Een hervormingsagenda voor de toekomst van Europa

Na de Europese verkiezingen staat de Europese Unie voor een aantal enorme uitdagingen. Er zijn miljoenen werklozen, de migratie neemt toe, de wereldwijde concurrentie is onverbiddelijk en maatregelen om de crisis te overwinnen gaan gepaard met een verlies van vertrouwen in het probleemoplossend vermogen van de politiek.

De EVP-Fractie in het Europees Parlement en de nationale regeringen hebben zich ingezet voor het doorvoeren van hervormingen om de Europese Unie in staat te stellen de acute crisis het hoofd te bieden. In aansluiting daarop willen we een succesvolle hervormingsagenda voor de EU opstellen met het oog op de toekomst van Europa, om de komende uitdagingen aan te gaan door het concurrentievermogen van Europa te versterken en meer groei en banen te verwezenlijken, en zo het vertrouwen van de burgers te herwinnen.

Dit zijn onze prioriteiten voor de huidige mandaatsperiode van 5 jaar.

 

Economisch herstel en banen

10766

Waar wij in geloven

Pins in map
06-10-2016

Over de toekomst van het cohesiebeleid

INLEIDING Waarom is het cohesiebeleid belangrijk, zowel nu als in de toekomst? De EVP-Fractie onderschrijft het cohesiebeleid als een structureel beleid dat groei en economische ontwikkeling bevordert in alle regio’s van de EU,...
Farmer in a field with combine harvester in the background
09-06-2016

Verklaring over de landbouwcrisis

Binnen het Europees Parlement is de EVP-Fractie veruit de sterkste verdediger van de Europese boeren. Bij de vorige hervorming van het GLB was het de EVP-Fractie die voor een aanzienlijke landbouwbegroting van de EU heeft gezorgd. Samen met onze...
Small business owner
09-03-2016

Verklaring van Keulen over het concurrentievermogen

Banen en groei worden door particuliere initiatieven, innovatieve ondernemers en start-ups gecreëerd. Politici die wat anders beloven, bereiden de weg voor populisten. Hoewel de EU en de nationale overheden enkel randvoorwaarden kunnen cre...
Stethoscope doctor leaned on many euro currency banknotes
04-02-2016

Standpuntnota over de tussentijdse evaluatie en herziening van het MFK

De bedoeling van deze standpuntnota is tweeledig: ten eerste, vaststellen in welk juridisch kader en in welke politieke context de tussentijdse evaluatie/herziening van het MFK (meerjarig financieel kader) zal plaatsvinden; ten tweede, bepalen welk...
Simplified rules, less bureaucracy
16-12-2015

Beleidsnota van de EVP-Fractie over prestatiegebonden budgettering

Algemene inleiding De EU-begroting is een investeringsbegroting. Ongeveer 90 % van de EU-middelen wordt aan beleid en programma's uitgegeven die ten goede komen aan de burgers van de lidstaten. In het huidige klimaat van beperkte...
Tax on blue business binder

Standpuntennota van de EVP-Fractie over fiscaliteit

Prioriteiten van de EVP-Fractie voor belastingen: Belastingen moeten worden betaald in het land waar de daadwerkelijke economische activiteit en waardecreatie plaatsvindt, of, in het geval van indirecte belasting, waar de consumptie...
Protect creativity without creating borders
18-11-2015

Standpuntnota van de EVP-Fractie over auteursrechten

Inleidende opmerkingen De EVP-Fractie heeft altijd een evenwichtige benadering van het auteursrecht verdedigd en beschouwt dit als de enige manier om de belangen van zowel ontwerpers als consumenten te behartigen door de duurzaamheid en...
Climate change

Het klimaat- en energiebeleid van de EVP-Fractie

Uitdagingen Europa kan niet zonder voldoende en betaalbare energie. Daarom wil de EVP-Fractie een constante en duurzame energievoorziening waarborgen voor alle Europese bedrijven, tegen een redelijke kostprijs. Uitstoot van broeikasgassen en de...
Mobility concept

De consument in de digitale economie

De consument moet de kern van de digitale interne markt vormen. Aangezien de consumptieve uitgaven rond de 56% van het bbp van de EU vertegenwoordigen, moeten we zorgen dat de consument profiteert van een functionerende en gediversifieerde digitale...
Social media web sites

Intellectuele-eigendomsrechten, auteursrechten en inhoud

Het bedrijfsleven vertrouwt op de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten (IER). Schendingen van deze rechten op commercieel niveau moeten door middel van burgerlijke handhavingsprocedures worden bestreden, zodat ontwerpers, uitvinders en...

Pages

Meest recente

Brexit, portability of online content, globalisation
18-05-2017 - 12:00

Brexit, portability of online content, globalisation

At the European Parliament’s latest plenary, MEPs debated the EU’s approach to the Brexit negotiations The EPP Group stressed that...
Traffic on multiple lane highway
18-05-2017 - 11:10

Drivers and jobs at the heart of road transport reform

The road sector is suffering from a lack of inter-operability of tolling systems, a lack of cross-border infrastructure investments and unfair...
Smiling young man with mobile phone and bag
18-05-2017 - 11:01

Digital Single Market: don't miss your favourite show abroad

The European Parliament will take another step towards achieving the Digital Single Market. The plenary will vote on a deal with the Council...
Visa-free travel for Ukrainians at long last
17-05-2017 - 18:00

Visa-free travel for Ukrainians at long last

Following a lengthy procedure during which Ukraine has put in place major reforms, the EU grants visa-free travel to Ukrainians.

Evenementen