Bieżący temat

West African market scene

Members of the European Parliament gave the green light today for the European Fund for Sustainable Development, an EU scheme of €3.3 billion...

Wkrótce
Turkey & Europe flags

“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the...

Wkrótce
Employment, Job, Search

Today, the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted a new law on the Blue Card working permits for...

Wkrótce
Visa Stamps

EU legislation on an improved fingerprint database of asylum seekers, EURODAC, was approved today by the European Parliament’s Committee on...

Wkrótce

Migracja

Europa – przeżywająca najpoważniejszy kryzys uchodźczy od czasów drugiej wojny światowej, doświadczająca napięć spowodowanych nasileniem się ruchów populistycznych oraz borykająca się z problemami dotyczącymi bezpieczeństwa całego kontynentu – stoi przed jednym z największych wyzwań w swojej historii.

W sytuacji, gdy do naszych granic docierają znaczne liczby uchodźców, musimy podjąć niezwykle istotne decyzje dotyczące tego, w jaki sposób zarządzać naszymi granicami w najbliższej przyszłości oraz w jaki sposób zmniejszyć liczbę uchodźców w perspektywie średnioterminowej. Przyjęte przez nas podejście nada ton przyszłości Europy. Uważamy, że skuteczne rozwiązania można wypracować wyłącznie na szczeblu europejskim, a nie na szczeblu poszczególnych państw.

Problemów związanych z migracją nie da się przezwyciężyć szybko i łatwo. Musimy przyjrzeć się każdemu z aspektów i opracować kompleksowy plan. Wszelkie działania dotyczące migracji muszą opierać się na zasadzie solidarności, a integracja musi być procesem dwukierunkowym. Osobom objętym ochroną trzeba przyznać wszystkie należne im prawa, lecz jednocześnie zasadne jest oczekiwanie poszanowania wartości, na których opiera się nasza Unia.

W perspektywie długoterminowej istnieje potrzeba większego zaangażowania na rzecz rozwiązania kwestii geopolitycznych wpływających na podstawowe przyczyny migracji – wojna, ubóstwo, korupcja, głód i brak perspektyw oznaczają, że ludzie będą nadal czuli się zmuszeni uciekać do Europy, chyba że Europa również poszuka sposobów wsparcia odbudowy tych krajów.

#TimeForAction

Priorytety

PoprzednipauseresumeNastępny
Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
Każde podejście do migracji musi być holistyczne. Każdy aspekt należy rozważać jako część wielowymiarowej strategii, w której centrum znajduje się zasada rzeczywistej solidarności. W 2014 r. do UE przybyło ponad 276 tys. migrantów o nieuregulowanym statusie, co oznacza wzrost o 155% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podczas prób przedostania się przez Morze Śródziemne w ubiegłym roku 3200 osób straciło życie, a od początku tego roku już ponad 1500, z czego 700 to ofiary śmiertelne...
Refugees on a boat
Jesteśmy wstrząśnięci liczbą migrantów, którzy toną w Morzu Śródziemnym, oraz wydarzeniami na Lampedusie w październiku 2013 r. Zachęcanie większej liczby osób do ryzykowania życia i zdrowia z przyczyn ekonomicznych to ostatnie, czego potrzebujemy. W sytuacji, gdy tak wielu obywateli UE poszukuje pracy, musimy powstrzymać napływ nielegalnych migrantów – po prostu nie mamy możliwości, by przyjmować wszystkich. Należy koniecznie rozwiązać problem nadużywania systemu azylowego oraz usprawnić...

Nasze osiągnięcia

Travel
02.12.2013 - 08:30

Jasne przepisy dotyczące migracji i azylu

Prawo do azylu jest fundamentalnym prawem zawartym w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i we wszystkich konstytucjach. Grupa EPL jest głęboko zaangażowana w działania na rzecz poszanowania i...
Travel
28.11.2013 - 14:45

Wzmocnienie granic zewnętrznych strefy Schengen

Przy zdecydowanym poparciu ze strony Grupy EPL udało się zwiększyć kontrolę na granicach zewnętrznych Europy, a także usprawnić narzędzia mające na celu monitorowanie granic zewnętrznych UE oraz...

Informacje

Joint Operation Triton 2015 - Search and Rescue by Belgian navy
14.09.2016 - 15:24

Illegal migrants must be returned

This Thursday, the European Parliament will vote on a proposal to introduce a standardised European travel document for the return of third-country nationals who are currently staying within the...
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter
26.04.2016 - 15:39

A visit to the Azraq refugee camp in moving images

Our members Ivo Belet, Augustín Díaz de Mera García-Consuegra, Karl-Heinz Florenz and Viviane Reding MEPs visited the Azraq refugee camp, the second-largest refugee camp in...
Situation in the Mediterranean
19.01.2016 - 14:15

Roberta Metsola maps out EU plan on migration

When, last year, we were tasked with preparing a bi-partisan approach to the European Parliament’s response to migration, we knew it would be challenging. We did not know that we would be doing...

Pages

Komunikaty prasowe

West African market scene
06.07.2017 - 12:21

€44 billion to fight root causes of migration

Members of the European Parliament gave the green light today for the European Fund for Sustainable Development, an EU scheme of €3.3 billion worth of loans and guarantees aimed at mobilising...
Turkey & Europe flags
05.07.2017 - 15:29

Suspend accession talks if constitutional reform's unchanged

“The Turkish government has deceived its own citizens. The constitutional changes are incompatible with the Copenhagen Criteria which is the non-negotiable basis for membership of the European...
Employment, Job, Search
15.06.2017 - 10:02

EPP Group backs revised EU Blue Card for qualified workers

Today, the European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs adopted a new law on the Blue Card working permits for highly-qualified non-EU nationals. The revised EU-...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages