing us to know who is entering the EU, from where and if they pose a risk to EU security. The new...
Travel
08.11.2016 - 14:21

Paris attacks: reinforced controls at Schengen external borders

Controls at the external borders of the Schengen area remain one of the most important safeguards of our freedom of movement and the Member States' internal security and public policies. When...
Paris, January 10 2016: commemoration for victims of terrorist attacks
31.10.2016 - 16:15

Five lessons learned from the terror attacks in France

One year has passed since the Paris attacks and January 2017 will mark two years since the Charlie Hebdo offices were attacked. Brussels, Burgas, Nice, Würzburg, Copenhagen, Ansbach and others...

Pages

Komunikaty prasowe

Corruption
10.07.2018 - 10:00

Seized terrorist funds to be used in stride against them

Two new sets of EU rules will tie terrorists’ hands and limit their access to money for organising attacks in Europe. Today, the European Parliament’s Committee on Civil Liberties,...
Passport with credit card and computer
05.07.2018 - 12:16

New EU border checks to keep one step ahead of terrorists

“There are more than 30 million travellers from 60 visa-free countries who come to Europe every year about whom the authorities have no information until they actually arrive. Those arriving...
05.07.2018 - 09:37

Comprehensive proposals for anti-terror infrastructure

Terrorism across Europe can only be addressed by preventing radicalisation, enhancing cooperation, data exchange and giving strong support to victims of terrorism. Concrete proposals on such...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages