Bieżący temat

#DiscoverEU

“We want to continue the programme that we initiated in 2018 and which has already distributed 15,000 travel passes to young people. Our goal...

Wkrótce
DiscoverEU

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12....

Wkrótce
#DiscoverEU

“We did it! I am incredibly proud and happy that, this year, 20 to 30,000 18 year-old Europeans will receive a free Interrail pass to travel...

Wkrótce
Brexit, Turkey, Interrail tickets, EU border Entry-Exit System, posted workers

At the European Parliament’s latest plenary, following the latest round of Brexit talks, MEPs and EU officials discussed preparing for a...

Wkrótce

Młodzież

Wierzymy, że młodzież jest motorem rozwoju i wyjścia z kryzysu, oraz że, stając się bardziej przedsiębiorcza i innowacyjna, może kształtować swoją przyszłość.

Według Komisji Europejskiej 150 000 młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą uczestniczy co roku w ponad 8000 projektach ogólnoeuropejskich w ramach tak zwanego sektora kształcenia pozaformalnego. Projekty te mogą dotyczyć ochrony środowiska w Grecji, wspierania młodzieży niepełnosprawnej na Słowacji czy też utworzenia akademii kodowania we Francji.

Zaangażowanie to powinno być wykorzystane na przykład przez programy wymian finansowane ze środków UE.

Badanie Komisji Europejskiej wykazało, że o ile tylko 29% osób w UE w wieku od 18 do 24 lat wzięło w 2009 r. udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to wśród uczestników programów wymiany dla młodzieży odsetek ten wyniósł 60%.

Inwestowanie w kształcenie jest niezbędne, jeżeli chcemy zaoferować młodym Europejczykom lepsze perspektywy i zbudować bardziej dynamiczną, innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę. Uczenie się przez całe życie jest kluczowym priorytetem dla Grupy EPL.

Grupa EPL pragnie uwolnić innowacyjny potencjał młodych przedsiębiorców. Jeśli tego nie zrobimy, najlepsze umysły wyjadą, a nadzieje pozostałych na znalezienie zatrudnienia znikną, gdy nasze przedsiębiorstwa przeniosą się poza obszar Unii Europejskiej. Chcemy podkreślić znaczenie przedsiębiorczości podczas szkoleń i projektów edukacyjnych. Młodzi ludzie powinni mieć także możliwość pełnego czerpania korzyści wynikających z jednolitego rynku cyfrowego, aby znajdować i tworzyć miejsca pracy wysokiej jakości. Pragniemy uwolnić przedsiębiorstwa typu start-up od zbędnej biurokracji, aby młodzi przedsiębiorcy mogli skupić się na tym, co robią najlepiej: na innowacjach!

Bardziej wierzymy w zdolności i ducha przedsiębiorczości obywateli niż w interwencje rządowe mające na celu tworzenie miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia.

#UpToUs

Priorytety

No priority found

Nasze osiągnięcia

melting pot - five in the park
28.11.2013 - 17:45

Walka z bezrobociem młodzieży i wykluczeniem społecznym

Od początku kryzysu gospodarczego w 2008 r. europejski system finansowy, społeczny i polityczny był narażony na ciągłą presję. Kryzys gospodarczy doprowadził do alarmującego wzrostu bezrobocia,...
Male Teacher Asking Students Questions During Seminar
03.12.2013 - 15:30

Inwestowanie w młode pokolenie: Erasmus+ i gwarancja dla młodzieży

-          Przy wysokim w niektórych państwach członkowskich bezrobociu młodzieży, będącym skutkiem przedłużającego się kryzysu gospodarczego,...

Informacje

Milan Zver MEP
01.02.2017 - 18:30

Happy Birthday, Erasmus: a European success project turns 30

The Dutch humanist Erasmus of Rotterdam is not well known although he is the eponym of the best-known exchange programme in Europe: Erasmus! Since the start of the exchange programme in 1987, more...
#DiscoverEU
07.12.2016 - 07:00

More than free train tickets: our Interrail proposal

There is more to this proposal than free train tickets. It is an investment in young people and in Europe’s future. It reinforces the main aim of the European Union: to bring people together....
Franc Bogovič MEP
18.11.2016 - 11:12

Digital literacy - a vision for young Europeans

Today more than 4.5 million young people are unemployed in the EU, with peaks of more than 40% in some countries. For the near future some specific drivers of job creation can be identified in Europe...

Pages

Komunikaty prasowe

#DiscoverEU
05.07.2018 - 12:33

Free Interrail passes on track for the next 2 years

“We want to continue the programme that we initiated in 2018 and which has already distributed 15,000 travel passes to young people. Our goal is to give all 18 year-old Europeans the chance to...
DiscoverEU
11.06.2018 - 17:53

DiscoverEU: applications open tomorrow

Are you an 18 year-old European citizen who would like to get a sense of the beauty and diversity of our continent? From this Tuesday 12 June at 12.00 hrs until Tuesday 26 June at 12.00 hrs you can...
#DiscoverEU
03.05.2018 - 13:17

#DiscoverEU starts this year and this is just the beginning

“We did it! I am incredibly proud and happy that, this year, 20 to 30,000 18 year-old Europeans will receive a free Interrail pass to travel throughout Europe. It starts this year and this is...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages