Bieżący temat

Online shopping with digital tablet

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection...

Wkrótce
Online shopping with digital tablet

Europosłowie przyjęli dziś rozporządzenie, które kończy geoblokowanie internetowej sprzedaży towarów i usług w UE. Dzięki nowo...

Wkrótce
Online shopping with digital tablet

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of...

Wkrótce
Cargo Ship

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the...

Wkrótce

MŚP

MŚP są trzonem gospodarki Europy. Stanowią one 99% przedsiębiorstw w UE, tworzą 85% wszystkich nowych miejsc pracy oraz zapewniają dwie trzecie miejsc pracy w całym sektorze prywatnym UE. Właśnie dlatego przepisy prawa UE powinny wspierać przede wszystkim MŚP.

Jednym z głównych celów Grupy EPL jest pomoc MŚP w dalszym rozwoju oraz sprzyjanie przedsiębiorczości.

Grupa EPL postanowiła powołać grupę roboczą „Koło MŚP” celem analizowania wpływu prawa stanowionego przez UE na MŚP. Markus Pieper, przewodniczący grupy liczącej 60 członków, powiedział: „Chcemy zapobiegać nadmiernym formalnościom/obciążeniom administracyjnym, będąc swojego rodzaju »Centrum zwalczania biurokracji«. Zbyt szczegółowe przepisy stanowią barierę dla wzrostu gospodarczego”.

UE musi uruchomić i opracować zachęty przyciągające zarówno publiczne, jak i prywatne źródła inwestycji, zapewniając MŚP dostęp do kapitału. Należy dalej wspierać partnerstwa publiczno-prywatne. Powinniśmy inwestować przede wszystkim w kształcenie w zakresie przedsiębiorczości, a także ułatwiać młodym ludziom podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej na temat "Koła MŚP" Grupy EPL (pobierz broszurę)

Priorytety

SMEs access to capital
Europa wciąż jest najlepszym miejscem do życia w zmieniającym się świecie. Pragniemy bronić naszej społecznej gospodarki rynkowej w czasach światowej globalizacji, w obliczu niepokojących tendencji demograficznych. Aby tego dokonać, musimy zwiększyć konkurencyjność i wykorzystać tkwiący w Europie potencjał wzrostu gospodarczego. Pragniemy, aby konkurencyjny przemysł wciąż prowadził produkcję w Europie zamiast przenosić miejsca pracy i ( nawet większe) zanieczyszczenia w inne części świata. Pragniemy, aby Europa odzyskała pozycję lidera w...

Nasze osiągnięcia

The bridge
04.12.2013 - 13:45

Unijne fundusze strukturalne i inwestycyjne

I. Poprawa naszej konkurencyjności dzięki innowacjom i MŚP Aby zapewnić wzrost gospodarczy, miejsca pracy oraz lepszą i bardziej zrównoważoną jakość życia wszystkich obywateli UE, należy...
Woman working at flower shop smiling
28.11.2013 - 18:00

Jak ułatwić funkcjonowanie MŚP

Poprawa dostępu do kredytów i rynków dla wiodących MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są podstawą gospodarki europejskiej. Mają zdecydowanie największy udział w prywatnej...

Informacje

Online shopping with digital tablet
02.02.2018 - 11:45

Geo-blocking: end to geographic discrimination

Ever been faced with a “not available in your country” message when you want to buy something online? Stopping unjustified blocking of online cross-border sales One of the greatest...
Smiling man at candy store display
04.04.2017 - 18:15

SME Circle: delivering tangible benefits for Europe's small businesses

Small and medium-sized enterprises (SMEs) account for 99% of all European companies. They are not only important for economic reasons, but also for social ones. Products and services that are...
Businesswoman touching virtual screen
22.11.2016 - 17:04

SMEs and start-ups: traditional Single Market must advance into the digital age

Does Europe need start-ups? Smaller businesses? Do they need Europe? At what cost? Companies with fewer than 250 employees make up over 99% of all enterprises in all EU countries and in Norway....

Pages

Komunikaty prasowe

Online shopping with digital tablet
22.02.2018 - 10:10

Shop like at home

Whether buying online or offline from another EU Member State, European consumers will in the future be entitled to a harmonised level oF protection in case of faulty goods. This is the main...
Online shopping with digital tablet
06.02.2018 - 12:12

Koniec nieuzasadnionej dyskryminacji w sieci

Europosłowie przyjęli dziś rozporządzenie, które kończy geoblokowanie internetowej sprzedaży towarów i usług w UE. Dzięki nowo przyjętym zasadom nie będzie można odmówić...
Cargo Ship
15.06.2017 - 12:46

Better prevention and handling of accidents at sea

An agreement was reached last night on improved digital registration and safety inspections for ferries and ships. The EPP Group warmly welcomes the compromise as it makes sea travel safer and...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages