Bieżący temat

Life jackets for refugees going to Greece

Reform of European Asylum System: MEPs want access to the labour market after two months A new law on EU standards for the reception of applicants...

Wkrótce
Reinforced controls at the EU's external borders still require cooperation

In an attempt to reinforce its external borders, the EU has, since last week, applied new and stricter rules. Do they work? That was what Members of...

Wkrótce
Treaty of Rome: 60 years of peace and a better life for Europeans, says Manfred Weber

The Treaty of Rome that founded the European Union 60 years ago has ended centuries of conflict and improved Europeans’ daily lives. EPP Group...

Wkrótce
New EU asylum agency will help tackle the crisis: Carlos Coelho

A new proposed EU asylum agency will be vital in helping to manage the refugee crisis, but will require solidarity among EU Member States, says the...

Wkrótce

Migracja

Europa – przeżywająca najpoważniejszy kryzys uchodźczy od czasów drugiej wojny światowej, doświadczająca napięć spowodowanych nasileniem się ruchów populistycznych oraz borykająca się z problemami dotyczącymi bezpieczeństwa całego kontynentu – stoi przed jednym z największych wyzwań w swojej historii.

W sytuacji, gdy do naszych granic docierają znaczne liczby uchodźców, musimy podjąć niezwykle istotne decyzje dotyczące tego, w jaki sposób zarządzać naszymi granicami w najbliższej przyszłości oraz w jaki sposób zmniejszyć liczbę uchodźców w perspektywie średnioterminowej. Przyjęte przez nas podejście nada ton przyszłości Europy. Uważamy, że skuteczne rozwiązania można wypracować wyłącznie na szczeblu europejskim, a nie na szczeblu poszczególnych państw.

Problemów związanych z migracją nie da się przezwyciężyć szybko i łatwo. Musimy przyjrzeć się każdemu z aspektów i opracować kompleksowy plan. Wszelkie działania dotyczące migracji muszą opierać się na zasadzie solidarności, a integracja musi być procesem dwukierunkowym. Osobom objętym ochroną trzeba przyznać wszystkie należne im prawa, lecz jednocześnie zasadne jest oczekiwanie poszanowania wartości, na których opiera się nasza Unia.

W perspektywie długoterminowej istnieje potrzeba większego zaangażowania na rzecz rozwiązania kwestii geopolitycznych wpływających na podstawowe przyczyny migracji – wojna, ubóstwo, korupcja, głód i brak perspektyw oznaczają, że ludzie będą nadal czuli się zmuszeni uciekać do Europy, chyba że Europa również poszuka sposobów wsparcia odbudowy tych krajów.

#TimeForAction

Priorytety

PoprzednipauseresumeNastępny
Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
Każde podejście do migracji musi być holistyczne. Każdy aspekt należy rozważać jako część wielowymiarowej strategii, w której centrum znajduje się zasada rzeczywistej solidarności. W 2014 r. do UE przybyło ponad 276 tys. migrantów o nieuregulowanym statusie, co oznacza wzrost o 155% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podczas prób przedostania się przez Morze Śródziemne w ubiegłym roku 3200 osób straciło życie, a od początku tego roku już ponad 1500, z czego 700 to ofiary śmiertelne...
Refugees on a boat
Jesteśmy wstrząśnięci liczbą migrantów, którzy toną w Morzu Śródziemnym, oraz wydarzeniami na Lampedusie w październiku 2013 r. Zachęcanie większej liczby osób do ryzykowania życia i zdrowia z przyczyn ekonomicznych to ostatnie, czego potrzebujemy. W sytuacji, gdy tak wielu obywateli UE poszukuje pracy, musimy powstrzymać napływ nielegalnych migrantów – po prostu nie mamy możliwości, by przyjmować wszystkich. Należy koniecznie rozwiązać problem nadużywania systemu azylowego oraz usprawnić...

Nasze osiągnięcia

Travel
02.12.2013 - 08:30

Jasne przepisy dotyczące migracji i azylu

Prawo do azylu jest fundamentalnym prawem zawartym w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i we wszystkich konstytucjach. Grupa EPL jest głęboko zaangażowana w działania na rzecz poszanowania i...
Travel
28.11.2013 - 14:45

Wzmocnienie granic zewnętrznych strefy Schengen

Przy zdecydowanym poparciu ze strony Grupy EPL udało się zwiększyć kontrolę na granicach zewnętrznych Europy, a także usprawnić narzędzia mające na celu monitorowanie granic zewnętrznych UE oraz...

Informacje

Joint Operation Triton 2015 - Search and Rescue by Belgian navy
14.09.2016 - 15:24

Illegal migrants must be returned

This Thursday, the European Parliament will vote on a proposal to introduce a standardised European travel document for the return of third-country nationals who are currently staying within the...
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter
26.04.2016 - 15:39

A visit to the Azraq refugee camp in moving images

Our members Ivo Belet, Augustín Díaz de Mera García-Consuegra, Karl-Heinz Florenz and Viviane Reding MEPs visited the Azraq refugee camp, the second-largest refugee camp in...
Situation in the Mediterranean
19.01.2016 - 14:15

Roberta Metsola maps out EU plan on migration

When, last year, we were tasked with preparing a bi-partisan approach to the European Parliament’s response to migration, we knew it would be challenging. We did not know that we would be doing...

Pages

Komunikaty prasowe

Life jackets for refugees going to Greece
25.04.2017 - 12:16

Unifying standards for the reception of asylum seekers

Reform of European Asylum System: MEPs want access to the labour market after two months A new law on EU standards for the reception of applicants for international protection was adopted today by...
hands, Global Peace and Security
25.01.2017 - 10:33

Eliminacja ubóstwa sposobem walki z migracją i terrorem

„Jeśli chcemy, aby ludzie nie opuszczali swoich krajów z powodu wojen, nierówności społecznych, naruszeń praw człowieka lub biedy, musimy zacząć zwalczać źródła tych...
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter
13.12.2016 - 14:31

Fundamental rights: a slap in the face to populism

"This report is a good basis for guaranteeing the rights of vulnerable groups, such as people with disabilities, the elderly, minorities, children and women,” said Joszef Nagy MEP, soon...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages