Bieżący temat

Sebastian Kurz

“The European Council has followed three of the EPP Group’s key demands to stop illegal migration and to control our borders in a better...

Wkrótce
EU trade relations, tackling migration, civil aviation safety

During the latest plenary session, MEPs debated EU trade relations, how to tackle migration and new civil aviation safety rules. The EPP Group...

Wkrótce
Refugees Continue To Land On Lampedusa Island

The common procedure for granting asylum in the European Union - voted upon today in the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee - is a...

Wkrótce
Giving Schengen databank muscle to secure borders

The European Parliament’s Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs approved reports on three pieces of legislation calling for...

Wkrótce

Migracja

Europa – przeżywająca najpoważniejszy kryzys uchodźczy od czasów drugiej wojny światowej, doświadczająca napięć spowodowanych nasileniem się ruchów populistycznych oraz borykająca się z problemami dotyczącymi bezpieczeństwa całego kontynentu – stoi przed jednym z największych wyzwań w swojej historii.

W sytuacji, gdy do naszych granic docierają znaczne liczby uchodźców, musimy podjąć niezwykle istotne decyzje dotyczące tego, w jaki sposób zarządzać naszymi granicami w najbliższej przyszłości oraz w jaki sposób zmniejszyć liczbę uchodźców w perspektywie średnioterminowej. Przyjęte przez nas podejście nada ton przyszłości Europy. Uważamy, że skuteczne rozwiązania można wypracować wyłącznie na szczeblu europejskim, a nie na szczeblu poszczególnych państw.

Problemów związanych z migracją nie da się przezwyciężyć szybko i łatwo. Musimy przyjrzeć się każdemu z aspektów i opracować kompleksowy plan. Wszelkie działania dotyczące migracji muszą opierać się na zasadzie solidarności, a integracja musi być procesem dwukierunkowym. Osobom objętym ochroną trzeba przyznać wszystkie należne im prawa, lecz jednocześnie zasadne jest oczekiwanie poszanowania wartości, na których opiera się nasza Unia.

W perspektywie długoterminowej istnieje potrzeba większego zaangażowania na rzecz rozwiązania kwestii geopolitycznych wpływających na podstawowe przyczyny migracji – wojna, ubóstwo, korupcja, głód i brak perspektyw oznaczają, że ludzie będą nadal czuli się zmuszeni uciekać do Europy, chyba że Europa również poszuka sposobów wsparcia odbudowy tych krajów.

#TimeForAction

Priorytety

Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
Każde podejście do migracji musi być holistyczne. Każdy aspekt należy rozważać jako część wielowymiarowej strategii, w której centrum znajduje się zasada rzeczywistej solidarności. W 2014 r. do UE przybyło ponad 276 tys. migrantów o nieuregulowanym statusie, co oznacza wzrost o 155% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podczas prób przedostania się przez Morze Śródziemne w ubiegłym roku 3200 osób straciło życie, a od początku tego roku już ponad 1500, z czego 700 to ofiary śmiertelne...

Nasze osiągnięcia

Travel
02.12.2013 - 08:30

Jasne przepisy dotyczące migracji i azylu

Prawo do azylu jest fundamentalnym prawem zawartym w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej i we wszystkich konstytucjach. Grupa EPL jest głęboko zaangażowana w działania na rzecz poszanowania i...
Travel
28.11.2013 - 14:45

Wzmocnienie granic zewnętrznych strefy Schengen

Przy zdecydowanym poparciu ze strony Grupy EPL udało się zwiększyć kontrolę na granicach zewnętrznych Europy, a także usprawnić narzędzia mające na celu monitorowanie granic zewnętrznych UE oraz...

Informacje

Photo of refugees queuing at border
11.09.2017 - 10:54

A better asylum system for Europe

The Dublin reform explained In 2015 and 2016, some 2.5 million people reached the EU, escaping the sufferings of life in their home countries. A vast majority of them were running away from wars...
Joint Operation Triton 2015 - Search and Rescue by Belgian navy
14.09.2016 - 15:24

Illegal migrants must be returned

This Thursday, the European Parliament will vote on a proposal to introduce a standardised European travel document for the return of third-country nationals who are currently staying within the...
Thousands Of Syrian Refugees Seek Shelter
26.04.2016 - 15:39

A visit to the Azraq refugee camp in moving images

Our members Ivo Belet, Augustín Díaz de Mera García-Consuegra, Karl-Heinz Florenz and Viviane Reding MEPs visited the Azraq refugee camp, the second-largest refugee camp in...

Pages

Komunikaty prasowe

Sebastian Kurz
03.07.2018 - 15:36

Controlling external borders & stopping illegal migration

“The European Council has followed three of the EPP Group’s key demands to stop illegal migration and to control our borders in a better way: giving more means and 10,000 additional...
Refugees Continue To Land On Lampedusa Island
25.04.2018 - 12:01

Clear asylum rules guarantee protection for those in need

The common procedure for granting asylum in the European Union - voted upon today in the Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee - is a step forward to ensure a fair and efficient asylum...
Visa Stamps
12.10.2017 - 12:10

EU resettlement: stopping the business of migrant smuggling

A common European resettlement policy which will help people in need of asylum and prevent lost lives on smuggling routes was adopted today by the European Parliament’s Civil Liberties, Justice...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages