Bieżący temat

Giving Schengen databank muscle to secure borders

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs approved reports on three pieces of legislation calling for...

Wkrótce
Visa Stamps

A common European resettlement policy which will help people in need of asylum and prevent lost lives on smuggling routes was adopted today by the...

Wkrótce
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit...

Wkrótce
Photo of refugees queuing at border

The Dublin reform explained In 2015 and 2016, some 2.5 million people reached the EU, escaping the sufferings of life in their home countries. A...

Wkrótce

Migracja

Europa – przeżywająca najpoważniejszy kryzys uchodźczy od czasów drugiej wojny światowej, doświadczająca napięć spowodowanych nasileniem się ruchów populistycznych oraz borykająca się z problemami dotyczącymi bezpieczeństwa całego kontynentu – stoi przed jednym z największych wyzwań w swojej historii.

W sytuacji, gdy do naszych granic docierają znaczne liczby uchodźców, musimy podjąć niezwykle istotne decyzje dotyczące tego, w jaki sposób zarządzać naszymi granicami w najbliższej przyszłości oraz w jaki sposób zmniejszyć liczbę uchodźców w perspektywie średnioterminowej. Przyjęte przez nas podejście nada ton przyszłości Europy. Uważamy, że skuteczne rozwiązania można wypracować wyłącznie na szczeblu europejskim, a nie na szczeblu poszczególnych państw.

Problemów związanych z migracją nie da się przezwyciężyć szybko i łatwo. Musimy przyjrzeć się każdemu z aspektów i opracować kompleksowy plan. Wszelkie działania dotyczące migracji muszą opierać się na zasadzie solidarności, a integracja musi być procesem dwukierunkowym. Osobom objętym ochroną trzeba przyznać wszystkie należne im prawa, lecz jednocześnie zasadne jest oczekiwanie poszanowania wartości, na których opiera się nasza Unia.

W perspektywie długoterminowej istnieje potrzeba większego zaangażowania na rzecz rozwiązania kwestii geopolitycznych wpływających na podstawowe przyczyny migracji – wojna, ubóstwo, korupcja, głód i brak perspektyw oznaczają, że ludzie będą nadal czuli się zmuszeni uciekać do Europy, chyba że Europa również poszuka sposobów wsparcia odbudowy tych krajów.

#TimeForAction

Priorytety

Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
Każde podejście do migracji musi być holistyczne. Każdy aspekt należy rozważać jako część wielowymiarowej strategii, w której centrum znajduje się zasada rzeczywistej solidarności. W 2014 r. do UE przybyło ponad 276 tys. migrantów o nieuregulowanym statusie, co oznacza wzrost o 155% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podczas prób przedostania się przez Morze Śródziemne w ubiegłym roku 3200 osób straciło życie, a od początku tego roku już ponad 1500, z czego 700 to ofiary śmiertelne...

Nasze osiągnięcia

Travel
02.12.2013 - 08:30

Jasne przepisy dotyczące migracji i azylu

Prawo do azylu jest fundamentalnym prawem zawartym w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i we wszystkich konstytucjach. Grupa EPL jest głęboko zaangażowana w działania na rzecz poszanowania i...
Travel
28.11.2013 - 14:45

Wzmocnienie granic zewnętrznych strefy Schengen

Przy zdecydowanym poparciu ze strony Grupy EPL udało się zwiększyć kontrolę na granicach zewnętrznych Europy, a także usprawnić narzędzia mające na celu monitorowanie granic zewnętrznych UE oraz...

Informacje

Photo of refugees queuing at border
11.09.2017 - 10:54

A better asylum system for Europe

The Dublin reform explained In 2015 and 2016, some 2.5 million people reached the EU, escaping the sufferings of life in their home countries. A vast majority of them were running away from wars...
Joint Operation Triton 2015 - Search and Rescue by Belgian navy
14.09.2016 - 15:24

Illegal migrants must be returned

This Thursday, the European Parliament will vote on a proposal to introduce a standardised European travel document for the return of third-country nationals who are currently staying within the...
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter
26.04.2016 - 15:39

A visit to the Azraq refugee camp in moving images

Our members Ivo Belet, Augustín Díaz de Mera García-Consuegra, Karl-Heinz Florenz and Viviane Reding MEPs visited the Azraq refugee camp, the second-largest refugee camp in...

Pages

Komunikaty prasowe

Visa Stamps
12.10.2017 - 12:10

EU resettlement: stopping the business of migrant smuggling

A common European resettlement policy which will help people in need of asylum and prevent lost lives on smuggling routes was adopted today by the European Parliament’s Civil Liberties, Justice...
New Windhoek Dialogue meeting, Grand Bassam October 2017
09.10.2017 - 15:56

There's no development without good governance

“It’s time to reinvest in the EU-Africa relationship. The success of policies and plans adopted at the upcoming African Union-EU Summit will, however, depend on the political will for...
Courtroom detail
06.09.2017 - 12:17

EU Court ruling paves the way for common migration policy

"There is now a real chance to heal the open wound in the EU on migration policy," said Manfred Weber MEP, Chairman of the EPP Group in the European Parliament, after today's ruling by...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages