werken voor de evp fractie

Werken voor de EVP-Fractie

Bent u op zoek naar een loopbaan bij de Europese instellingen, dan kunt u een job bij de EVP-Fractie overwegen.

We werven toegewijde, ambitieuze mensen uit de hele Europese Unie en daarbuiten, leiden hen op en bieden hen de mogelijkheid zichzelf verder te ontwikkelen aan de hand van een beroepsopleiding. Onze collega's komen uit alle lidstaten van de EU, kandidaat-lidstaten en derde landen.

Onze toegewijde en bekwame werknemers ondersteunen het werk van de leden van het Europees Parlement en volgen de parlementaire agenda op de voet. We hebben beleidsadviseurs in dienst die deskundig zijn in de gecompliceerde werking van de Europese Unie. Onze communicatiedeskundigen zorgen ervoor dat de boodschap van de Fractie wordt verspreid via de traditionele en onlinekanalen. Onze collega's van de informaticadienst leveren ons de moderne instrumenten om ons werk probleemloos uit te voeren. Onze personeelsdienst verschaft onze werknemers administratieve ondersteuning.

In de EVP-Fractie waarderen we diversiteit onder onze werknemers. We werken in een internationale omgeving en bijna altijd in meer dan één taal. We proberen een sfeer van eigen verantwoordelijkheid en collegiale samenwerking te stimuleren.

Herkent u uzelf in deze omschrijving? Lees dan verder voor meer informatie over loopbanen en openstaande vacatures.

 

 
 
  • ArbeidscontractantDe Fractie beschikt over een aantal arbeidscontractanten. Het contract loopt maximaal 6 jaar. Meestal worden deze collega's aangeworven uit een reservelijst, die wordt opgesteld na een uitgebreid sollicitatiegesprek voor een selectiecomité.
  • Tijdelijke functionaris Het merendeel van onze werknemers zijn tijdelijke functionarissen die een contract van onbepaalde duur hebben. Zij worden aangeworven via een selectieprocedure die geschreven en mondelinge testen omvat. De Fractie publiceert vacatures voor deze posten op haar eigen website, in het overzicht van het Europees Parlement (Avis de Vacances d'emplois internes) en bij gelegenheid ook in de nationale kranten.
  • Ambtenaar Een deel van de werknemers van het secretariaat van de Fractie bestaat uit ambtenaren uit de Europese instellingen, voornamelijk uit het Europees Parlement, die naar onze Fractie zijn gedetacheerd. Ambtenaren zijn permanente functionarissen van de Europese instellingen.EPSO-website
 

Overzicht vacatures
Ref.
Graad
Vacatures
Functie omschrijving
Aanmeldings- formulier
Sluitingsdatum
2018/CA/2/FGII
FGII
Administrative Assistant
04-03-2018
Contractual Agent
2018/2/AD
AD5
Press Officer of French language
04-03-2018
Tijdelijk medewerker
2018/4/AST
AST3
Social Media Coordinator Assistant
04-03-2018
Tijdelijk medewerker
2018/3/AST
AST3
Publication Assistant
04-03-2018
Tijdelijk medewerker
2018/CA/1/FGIII
FGIII
IT Support Assistant
07-03-2018
Contractual Agent
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
AD/2012/07
AD5
Administrator (F/M) of Latvian language
Temporary Agent
PDF ENFRNL
PDF ENFRNL
31.05.2012
Deadline closed
 

 

 

Stages
Wat bieden wij

De EVP-Fractie biedt stages van vijf maanden aan voor EU-burgers en kandidaten uit de geassocieerde landen en kandidaat-lidstaten. Een beperkt aantal staatsburgers uit andere landen kan bij wijze van uitzondering ook een stage toegewezen krijgen. Stagiairs krijgen een maandelijkse toelage van 1 300 euro om in Brussel in hun levensonderhoud te voorzien. Tijdens hun stageperiode mogen stagiairs een van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement bijwonen in Straatsburg. De kosten voor deze dienstreizen (reis- en verblijfkosten) worden afzonderlijk door de EVP-Fractie vergoed.

De EVP-Fractie zorgt voor een arbeidsongevallenverzekering. Voorafgaand aan hun stage moeten stagiairs desalniettemin aantonen dat ze een ziektekostenverzekering hebben.

