Een hervormingsagenda voor de toekomst van Europa

Na de Europese verkiezingen staat de Europese Unie voor een aantal enorme uitdagingen. Er zijn miljoenen werklozen, de migratie neemt toe, de wereldwijde concurrentie is onverbiddelijk en maatregelen om de crisis te overwinnen gaan gepaard met een verlies van vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van de politiek.

De EVP-Fractie in het Europees Parlement en de nationale regeringen hebben zich ingezet voor het doorvoeren van hervormingen om de Europese Unie in staat te stellen de acute crisis het hoofd te bieden. In aansluiting daarop willen we een succesvolle hervormingsagenda voor de EU opstellen met het oog op de toekomst van Europa, om de komende uitdagingen aan te gaan door het concurrentievermogen van Europa te versterken en meer groei en banen te verwezenlijken, en zo het vertrouwen van de burgers te herwinnen.

Dit zijn onze prioriteiten voor de huidige mandaatsperiode van 5 jaar.

 

Economisch herstel en banen

10766

Waar wij in geloven

Innovation
18-04-2018

Innoveer Europa! Wij plaatsen mensen in het middelpunt van innovatie

Europa moet wakker worden geschud Waar het in de jaren ‘80 en ‘90 voornamelijk culturele en politieke ontwikkelingen waren die de wereld veranderden, zijn  technologische innovaties vandaag de dag de motor van de enorme sociale,...
Fingers of a man with a currency of Euro, paying a plant that grows with coins of the euro-zone
28-02-2018

Onze euro: stabiel, stimulerend, succesvol

De Europese burgers verwachten en vragen terecht dat de euro resultaat oplevert. De invoering van de euro was een mijlpaal in het Europese integratieproces en een symbool van de Europese eenheid, maar de euro moet ook de grondslag leggen voor...
Pins in map
06-10-2016

Over de toekomst van het cohesiebeleid

INLEIDING Waarom is het cohesiebeleid belangrijk, zowel nu als in de toekomst? De EVP-Fractie onderschrijft het cohesiebeleid als een structureel beleid dat groei en economische ontwikkeling bevordert in alle regio’s van de EU,...
Farmer in a field with combine harvester in the background
09-06-2016

Verklaring over de landbouwcrisis

Binnen het Europees Parlement is de EVP-Fractie veruit de sterkste verdediger van de Europese boeren. Bij de vorige hervorming van het GLB was het de EVP-Fractie die voor een aanzienlijke landbouwbegroting van de EU heeft gezorgd. Samen met onze...
Small business owner
09-03-2016

Verklaring van Keulen over het concurrentievermogen

Banen en groei worden door particuliere initiatieven, innovatieve ondernemers en start-ups gecreëerd. Politici die wat anders beloven, bereiden de weg voor populisten. Hoewel de EU en de nationale overheden enkel randvoorwaarden kunnen cre...
Stethoscope doctor leaned on many euro currency banknotes
04-02-2016

Standpuntnota over de tussentijdse evaluatie en herziening van het MFK

De bedoeling van deze standpuntnota is tweeledig: ten eerste, vaststellen in welk juridisch kader en in welke politieke context de tussentijdse evaluatie/herziening van het MFK (meerjarig financieel kader) zal plaatsvinden; ten tweede, bepalen welk...
Simplified rules, less bureaucracy
16-12-2015

Beleidsnota van de EVP-Fractie over prestatiegebonden budgettering

Algemene inleiding De EU-begroting is een investeringsbegroting. Ongeveer 90 % van de EU-middelen wordt aan beleid en programma's uitgegeven die ten goede komen aan de burgers van de lidstaten. In het huidige klimaat van beperkte...
Tax on blue business binder

Standpuntennota van de EVP-Fractie over fiscaliteit

Prioriteiten van de EVP-Fractie voor belastingen: Belastingen moeten worden betaald in het land waar de daadwerkelijke economische activiteit en waardecreatie plaatsvindt, of, in het geval van indirecte belasting, waar de consumptie...
Protect creativity without creating borders
18-11-2015

Standpuntnota van de EVP-Fractie over auteursrechten

Inleidende opmerkingen De EVP-Fractie heeft altijd een evenwichtige benadering van het auteursrecht verdedigd en beschouwt dit als de enige manier om de belangen van zowel ontwerpers als consumenten te behartigen door de duurzaamheid en...
Climate change

Het klimaat- en energiebeleid van de EVP-Fractie

Uitdagingen Europa kan niet zonder voldoende en betaalbare energie. Daarom wil de EVP-Fractie een constante en duurzame energievoorziening waarborgen voor alle Europese bedrijven, tegen een redelijke kostprijs. Uitstoot van broeikasgassen en de...

Pages

Meest recente

pharmacy
13-09-2018 - 12:40

Dual Quality Products: what you see is what you should get

The European Parliament today proposed concrete measures to solve the problem of quality differences between products sold under the same brand and...
Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe
13-09-2018 - 12:30

Copyright law, defending consumers, State of the Union, Future of Europe

The European Parliament has approved legislation to help online content creators earn their fair share through a stronger EU copyright law. It also...
Business woman working on desk
12-09-2018 - 13:31

EPP Group leads EP in protection of independent journalism

The European Parliament stands behind journalists, creators, authors, publishers and legitimate copyright right-holders. This is the outcome of today...
Euro Currency: Stacks of 5, 10, 20 and 50 euro notes piled together
12-09-2018 - 13:03

Stopping terrorists' access to financing

The EPP Group insists on improved controls of cash at Europe's external borders to fight the financing of terrorism and organised crime. The...