Een hervormingsagenda voor de toekomst van Europa

Na de Europese verkiezingen staat de Europese Unie voor een aantal enorme uitdagingen. Er zijn miljoenen werklozen, de migratie neemt toe, de wereldwijde concurrentie is onverbiddelijk en maatregelen om de crisis te overwinnen gaan gepaard met een verlies van vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van de politiek.

De EVP-Fractie in het Europees Parlement en de nationale regeringen hebben zich ingezet voor het doorvoeren van hervormingen om de Europese Unie in staat te stellen de acute crisis het hoofd te bieden. In aansluiting daarop willen we een succesvolle hervormingsagenda voor de EU opstellen met het oog op de toekomst van Europa, om de komende uitdagingen aan te gaan door het concurrentievermogen van Europa te versterken en meer groei en banen te verwezenlijken, en zo het vertrouwen van de burgers te herwinnen.

Dit zijn onze prioriteiten voor de huidige mandaatsperiode van 5 jaar.

 

Vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

10767

Waar wij in geloven

Freedom of expression
10-03-2016

Standpuntnota over persvrijheid en pluralisme in het digitale tijdperk

Maatschappelijke betrokkenheid, geïnformeerd burgerschap en het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en van informatie kunnen in elke democratie alleen worden gewaarborgd door persvrijheid en pluralisme. De  EVP-Fractie herhaalt haar...
Belgian soldiers
02-10-2015

Op weg naar een Europese Defensie-unie

VEILIGHEID IS EEN ZAAK DIE ONS ALLEN AANGAAT De veiligheidssituatie in de regio rond de EU is volatiel, complex en onzeker. Aan de zuid- en oostkant van Europa is er een boog van instabiliteit. De verwachte kring van vrienden is een kring van...
Security concept

BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN VAN DE EVP-FRACTIE TEN AANZIEN VAN GEGEVENSBESCHERMING

De digitalisering verandert onze levens sneller dan enige andere technische revolutie ooit heeft gedaan. Ze beïnvloedt ons sociale en arbeidsleven, onze communicatie, ons concurrentievermogen, onze eigendomsrechten, onze grondrechten en onze...
Time July 28, 2014 pag.24,25 Mare Nostrum operation, Navy Fremm Bergamini, for the first time in this kind of operation, rescue shipwrecked 2014-06-07 © Massimo Sestini
18-05-2015

Tijd voor actie op migratiegebied

Migratie moet altijd holistisch worden benaderd. Elk aspect moet worden beschouwd als een onderdeel van een alomvattende strategie. Concrete solidariteit staat daarbij centraal. In 2014 kwamen er meer dan 276 000 irreguliere migranten...
Germany Raises Security Level
28-04-2015

Coördineren van reacties op de dreiging door buitenlandse strijders en verscherpte grensbewaking

Coördinatie van snelle reacties op de groeiende dreiging door buitenlandse strijders Om iets aan de groeiende dreiging te doen, moeten lidstaten hun reacties op en benadering van buitenlandse strijders coördineren. De EVP-Fractie kent...
Muslim rebel
28-04-2015

Samenwerking met derde landen, regionale en mondiale actoren

Zowel de EU, VS als Canada (en in mindere mate Australië en Nieuw-Zeeland) zien de zorgwekkende ontwikkeling van terrorisme en gewelddadige radicalisering van eigen bodem. Transatlantische samenwerking met deze landen is daarom erg belangrijk....
Muslim militants
28-04-2015

Voorkomen van radicalisering en versterken van het de-radicaliseringsproces

In onze strategie leggen we onder andere de nadruk op de de-radicalisering en de reïntegratie van geradicaliseerde personen. Steeds meer dringt het besef door dat we het internet op gecoördineerde wijze moeten monitoren, aangezien...
German Federal Police Test New Biometric Border Control
28-04-2015

Wij steunen de anti-terreurmaatregelen

De EVP-Fractie heeft altijd gepleit voor een EU-PNR-systeem (PNR = Passenger Name Record) als een nuttig instrument, naast een pakket andere maatregelen, voor het bestrijden van terroristische dreigingen van de binnenlandse veiligheid. De aantallen...
Je suis Charlie

Bescherming van en bijstand aan terrorismeslachtoffers in Europa en wereldwijd

De EVP-Fractie heeft altijd gepleit voor specifieke aandacht voor de behoeften van de slachtoffers van terrorisme, alsook voor het garanderen van hun waardigheid en veiligheid, en om terrorisme minder legitiem en glamourachtig te helpen maken. In...
Refugees on a boat
14-07-2014

Bespaar migranten onnodige risico's

Het verdrinken van zoveel migranten in de Middellandse Zee en het nieuws over de schipbreuk bij Lampedusa in oktober 2013 heeft ons allen diep geschokt. Het laatste wat we moeten doen is nog meer mensen aanmoedigen om uit economische overwegingen...

Pages

Meest recente

CETA
20-09-2017 - 10:42

Europe leads on rules-based trade: CETA comes into force

Following seven years of negotiations, the Comprehensive and Economic Trade Agreement (CETA) will provisionally enter into force tomorrow. "The...
Euro symbol in the magnifying glass
14-09-2017 - 12:41

EPP Group deplores attempts to keep NGO financing secret

In a vote today the EPP Group rejected attempts to keep NGO financing a secret. Hiding behind calls for transparency in this House, the Greens and...
State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela
14-09-2017 - 12:00

State of the Union, Fipronil scandal, Turkey, Venezuela

At the European Parliament’s latest plenary, European Commission President Jean-Claude Juncker proposed plans to strengthen the EU27 as Brexit...
Germany Raises Security Level
14-09-2017 - 11:06

Committee on terrorism: new European approach to security

The new European Parliament Committee on Terrorism (TERR), initiated by the EPP Group, met for the first time today. It will have one year to assess...