Elke stagiair wordt begeleid door een administrateur van het secretariaat van de EVP-Fractie.

 

Wie kan solliciteren

Kandidaten voor betaalde stages moeten:

  • staatsburger zijn van een lidstaat van de Europese Unie, een geassocieerd land of een kandidaat-lidstaat;
  • in het bezit zijn van een universitair diploma of drie jaar (ten minste zes semesters) onderwijs hebben genoten aan een universiteit of een gelijkwaardige instelling voor hoger onderwijs OF een getuigschrift van de universiteit overleggen waaruit blijkt dat een stage verplicht is in het kader van hun opleiding;
  • over uitstekende kennis van twee officiële EU-talen beschikken, waaronder ten minste één van de werktalen van de EU, d.w.z. Engels, Frans of Duits (minimaal op B2-niveau);
  • kandidaten uit niet-EU-landen moeten over uitstekende kennis van ten minste één van de werktalen van de EU beschikken;
  • kandidaten mogen nog niet eerder een betaalde stage bij de EU-instellingen hebben afgerond en mogen na hun afstuderen nog geen werkzaamheden in loondienst hebben verricht.

De EVP-Fractie voert een beleid van gelijke kansen en moedigt jonge mensen met een handicap die aan bovenstaande eisen voldoen, aan om te solliciteren.

 

Sollicitatiedeadlines

Er zijn twee stageperiodes:

Details of the calls for interest and application forms will be available 2-3 weeks before the deadlines.

Stageperiode:
februari – juni
september - januari
Uiterste sollicitatiedatum:
15 december (middernacht)
15 juni (middernacht)

 

Hoe te solliciteren

Applicants must complete the online application form.

Important note: you will need to prepare some documentation in advance, such as letters of recommendation, diplomas etc.

Please read the job description carefully for all the details.

For further details about the EPP Group’s traineeships, consult the Rules.

 

Open calls for interest
Reference
2018/STG/1
2018/STG/Photo/1
Job description
Application form
Gesloten
Gesloten
 
“Op de universiteit heb ik verschillende vakken in Europees recht gevolgd. Sindsdien heb ik interesse gekregen om te zien hoe dit in praktijk wordt gebracht en hoe wetgeving wordt gemaakt op Europees niveau. Als stagiaire van de EVP-Fractie kon ik diverse commissievergaderingen in het Europees Parlement bijwonen. Zo kon ik goed observeren hoe Europese wetgeving wordt ontwikkeld en hoe dit vervolgens wordt gecommuniceerd naar de pers en Europese burgers. De stage was erg leerzaam en uitdagend. Ik zou het iedereen aanbevelen die geïnteresseerd is in Europese zaken en communicatie.”
Eoghan Dockrell (Ierland)
 
 
“Ik kan met alle eerlijkheid zeggen dat ik een zeer verrijkende tijd heb gehad bij de EVP-Fractie. Aan de ene kant kreeg ik de verantwoordelijkheid over mijn eigen project waar ik veel van geleerd heb en mocht ik leren van professionals op de werkvloer. Aan de andere kant was het ook persoonlijk een geweldige ervaring en tijd. Ik behoorde tot een unieke en interessante groep mensen die uit verschillende delen van de wereld komen. Ik zal hun herinneren door hun vriendelijkheid en hun goede gevoel voor humor.”
Vladimira Briestenska (Slowakije)
 
Achter de schermen
Werp een blik achter de schermen met deze beelden van de leden van het Europees Parlement in een informelere omgeving.Het dagelijkse werk van een lid van het EP bestaat niet enkel uit stemmingen of commissiebijeenkomsten, maar ook uit uren van voorbereidend wetgevend werk, bijeenkomsten met belanghebbende partijen en hun vertegenwoordigers, genereren van media-aandacht, onderhandelingen met andere medewerkers in het besluitvormingsproces, voordrachten voor groepen bezoekers, bijwonen van conferenties, hoorzittingen en op de hoogte blijven van de politieke ontwikkelingen in de Europese Unie en in de lidstaten.

 

 
 
Contactgegevens

Gebruik de onderstaande e-mailadres voor alle vragen met betrekking tot stages of vacatures. Neem niet rechtstreeks contact op met onze werknemers want uw e-mail zal niet behandeld worden.

EPP-Recruitment@europarl.europa.eu