Bieżący temat

CETA approved, EU future, Fighting terrorism, Ukraine conflict

The European Parliament finally approved the EU-Canada free-trade agreement CETA. The EPP Group faced off with Euroskeptics in a debate on the future...

Wkrótce
CETA

"Trade policy is back on track. We have managed to work out the most advanced, ambitious and up-to-date trade agreement between the EU and...

Wkrótce
EU-Canada trade pact CETA a step closer

The European Parliament’s International Trade Committee backs the CETA trade accord between the EU and Canada, an important step toward...

Wkrótce
CETA

The Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU (CETA) got the green light today from the Members of the European Parliament...

Wkrótce

CETA

CETA (umowa handlowa UE–Kanada) jest najbardziej zaawansowaną, ambitną, wyczerpującą i nowoczesną umową handlową, jaką kiedykolwiek wynegocjowała zarówno UE, jak i Kanada. Zawarcie umowy CETA spowoduje zniesienie niemal wszystkich ceł przywozowych, co pozwoli europejskim eksporterom zaoszczędzić ponad 500 mln EUR rocznie. Umowa zapewnia dostęp do rynku i stwarza równe warunki działania dla przedsiębiorstw, stanowi krok naprzód w interesach rolnych UE, chroniąc 145 europejskich oznaczeń geograficznych, oraz zabezpiecza prawa własności w kontekście międzynarodowym, zachowując jednocześnie wysokie standardy środowiskowe i konsumenckie oraz normy pracy. Negocjacje nad umową handlową trwały siedem lat i doprowadziły do wypracowania nowoczesnego i wyważonego porozumienia, które stanowi wzór i wyznacza standardy dla przyszłych umów handlowych na całym świecie.

Priorytety

PoprzednipauseresumeNastępny
Global connections
Pragniemy skutecznych instrumentów ochrony handlu Dalsza liberalizacja handlu wciąż wymaga poszukiwania możliwości zapobiegania nieuczciwym praktykom handlowym na naszych rynkach. Dlatego też uważamy, że odpowiednim elementem strategii handlowej UE są instrumenty ochrony handlu, i cieszymy się z wysiłków wkładanych w usprawnienie, wzmocnienie i przyspieszenie działania tych instrumentów dzięki stałym reformom, które uniemożliwią ich osłabienie. Obejmuje to wyeliminowanie zasady niższego cła w przypadku zakł...
Globe
Popieramy ratyfikację umowy handlowej UE-Kanada (kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej, CETA) Oczekuje się, że kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa zwiększy handel towarami i usługami między UE a Kanadą niemal o jedną czwartą i przyczyni się do wzrostu produkcji UE o około 12 mld EUR rocznie. Popieramy likwidację niemal wszystkich ceł przywozowych, co pozwoli europejskim eksporterom zaoszczędzić około 500 mln EUR rocznie. Z zadowoleniem przyjęliśmy fakt, że kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa umożliwia firmom z UE ubieganie się o...
Global Finance
Uczciwy handel i globalizacja znacznie poprawiły standard życia i zmniejszyły ubóstwo w UE oraz na całym świecie. Przyczyniają się one do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy oraz wzmacniają stosunki polityczne i gospodarcze z państwami trzecimi. Naszym celem jest zacieśnianie strategicznych więzi ze Stanami Zjednoczonymi - naszym partnerem, z którym dzielimy nie tylko interesy geopolityczne i gospodarcze, ale także wspólne wartości. Zrównoważona Umowa o Transatlantyckim Partnerstwie Handlowo-Inwestycyjnym...
Women with laptop and international flags
Chcemy pozwolić obywatelom współdecydować Globalizacja i otwarte rynki znacznie poprawiły standard życia i zmniejszyły ubóstwo w UE oraz na całym świecie. Dlatego też zwracamy się do wszystkich interesariuszy o opracowanie lepszej strategii komunikacyjnej w zakresie polityki handlowej Unii. Chcemy wprowadzić przejrzystość i otwartość na wszystkich etapach negocjacji, ale tam, gdzie to konieczne, bronić poufności, by osiągnąć najlepsze wyniki negocjacyjne. Będziemy zawsze dbali o ochronę naszego sektora użyteczności publicznej...
Global Business people team
UE zajmuje czołową pozycję w światowej liberalizacji handlu. Widać to w naszych licznych partnerstwach handlowych na całym świecie. Dokonujemy przeglądu naszych dotychczasowych relacji gospodarczych i doceniamy ich różnorodność. W ostatnich latach osiągnięto postęp w kilku kwestiach, ale inne partnerstwa utknęły w martwym punkcie. Na podstawie tych doświadczeń widzimy pozytywny wpływ umów o wolnym handlu zawartych do tej pory przez UE i nawołujemy do dokonania szybkiego postępu w bieżących negocjacjach, w tym w rozmowach na temat...

Nasze osiągnięcia

No topic found

Informacje

CETA
10.12.2015 - 10:45

No more waiting for an EU-Canada trade agreement

In August 2014, the European Union and Canada concluded negotiations on a modern and comprehensive trade agreement which should bolster economies on both sides of the Atlantic and provide our...

Komunikaty prasowe

CETA
15.02.2017 - 12:19

CETA: we choose partnerships over protectionism

"Trade policy is back on track. We have managed to work out the most advanced, ambitious and up-to-date trade agreement between the EU and Canada. CETA is also Europe and Canada's answer to...
CETA
24.01.2017 - 11:02

CETA: sharing values, shaping growth

The Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada and the EU (CETA) got the green light today from the Members of the European Parliament’s International Trade Committee who gave...
Canada and European Union leaders shaking hands on a deal
27.10.2016 - 14:31

CETA: Swift Ratification Needed to Preserve EU Credibility

"I am happy that Belgium has found an internal solution in support of the CETA trade deal between the EU and Canada. Concerns regarding the agreement must be addressed accordingly. We now expect...

Pages

VIDEOS

Loading Video...
Loading Video...
Loading Video...

Pages