Een hervormingsagenda voor de toekomst van Europa

Na de Europese verkiezingen staat de Europese Unie voor een aantal enorme uitdagingen. Er zijn miljoenen werklozen, de migratie neemt toe, de wereldwijde concurrentie is onverbiddelijk en maatregelen om de crisis te overwinnen gaan gepaard met een verlies van vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van de politiek.

De EVP-Fractie in het Europees Parlement en de nationale regeringen hebben zich ingezet voor het doorvoeren van hervormingen om de Europese Unie in staat te stellen de acute crisis het hoofd te bieden. In aansluiting daarop willen we een succesvolle hervormingsagenda voor de EU opstellen met het oog op de toekomst van Europa, om de komende uitdagingen aan te gaan door het concurrentievermogen van Europa te versterken en meer groei en banen te verwezenlijken, en zo het vertrouwen van de burgers te herwinnen.

Dit zijn onze prioriteiten voor de huidige mandaatsperiode van 5 jaar.

 

Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

10767

Waar wij in geloven

Anaconda, polish helicopters
27-09-2017

Veiligheid voor de Unie en haar burgers: op weg naar een Europese defensie-unie

De op regels gebaseerde internationale orde die door liberale democratieën tot stand is gebracht, wordt geconfronteerd met ongekende uitdagingen. Ondertussen blijft de veiligheidssituatie in de buurlanden van de EU onzeker. Van het zuiden tot...
Freedom of expression
10-03-2016

Standpuntnota over persvrijheid en pluralisme in het digitale tijdperk

Maatschappelijke betrokkenheid, geïnformeerd burgerschap en het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en van informatie kunnen in elke democratie alleen worden gewaarborgd door persvrijheid en pluralisme. De  EVP-Fractie herhaalt haar...
Belgian soldiers
02-10-2015

Op weg naar een Europese Defensie-unie

VEILIGHEID IS EEN ZAAK DIE ONS ALLEN AANGAAT De veiligheidssituatie in de regio rond de EU is volatiel, complex en onzeker. Aan de zuid- en oostkant van Europa is er een boog van instabiliteit. De verwachte kring van vrienden is een kring van...
Security concept

BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN VAN DE EVP-FRACTIE TEN AANZIEN VAN GEGEVENSBESCHERMING

De digitalisering verandert onze levens sneller dan enige andere technische revolutie ooit heeft gedaan. Ze beïnvloedt ons sociale en arbeidsleven, onze communicatie, ons concurrentievermogen, onze eigendomsrechten, onze grondrechten en onze...
Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
18-05-2015

Tijd voor actie op migratiegebied

Migratie moet altijd holistisch worden benaderd. Elk aspect moet worden beschouwd als een onderdeel van een alomvattende strategie. Concrete solidariteit staat daarbij centraal. In 2014 kwamen er meer dan 276 000 irreguliere migranten...
Germany Raises Security Level
28-04-2015

Coördineren van reacties op de dreiging door buitenlandse strijders en verscherpte grensbewaking

Coördinatie van snelle reacties op de groeiende dreiging door buitenlandse strijders Om iets aan de groeiende dreiging te doen, moeten lidstaten hun reacties op en benadering van buitenlandse strijders coördineren. De EVP-Fractie kent...
Muslim rebel
28-04-2015

Samenwerking met derde landen, regionale en mondiale actoren

Zowel de EU, VS als Canada (en in mindere mate Australië en Nieuw-Zeeland) zien de zorgwekkende ontwikkeling van terrorisme en gewelddadige radicalisering van eigen bodem. Transatlantische samenwerking met deze landen is daarom erg belangrijk....
Muslim militants
28-04-2015

Voorkomen van radicalisering en versterken van het de-radicaliseringsproces

In onze strategie leggen we onder andere de nadruk op de de-radicalisering en de reïntegratie van geradicaliseerde personen. Steeds meer dringt het besef door dat we het internet op gecoördineerde wijze moeten monitoren, aangezien...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
28-04-2015

Wij steunen de anti-terreurmaatregelen

De EVP-Fractie heeft altijd gepleit voor een EU-PNR-systeem (PNR = Passenger Name Record) als een nuttig instrument, naast een pakket andere maatregelen, voor het bestrijden van terroristische dreigingen van de binnenlandse veiligheid. De aantallen...
Je suis Charlie

Bescherming van en bijstand aan terrorismeslachtoffers in Europa en wereldwijd

De EVP-Fractie heeft altijd gepleit voor specifieke aandacht voor de behoeften van de slachtoffers van terrorisme, alsook voor het garanderen van hun waardigheid en veiligheid, en om terrorisme minder legitiem en glamourachtig te helpen maken. In...

Pages

Meest recente

EPP Group Plenary Report: Future of Europe, Bulgaria’s EU Presidency, Russian disinformation, renewable energy
18-01-2018 - 13:15

EPP Group Plenary Report: Future of Europe, Bulgaria’s EU Presidency, Russian disinformation, renewable energy

At the European Parliament’s latest plenary, MEPs debated the Bulgarian EU Presidency’s priorities with Bulgaria’s Prime Minister...
Kids
18-01-2018 - 11:27

Cross-border divorces: focus on the interest of the child

“Besides placement in a foster family or care institution, judges should have the possibility to entrust a child to other members of the family...
EU - Russia
17-01-2018 - 15:10

Preventing Russian interference with European elections

“The great battle of disinformation is already happening and is being fought on digital platforms. But it's a battle we're already late...
Enlargement
17-01-2018 - 13:28

It’s either an ambitious Europe or no Europe at all

Speaking in plenary today during the debates with Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov and Irish Taoiseach Leo Varadkar, Manfred Weber, Chairman...

Evenementen

Jan
31
31-01-2018 - 16:30

The Pan-European Personal Pension Product

To register for the event please contact epp-imco@europarl.europa.eu.